Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

WINBUD zakup na raty PayU

Baza KNR WINBUD Kosztorys

Wykaz katalogów dostarczanych wraz z licencją programu WINBUD Kosztorys:

KNCK    1701    Nawierzchnie drogowe (wyd.1979r.)
KNCK    1702    Nawierzchnie lotniskowe (wyd.1975r.)
KNCK    1703    Mosty drogowe i kolejowe
KNCK    1706    Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
KNCK    1707    Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNNR    N001    Roboty ziemne ( dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N002    Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N003    Roboty remontowe ogólnobudowlane (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N004    Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N005    Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N006    Nawierzchnie na drogach i ulicach (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N007    Konstrukcje metalowe (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N008    Roboty remontowe instalacji sanitarnych (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR    N009    Roboty remontowe instalacji elektrycnych i sieci zewnętrznych (dziennik ustaw,załącznik do nru 114,z dnia 20.12.2000r.)
KNNR    N010    Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (dziennik ustaw,zał.do nru 114,z dnia 20.12.2000r.)
KNNR    N011    Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR_errata    N001    Roboty ziemne (załącznik nr 1, dz.u.nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata    N004    Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata    N005    Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (załącznik nr 1 dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata    N006    Nawierzchnie na drogach i ulicach (załacznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata    N007    Konstrukcje metalowe (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata    N008    Roboty remontowe instalacji sanitarnych (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata    N010    Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNP    0008    Roboty montażowe różne. spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie rur, blach i kształtowników
KNP    0101    Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. transport wewnętrzny (wyd.V 1987r.)
KNP    0102    Roboty ziemne i transportowe. roboty transportowe (wyd.V 1993r.)
KNP    0103    Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. roboty ziemne zmechanizowane (wyd.V 1987r.)
KNP    0104    Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. roboty ziemne ręczne - wykopy (wyd.V 1987r.)
KNP    0105    Roboty transportowe,ziemne pomocnicze i różne. roboty ziemne zmechanizowane(spycharki i zgarniarki) (wyd.1979r.)
KNP    0107    Transport wewnętrzny, roboty ziemne ręczne, ogrodzenia. ogrodzenia (wyd.1978r.)
KNP    0108    Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. rozbiórki i wyburzenia budynków(wyd.1977r.)
KNP    0112    Budowa terenów zielonych (wyd.II 1998r.)
KNP    0113    Konserwacja terenów zielonych (wyd.II 1998r.)
KNP    011A    Transport wewnętrzny, roboty ziemne ręczne, ogrodzenia. transport wewnętrzny(wyd.1978r.)
KNP    014A    Transport wewnętrzny,roboty ziemne ręczne,ogrodzenia. roboty ziemne ręczne (dla instalacji podziemnych) (wyd.1978r.)
KNP    0201    Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje murowe (wyd.1984r.)
KNP    0202    Montaż budynków mieszkalnych z elementów wielkowymiarowych systemu: szczecińskiego,w-70,wk-70,ow-t i żerań (wyd.I 1982r)
KNP    0203    Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje drewniane i rusztowania (wyd.1984r.)
KNP    0204    Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. deskowanie konstrukcji betonowych (wyd.IV 1984r.)
KNP    0205    Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. zbrojenie konstrukcji betonowych (wyd.IV 1984r.)
KNP    0206    Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje betonowe (wyd.1984r.)
KNP    0207    Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. izolacje budynków (wyd.1984r.)
KNP    0208    Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. pokrycia dachowe i obróbki blacharskie (wyd.1984r.)
KNP    0209    Roboty ogólnobudowlane, stan wykończeniowy. roboty tynkarskie wewnętrzne (wyd.I 1982r.)
KNP    0210    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty tynkarskie zewnętrzne (wyd.I 1982r.)
KNP    0211    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. posadzki i wykładziny ścienne (wyd.I 1982r.)
KNP    0212    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. piece mieszkaniowe i trzony kuchenne (wyd.I 1982r.)
KNP    0213    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. powłoki malarskie elementów budynków (wyd.I 1982r.)
KNP    0214    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. szklenie okien, świetlików i drzwi(wyd.I 1982r.)
KNP    0215    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty stolarskie na budowie (wyd.I 1982r.)
KNP    0301    Roboty budownictwa rolniczego. transport wewnętrzny (wyd.1977r.)
