Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

WINBUD zakup na raty PayU

Baza KNR WINBUD Kosztorys

Wykaz katalogów dostarczanych wraz z licencją programu winbud Kosztorys:

spis według grup robót

KNR:

   • 0001 Roboty ziemne (wydanie i 1991r.)

    • 000101 Roboty przygotowawcze
    • 000102 Roboty ziemne zmechanizowane
    • 000103 Ręczne roboty ziemne
    • 000104 Roboty wykończeniowe i specjalistyczne
    • 000105 Roboty ziemne pod budynki (normy scalone)
   • 0002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (wydanie i 1992r.)

    • 000201 Konstrukcje murowe
    • 000202 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
    • 000203 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
    • 000204 Konstrukcje drewniane dachowe
    • 000205 Pokrycia dachowe
    • 000206 Izolacje
    • 000207 Kanały wewnątrz budynku
    • 000208 Tynki i okładziny wewnętrzne
    • 000209 Tynki i okładziny zewnętrzne
    • 000210 Stolarka
    • 000211 Podłogi i posadzki
    • 000212 Roboty ślusarsko-kowalskie
    • 000213 Szklenie
    • 000214 Malowanie
    • 000215 Rusztowania
   • 0003 Roboty remontowe ogólnobudowlane (wydanie i 1991r.)

    • 000301 Roboty ziemne
    • 000302 Roboty fundamentowe
    • 000303 Remont konstrukcji ścian z cegły
    • 000304 Remont konstrukcji stropów i schodów
    • 000305 Remont konstrukcji dachu
    • 000306 Tynki, okładziny, malowanie ścian
    • 000307 Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie
    • 000308 Remont posadzek i wykładzin
    • 000309 Roboty zduńskie
    • 000310 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych
   • 0005 Instalacje elektryczne i roboty kablowe (wydanie i 1991r.)

    • 000501 Montaż złączy kablowych i napowietrznych
    • 000502 Linie instalacyjne
    • 000503 Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wtykowych
    • 000504 Montaż aparatów,tablic i rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia (n.n.)
    • 000505 Montaż instalacji odgromowych i uziemiających
    • 000506 Układanie kabli na napięcie znamionowe do 1 kV
    • 000507 Montaż przyłączy napowietrznych
    • 000508 Próby montażowe
    • 000509 Roboty towarzyszące
   • 0006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (wydanie i 1991r.)

    • 000601 Podbudowy
    • 000602 Nawierzchnie nieulepszone
    • 000603 Nawierzchnie ulepszone
    • 000604 Krawężniki i obrzeża
    • 000605 Chodniki i przejazdy
    • 000606 Urządzenia odwadniające
    • 000607 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
    • 000608 Roboty rozbiórkowe
    • 000609 Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych
    • 000610 Utrwalanie i regulacja nawierzchni
    • 000611 Remonty cząstkowe nawierzchni
    • 000612 Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
    • 000613 Roboty naprawczo-konserwacyjne
    • 000614 Transport technologiczny materiałów budowlanych
   • 0010 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych (igm, wyd.I 1995r.)

    • 001002 Rurociągi sieci cieplnych
   • 0011 Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej polbruk (igm, wyd.I 1995r.)

    • 001103 Nawierzchnie ulepszone
   • 0012 Układane płytek z kamieni sztucznych na klej (igm, wyd.III 1997r.)

    • 001208 Okładziny wewnętrzne z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej
    • 001211 Posadzki, cokoliki oraz okładziny stopni płytkami z kamieni sztucznych, układanych na klej
   • 0013 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. suplement do knr 2-15 (igm, wyd.I 1996r.)

    • 001301 Instalacje wodociągowe
    • 001302 Instalacje kanalizacyjne
   • 0014 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych. suplement do knr 2-02 (igm, wyd.I 1996r.)

    • 001420 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
   • 0015 Pokrycia dachowe. uzupełnienia do knr 2-02 rozdział 05. wydanie II/97 (igm, wyd.II 1997r.)

    • 001505 Pokrycia dachowe
   • 0016 Roboty murowe w technologii ytong . uzupełnienia do knr 2-02 tam I, rozdział 01 (igm, wyd.I 1997r.)

    • 001601 Roboty murowe w technologii YTONG
   • 0017 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków ceresit. uzupelnienie do knr 2-02 rozdział: 09, 26 (igm, wyd.I 1998r.)

    • 001709 Uzupełnienie do rozdziału 09 KNR 2-02
    • 001726 Uzupełnienie do rozdziału 26 KNR 2-02
   • 0018 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (igm, wyd.I 1998r.)

    • 001826 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli, montaż elementów wykończeniowych typu Siding
   • 0019 Staloraka-pcv,aluminium. uzupełnienie do:knr 2-02 rozdz.10-stolarka,knr 4-01 rozdz.09-roboty stolarskie (igm,wyd.1999r.)

    • 001909 Uzupełnienie do: KNR 4-01 Rozdział 09 - Roboty stolarskie
    • 001910 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdział 10 - Stolarka
   • 0020 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu peri.uzupełnienie do knr 2-02,t.I,rozdz.02 (igm,wyd.I 1998r.)

    • 002002 Uzupełnienie do KNR 2-02, tom I, rozdział 02
   • 0021 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 03 (igm, wyd.I 1998r.)

    • 002140 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej
   • 0022 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii dkd. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 05 (igm, wyd.I 1999r.)

    • 002205 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii dkd
   • 0023 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków atlas stopter,atlas roker.uzupeł.do knr 2-02,rozdz.09,26 (igm,wyd.1999r.)

    • 002309 Wyprawy elewac.cienkowarstwowe z gotowych miesz.tynkarskich,akryl.mas tynkarskich,wykon.ręcz.na przygotowanym podłożu
    • 002326 Wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych bud.metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER,ATLAS ROKER,z przygotowanie podłoża
   • 0024 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych fermacell. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 20, (igm, wyd.I 2000r.)

    • 002420 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL
   • 0025 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (igm, wyd.I 2000r.)

    • 002501 Przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementów stalowych do malowania
    • 002502 Malowanie konstrukcji i elementów stalowych, betonowych i żelbetowych
    • 002503 Metalizacja natryskowa konstrukcji i elementów stalowych
    • 002504 Przygotowanie powierzchni konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych do malowania
   • 0026 System renowacji starego budownictwa wg technologii schomburg (igm, wyd.I 2000r.)

    • 002606 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG
   • 0