KNP    0302    Roboty budownictwa rolniczego. wykopy i układanie dróg dojazdowych (wyd.1977r.)
KNP    0303    Roboty budownictwa rolniczego. roboty murowe (wyd.1977r.)
KNP    0304    Roboty budownictwa rolniczego. montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych (wyd.1977r.)
KNP    0305    Roboty budownictwa rolniczego. konstrukcje drewniane i rusztowania (wyd.1977r.)
KNP    0306    Roboty budownictwa rolniczego. roboty zbrojarskie (wyd.1977r.)
KNP    0307    Roboty budownictwa rolniczego. roboty betonowe (wyd.1977r.)
KNP    0308    Roboty budownictwa rolniczego. roboty izolacyjne (wyd.1977r.)
KNP    0309    Roboty budownictwa rolniczego. roboty dekarskie (wyd.1977r.)
KNP    0310    Roboty budownictwa rolniczego. roboty posadzkowe (wyd.1977r.)
KNP    0311    Roboty budownictwa rolniczego. roboty szklarskie (wyd.1977r.)
KNP    0312    Roboty budownictwa rolniczego. piece mieszkaniowe i trzony kuchenne (wyd.1977r.)
KNP    0313    Roboty budownictwa rolniczego. roboty malarskie (wyd.1977r.)
KNP    0314    Roboty budownictwa rolniczego. montaż konstrukcji i elementów stalowych (wyd.1977r.)
KNP    0701    Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. sieć wodociągowa (wyd.1977r.)
KNP    0702    Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. sieć kanalizacyjna (wyd.1977r.)
KNP    0703    Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. obiekty na kanałach rurowych (wyd.1977r.)
KNP    1401    Roboty drogowe. nawierzchnie gruntowe ulepszone i nieulepszone (wyd.I 1973r.)
KNP    1402    Roboty drogowe. nawierzchnie tłuczniowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1403    Roboty drogowe. nawierzchnie brukowcowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1404    Roboty drogowe. nawierzchnie kostkowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1405    Roboty drogowe. nawierzchnie klinkierowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1406    Roboty drogowe. nawierzchnie z płyt betonowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1408    Roboty drogowe. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (wyd.I 1973r.)
KNP    1409    Roboty drogowe. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (wyd.I 1973r.)
KNP    1410    Roboty drogowe. podbudowa z masy betonowej (wyd.I 1973r.)
KNP    1411    Roboty drogowe. powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1414    Roboty drogowe. wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno - asfaltowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1415    Roboty drogowe. wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno - smołowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1416    Roboty drogowe. nawierzchnie z asfaltu lanego (wyd.I 1973r.)
KNP    1417    Roboty drogowe. wytwarzanie mas betonowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1418    Roboty drogowe. krawężniki drogowe, uliczne i trawnikowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1419    Roboty drogowe. chodniki z płyt betonowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1420    Roboty drogowe. remonty cząstkowe nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1421    Roboty drogowe. roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1422    Roboty drogowe. oczyszczanie nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1423    Roboty drogowe. znaki drogowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1424    Roboty drogowe. zasłony przeciwśniegowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1425    Roboty drogowe. transport wewnętrzny przy robotach drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP    1426    Roboty drogowe. zadrzewienie dróg (wyd.I 1973r.)
KNP    1427    Roboty drogowe. betonowe i żelbetowe elementy drogowe (wyd.I 1973r.)
KNP    1501    Roboty drogowe lotniskowe. roboty ziemne zmechanizowane (wyd.1978r.)
KNP    1502    Roboty drogowe lotniskowe. podbudowy stabilizowane cementem i wapnem (wyd.1978r.)
KNP    1503    Roboty drogowe lotniskowe. nawierzchnie betonowe z betonu cementowego (wyd.1978r.)
KNP    1504    Roboty drogowe lotniskowe. nawierzchnie z betonu asfaltowego (wyd.1978r.)
KNP    1505    Roboty drogowe lotniskowe. roboty odwadniające i kanalizacji kablowej (wyd.1978r.)
KNP    1601    Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów normalnych. roboty normalnotorowe (wyd.1978r.)
KNP    1602    Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów normalnych. roboty różne (wyd.1978r.)
KNP    1603    Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów wąskich. roboty wąskotorowe (wyd.1978r.)
KNP    1701    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty ciesielskie (wyd.1979r.)
KNP    1702    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty zbrojarskie (wyd.1979r.)
KNP    1703    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty betonowe (wyd.1979r.)
KNP    1704    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty izolacyjne (wyd.1979r.)
KNP    1705    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty montażu konstrukcji mostów stalowych (wyd.1979r.)
KNP    1707    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty palowe (wyd.1979r.)
KNP    1708    Roboty mostowe i fundamentowe. wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych (wyd.1979r.)
KNP    1709    Roboty mostowe i fundamentowe. budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych (wyd.1979r.)
KNP    1801    Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż instalacji elektrycznych (wyd.III 1983r.)
KNP    1803    Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych (wyd.III 1983r.)
KNP    1804    Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż kabli silnoprądowych (wyd.III 1983r.)
KNP    1808    Roboty elektromontażowe w górnictwie węglowym. montaż osprzętu teletechnicznego w podziemiach kopalń (wyd.1970r.)
KNP    1809    Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych (wyd.III 1982r)
KNP    1812    Roboty elektroenerg.I elektromontaż.w górnictwie węglowym.roboty pomoc.przy robotach elektromontaż.w podziemiach kopalń
KNP    1813    Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych (wyd.IV 1985r.)
KNP    1822    Montaż oświetlenia zewnętrznego (wyd.II 1985r.)
KNP    1823    Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego (wyd.I 1982r.)
KNP    1841    Roboty elektromontażowe silnoprądowe. roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych (wyd.III 1982r.)
KNP    1844    Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych (wyd.III 1982r.)
KNP    1890    Remonty pionowych dźwigów elektrycznych (wyd.III 1982r.)
KNP    2150    Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej (wyd.III 1983r.)
KNP II WYD    0310    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty stolarskie na budowie (wyd.1980r.)
KNP II WYD    0311    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. podłogi i posadzki (wyd.1980r.)
KNP II WYD    0313    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. piece i kuchnie (wyd.1980r.)
KNP II WYD    0314    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. szklenie (wyd.1980r.)
KNP II WYD    0315    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. malowanie (wyd.1980r.)
KNP II WYD    0316    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. rusztowania (wyd.1980r.)
KNP II WYD    0318    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. ogrodzenia (wyd.1980r.)
KNP II WYD    0321    Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty kamieniarskie (wyd.1980r.)
KNP II WYD    1703    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty betonowe (wyd.1982r.)
KNP II WYD    1704    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty izolacyjne (wyd.1982r.)
KNP II WYD    1705    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty montażu konstrukcji mostów stalowych (wyd.1982r.)
KNP II WYD    1707    Roboty mostowe i fundamentowe. roboty palowe (wyd.1982r.)
KNP II WYD    1708    Roboty mostowe i fundamentowe. wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych (wyd.1982r.)
KNP II WYD    1709    Roboty mostowe i fundamentowe. budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych (wyd.1982r.)
KNR    0001    Roboty ziemne (wydanie i 1991r.)
KNR    0002    Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (wydanie i 1992r.)
KNR    0003    Roboty remontowe ogólnobudowlane (wydanie i 1991r.)
KNR    0005    Instalacje elektryczne i roboty kablowe (wydanie i 1991r.)
KNR    0006    Nawierzchnie na drogach i ulicach (wydanie i 1991r.)
KNR    0010    Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych (igm, wyd.I 1995r.)
KNR    0011    Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej "polbruk" (igm, wyd.I 1995r.)
KNR    0012    Układane płytek z kamieni sztucznych na klej (igm, wyd.III 1997r.)
KNR    0013    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. suplement do knr 2-15 (igm, wyd.I 1996r.)
KNR    0014    Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych. suplement do knr 2-02 (igm, wyd.I 1996r.)
KNR    0015    Pokrycia dachowe. uzupełnienia do knr 2-02 rozdział 05. wydanie II/97 (igm, wyd.II 1997r.)
KNR    0016    Roboty murowe w technologii "ytong". uzupełnienia do knr 2-02 tam I, rozdział 01 (igm, wyd.I 1997r.)
KNR    0017    System ocieplania ścian zewnętrznych budynków ceresit. uzupelnienie do knr 2-02 rozdział: 09, 26 (igm, wyd.I 1998r.)
KNR    0018    Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (igm, wyd.I 1998r.)
KNR    0019    Staloraka-pcv,aluminium. uzupełnienie do:knr 2-02 rozdz.10-stolarka,knr 4-01 rozdz.09-roboty stolarskie (igm,wyd.1999r.)
KNR    0020    Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu peri.uzupełnienie do knr 2-02,t.I,rozdz.02 (igm,wyd.I 1998r.)
KNR    0021    Domy drewniane w technologii kanadyjskiej. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 03 (igm, wyd.I 1998r.)
KNR    0022    Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii dkd. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 05 (igm, wyd.I 1999r.)
KNR    0023    Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków atlas stopter,atlas roker.uzupeł.do knr 2-02,rozdz.09,26 (igm,wyd.1999r.)
KNR    0024    Ściany z płyt gipsowo-włóknowych fermacell. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 20,(igm, wyd.I 2000r.)
KNR    0025    Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (igm, wyd.I 2000r.)
KNR    0026    System renowacji starego budownictwa wg technologii schomburg (igm, wyd.I 2000r.)
KNR    0027    Roboty murowe w systemie porotherm. uzupełnienie do knr 2-02, tom I, rozdział I(igm, wyd.I 1999r.)
KNR    0028    Technologia docieplania budynków wg systemów dryvit. uzupełnienie do knr 2-02, tom II, rozdział 26. (igm, wyd.I 2000r.)
KNR    0029    Roboty izol.wg technologii deitermann wysokoelastyczny system superflex-10.uzup.- knr 2-02,t.I roz.06 (igm,wyd.I 2000r.)
KNR    0030    Stropy żelbetowe;ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych.uzupeł.- knr 2-02,roz.02 (igm,wyd.I 2000r.)
KNR    0031    Instalacje wew.wody zimnej;ciepłej,C.o.,ogrzew.podłogowego.wykon.z rur z tw.sztucz.pb,w technol.hepworth (igm,wyd.2001r)
KNR    0032    Hydroizolacje z bentonitu volclay. uzupełnienie do: knr 2-02, rozdział 06 i 4-01, rozdział 06 (igm, wyd.I 2001r.)
KNR    0033    Technologia docieplania budynków wg systemów sto. uzupełnienie do knr 2-02 tom II rozdział 26 (igm, wyd.I 2001r.)
KNR    0034    Izolacje techniczne wg technologii thermaflex (igm, wyd.II 2003r.)
KNR    0035    Instalacej wew.wody zimnej;ciepłej;centralnego ogrzewania.wyk.z rur miedzianych w tech.lutowania kapilarnego (igm 2003r)
KNR    0036    Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu. uzupełnienie do knr 2-10, rozdział 11 (wyd.I 2003r.)
KNR    0037    System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową w-art (igm, wyd.I 2001r.)
KNR    0038    Instalacje wewnętrzne-grzejniki konwektorowe wodne,wodno-elektryczne,elektryczne.technol.firmy convector (wyd.I 2003r.)
KNR    0039    Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy deitermann (wyd.I 2002r.)
KNR    0041    Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy deitermann (wyd.II 2002r.)
KNR    0044    Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy deitermann (wyd.II 2002r.)
KNR    0045    Roboty rozbiórkowe z pťyt dachowych azbestocementowych. uzupe#nienie do knr 4-01, rozdział 05 (wyd.I 2004r.)
KNR    004A    Instalacje sanitarne. tom i (wyd.I 1991r.)
KNR    004B    Sieci zewnętrzne - przyłącza. tom II (wyd.I 1991r.)
KNR    012I    Układane płytek z kamieni sztucznych na klej (igm, wyd.I 1996r.)
KNR    0201    Budowle i roboty ziemne (wyd.IV 1994r.)
KNR    0202    Konstrukcje budowlane tom I,II (wyd.VI 1998r.)
KNR    0203    Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych (wyd.II 1988r.)
KNR    0204    Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów (wyd.II 1988r)
KNR    0205    Konstrukcje metalowe (wyd.II 1986r.)
KNR    0206    Nawierzchnie ulic i placów (wydanie VI 1978r.)
KNR    0209    Nawierzchnie tramwajowe (wyd.I 1986r.)
KNR    0210    Fundamenty specjalne (wyd.II 1988r.)
KNR    0211    Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (wyd.II 1997r.)
KNR    0213    Konstrukcje budowli wodnych środlądowych (wyd.V 1988r.)
KNR    0214    Konstrukcje budowli morskich (wyd.II 1997r.)
KNR    0215    Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (wyd.II 1985r.)
KNR    0216    Izolacje termiczne (wyd.IV 1988r.)
KNR    0217    Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wyd.1987r.)
KNR    0218    Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wyd.IV 1993r.)
KNR    0219    Zewnętrzne sieci gazowe (wyd.II 1987r.)
KNR    0220    Zewnętrzna sieć cieplna (wyd.1987r.)
KNR    0221    Terenyzieleni (wyd.1992r.)
KNR    0222    Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego (wyd.I 1984r.)
KNR    0223    Terenowe urządzenia sportowe (wyd.1996r.)
KNR    0225    Urządzenia placu budowy (wyd.I 1987r.)
KNR    0228    Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi (wyd.I 1997r.)
KNR    0231    Nawierzchnie na drogach i ulicach (wyd.III 1993r.)
KNR    0233    Konstrukcje mostowe (wydanie I 1990r.)
KNR    0237    Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym (igm)
KNR    0401    Roboty remontowe budowlane (wyd.I 1988r.)
KNR    0402    Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wyd.I 1989r.)
KNR    0403    Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wyd.1989r.)
KNR    0404    Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (wyd.III 1994r.)
KNR    0405    Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych /tom I,II/ (wydanie i 1993r.)
KNR    0501    Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych (wyd.I 1988r.)
KNR    0502    Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe (wyd.1989r.)
KNR    0503    Telekomunikacyjne linie napowietrzne. tom i - budowa linii
KNR    0504    Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające (wyd.I 1988r.)
KNR    0505    Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne (wyd.I 1987r.)
KNR    0506    Urządzenia radiowe,antenowe,rozgłaszania przewodowego,sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie (wyd.I 1988r.)
KNR    0507    Urządzenia teletransmisyjne (wyd.I 1987r.)
KNR    0508    Instalacje i osprzęt światła,siły i sygnalizacji (wyd.III 1986r.)
KNR    0509    Sieci trakcyjne miejskie (wyd.I 1986r.)
KNR    0510    Elektroenergetyczne linie kablowe.elektroenergetyczne linie napowietrzne n/n.oświetlenie ulic i placów (wyd.III 1987r.)
KNR    0512    Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe (wyd.I 1985r.)
KNR    0513    Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.)
KNR    0514    Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kv (wyd.I 1985r.)
KNR    0515    Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.)
KNR    0516    Elektryczne wyposażenie suwnic (wyd.I 1985r.)
KNR    0518    Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim (wyd.II 1987r.)
KNR    0524    Kolejowa sieć trakcyjna (wyd.I 1990r.)
KNR    0526    Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (wyd.I 1990r.)
KNR    0701    Montaż urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych (wyd.1985r.)
KNR    0702    Maszyny i urządzenia do obróbki drewna (wyd.1985r.)
KNR    0703    Urządzenia transportowo-podnośne (wyd.1987r.)
KNR    0704    Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków (wyd.II 1986r.)
KNR    0706    Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych (wyd.I 1985r.)
KNR    0707    Montaż pomp i sprężarek (wyd.IV 1993r.)
KNR    0708    Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wyd.I 1985r.)
KNR    0709    Rurociągi technologiczne i armatura cz.I,II (wyd.1987,1988r.)
KNR    0710    Montaż maszyn elektrycznych wirujących (wyd.III 1987r.)
KNR    0711    Pokrycia antykorozyjne i ochronne (wyd.I 1985r.)
KNR    0712    Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wyd.V 1993r.)
KNR    0713    Transport maszyn i urządzeń na placu budowy (wyd.IV 1987r.)
KNR    0714    Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza (wyd.I 1985r.)
KNR    0715    Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych (wyd.I 1987r.)
KNR    0716    Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (wyd.I 1985r.)
KNR    0719    Urządzenia gazownicze (wyd.1987r.)
KNR    0720    Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych (wyd.II 1987r.)
KNR    0721    Montaż maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych (wyd.III 1997r.)
KNR    0724    Urządzenia i instalacje chłodnicze (wyd.III 1988r.)
KNR    0728    Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń (wyd.I 1992r.)
KNR    0729    Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych (wyd.I 1985r.)
KNR    0730    Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich (wyd.II 1987r.)
KNR    0733    Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych (wyd.I 1995r.)
KNR    0734    Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych (wyd.I 1995r.)
KNR    0910    Transport zewnętrzny materiałów budowlanych (wyd.I 1990r.)
KNR    1101    Podziemne roboty w kopalniach rur (wyd.I 1986 r.)
KNR    1301    Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR    1302    Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR    1303    Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR    1304    Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR    1305    T.I-wyrobiska górnicze pion.I poziome wyk.bezpośrednio z wyrobisk pion. t.II-wyrobiska górnicze poziome, pochyłe wyd.86r.
KNR    1306    Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń (wyd.I 1984r.)
KNR    1307    Transport maszyn,urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR    1308    Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR    1309    Roboty wietrnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR    1310    Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR    1311    Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu (wyd.I 1984r.)
KNR    1312    Roboty budowlane elektrowni elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1985r.)
KNR    1313    Montaż maszyn,urządzeń,rurociągów technologicznych,konstrukcji met.elektrowni,elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.I 1986r.)
KNR    1314    Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1985r.)
KNR    1315    Roboty termoizolacyjne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1988r.)
KNR    1316    Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.II 1988r.)
KNR    1318    Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR    1320    Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych (wyd.I 1984r.)
KNR    1321    Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepł.I ciepłowni zawod.(wyd.I 1987r.)
KNR    1322    Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych (wyd.I 1987r.)
KNR    1323    Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1987r.)
KNR    1324    Roboty remontowe maszyn,urządzeń rurociągów technologicznych i konstrukcji met.elektrowni i elektrociepł.(wyd.II 1989r.)
KNR    1325    Roboty remont.;modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r)
KNR    1326    Roboty remont.I modernizacyjne instalacji,urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepł.I ciepłowni zaw.(wyd.I 1987r.)
KNR    1501    Roboty remontowo-konserwac.melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę.t.I-roboty remont.-konserwacyjne melioracji(wyd.I 1989r)
KNR    1502    Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę.t.I.budowle i urządz.melioracji wodnych (wyd.I 1987r.)
KNR    1901    Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (wydanie i 1997 r.)
KNR    201I    Budowle i roboty ziemne (igm, wyd.V 1998r.)
KNR    202I    Konstrukcje budowlane tom I,II (igm, wyd.VI 1998r.)
KNR    202U    Uzupełnienia do knr 2-02 "konstrukcje budowlane" wg. zeszytów Wacetob-pzitb i orgbud Warszawa część I-XI (wyd.1992-1999)
KNR    2101    Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury,maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (wyd.1989r.)
KNR    215I    Instalalcaje wewnetrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (igm, wyd.V 1999r.)
KNR    215U    Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych (wydanie I 1996r.)
KNR    221U    Tereny zieleni. normy zakładowe
KNR    2301    Modernizacja i remont konstrukcji stalowych i urządzeń w hutnictwie żelaza (wyd.I 1987r)
KNR    231I    Nawierzchnie na drogach i ulicach (igm, wyd.IV 2000r.)
KNR    233I    Konstrukcje mostowe (wyd.2001r.)
KNR    401I    Roboty remontowe budowlane (igm, wyd.III 1999r.)
KNR    404I    Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (igm, wyd.1998r.)
KNR    501U    Telekomunikacyjne sieci miejscowe. uzupełnienie knr 5-01 (wyd.I 1996r.)
KNR    503A    Telekomunikacyjne linie napowietrzne. tom II - przebudowa linii
KNR    TP39    Linie optotelekomunikacyjne
KSNR    S001    Roboty ziemne (Wacetob wydanie z 1995r.)
KSNR    S002    Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Wacetob wydanie i 1995r.)
KSNR    S003    Roboty remontowe ogólnobudowlane (wydanie i 1995r.)
KSNR    S004    Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (wydanie i 1995r.)
KSNR    S005    Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (wydanie i 1995r.)
KSNR    S006    Nawierzchnie na drogach i ulicach (wydanie i 1995r.)
KSNR    S007    Konstrukcje metalowe (wydanie i 1995r.)
KSNR    S008    Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wydanie i 1995r.)
KSNR    S009    Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (wydanie i 1995r.)
KSNR    S010    Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (wydanie i 1996r.)
KSNR    S011    Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi (wydanie i Warszawa 1998r.)
ORGBUD    R901    Ściany murowane systemu silka m uzupełnienie knr 2-02, tom i, rodział 01 Wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2000 r.
ORGBUD    R902    Ocieplanie ścian i stropów w systemie ecorock uzupełnienie knr 2-02,tom ii,rozdział 26 Wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2001 r.
ORGBUD    R903    Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich uzupełnienie KNR 2-02, rozdział 08 wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2003 r.
ORGBUD    R904    Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - cerabud krotoszyn uzupełnienie knr 2-02,tom i,rozdz.01,02,05. Wyd.orgbud-serwis P-ń 2002 r.
ORGBUD    R905    Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu baumanna uzupełnienie knr 401,rozdz.06 wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2002 r.
ORGBUD    R906    Ścianki szczelne stalowe z grodzic g-62 wydanie - Poznań 2003
ORGBUD    R907    Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - optiroc wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.
ORGBUD    R908    Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych keramo-steinzeug oraz okładziny keraline wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.
ORGBUD    a908    Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO (w oprac. wyd. II ORGBUD-SERWIS Poznań 2014)
ORGBUD    R909    Systemy suchej zabudowy w technologii knauf wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.
ORGBUD    R910    Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie nowoczesne silikaty wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.
ORGBUD    R911    Geosyntetyki w robotach ziemnych wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.
ORGBUD    R912    Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - paroc wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.
ORGBUD    R913    Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie cekol wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005r.
ORGBUD    R916    Izolacja kanałów wentylacyjnych matami klimafix i lamella mat wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2006 r.
ORGBUD    R918    Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu amiantit wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2003 r.
ORGBUD    R920    Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - PVC-U, PP, PE
ORGBUD    R921    Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów Budowlanych po zalaniu wodą
ORGBUD    R922    Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie.
ORGBUD    R923    Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF (w oprac. wyd. Orgbud)
ORGBUD    R924    Ocieplenia ścian i stropów w technologii firmy BASF (w oprac. wyd. Orgbud)
ORGBUD    R926    Zewnętrzne odwodnienia liniowe (w oprac. wyd. Orgbud Poznań 2013)
ORGBUD    R927    Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy DRYVIT  (w oprac. wyd. Orgbud Poznań 2014)
ORGBUD    R928    Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK (w oprac. Orgbud Poznań 2014 r.)
ORGBUD    R929    Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K   (w oprac. ORGBUD-SERWIS Poznań 2015)
ORGBUD    R930    Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego.
ORGBUD    R931    Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2017 r.
ORGBUD    R932    Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers
PKZ    1901    Roboty transportu wewnętrznego
PKZ    1902    Roboty ziemne
PKZ    1903    Roboty betonowe
PKZ    1904    Roboty murowe
PKZ    1905    Roboty ciesielskie
PKZ    1906    Roboty pokrywcze
PKZ    1907    Roboty izolacyjne
PKZ    1908    Roboty tynkarskie
PKZ    1909    Roboty sztukatorsko-modelarskie
PKZ    1910    Roboty stiukowe
PKZ    1911    Roboty posadzkarskie
PKZ    1912    Roboty stolarskie
PKZ    1913    Roboty zduńskie
PKZ    1914    Roboty szklarskie
PKZ    1915    Roboty malarskie
PKZ    1916    Roboty kamieniarskie. montaż
PKZ    1917    Roboty instalacji elektrycznej
PKZ    1918    Roboty instalacji sanitarnych
PKZ    1920    Roboty stolarki artystycznej w obiektach zabytkowych
PKZ    1921    Roboty metaloplastyki "kolorowej"
PKZ    1922    Roboty metaloplastyki "żelaznej"
PKZ    1923    Roboty blacharki artystycznej
PKZ    1924    Roboty ślusarsko-spawalnicze
Wacetob    201E    Budowle i roboty ziemne (wyd.III 1989r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob    201W    Budowle i roboty ziemne ( Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob    202E    Konstrukcje budowlane (wyd.III 1990r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob    202W    Konstrukcje budowlane tom i i II (Wacetob, wydanie i 1997)
Wacetob    204E    Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych,silosów,kotłów,kominów.wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenrget.
Wacetob    205W    Konstrukcje metalowe (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    215G    Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu geberit (Wacetob, wyd.2000r.)
Wacetob    215W    Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob, wyd.I 1998r.)
Wacetob    216W    Izolacje termiczne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    217W    Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    218W    Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob    219W    Zewnętrzna sieć gazociągowa (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    220W    Zewnętrzna sieć cieplna (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    225E    Urządzenia placu dudowy (wyd.I 1992r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob    225W    Urządzenia placu budowy (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    231E    Nawierzchnie ulic i placów (wyd.I 1991r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob    401E    Roboty budowlane remontowe (wyd.I 1988r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob    401W    Roboty remontowe budowlane (Wacetob, wyd.II 1998r.)
Wacetob    402W    Roboty remontowe instalacji sanitarnych (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob    403W    Roboty remontowe instalacji elektrycznych (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob    507W    Urządzenia teletransmisyjne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    508W    Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob    510W    Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne n/n.oświetlenie ulic i placów.sygnalizacja uliczna (Wacetob,wyd.II 2000)
Wacetob    513E    Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.) - wybrane objaśnienia i tablice
Wacetob    702W    Maszyny i urządzenia do obróbki drewna (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    704W    Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    707W    Montaż pomp i sprężarek (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    708E    Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wyd.I 1984r.).wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob    709W    Rurociągi technologiczne i armatura (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    710W    Montaż maszyn elektrycznych wirujących (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    711W    Pokrycia antykorozyjne i ochronne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    712W    Roboty malarskie antykorozyjne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    713W    Transport maszyn i urządzeń na placu budowy (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    720W    Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    721W    Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    728E    Roboty budowlane przy montażu maszyn i urzązeń (wyd.I 1992r.).wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycz.
Wacetob    728W    Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob    N001    Roboty ziemne ( Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob    N002    Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob    N003    Roboty remontowe ogolnobudowlane (Wacetob Sp. z o.o.wyd.2000r)
Wacetob    N004    Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob    N005    Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob    N009    Roboty remontowe instalacji elektrycnych i sieci zewnętrznych (Wacetob Sp. z o.o.wyd.2000r)
Wacetob    N010    Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob    N011    Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
Wacetob    S02U    Uzupełnienie ksnr-2 część I. dla konstrukcji budowlanych wykonywanych w nowych technologiach (Wacetob Warszawa 1999 r.)
ZKNR    BC01    Roboty budowlane w systemie YTONG (wyd. I Bistyp Consulting 2002)
ZKNR    BC03    Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów Schomburg Indutec; Obiekty przemysłowe i inżynieryjne (wyd. Bistyp Consulting)
ZKNR    BC04    Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów Schomburg Symbud (wyd. Bistyp Consulting)
ZKNR    BC05    Roboty budowlane w systemie MUREXIM" (wyd. Bistyp Consulting)
ZKNR    BC06    Systemy ociepleń w technologii GREINPLAST(wyd. Bistyp Consulting)
ZKNR    NC02    Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomsit, Pattex, Metylan (wyd. II Henkel 2008)
ZKNR    EM01    Okablowanie strukturalne EmiterNet (w oprac. wyd. Emiter)
ZKNR    GEO 2-37    Budowa i remont nawierzchni torowych (w oprac. wyd. GEOINFO Kraków 1996r.)
ZKNR    S201    Roboty murowe-z bloków wapienno-piaskowych;z cegieł klinkier.;z bloczków beton.;z elem.beton.teknoamerblok (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2003r.)
ZKNR    S202    Budynki wielomieszkaniowe o konstrukcji ścian nośnych z prefabrykatów w systemie wk-70 "bogucin" - roboty budowlane (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2004 r.)
ZKNR    S204    Technologie ocieplania budynków w systemach ARSANIT (wydanie I Warszawa 2018r., OWEOB "Promocja" Sp. z o.o)
ZKNR    S601    Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. roboty z zakresu ochrony środowiska (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2003r.)
ZKNR    S508    System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek" (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2014)
ZKNR    S203    Tarasy i balkony, hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe
ZKNR    BO-01    „Roboty budowlane w technologii BOSTIK”(Wydanie I firmy Bostik Sp. z o.o. Kwiecień 2015)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl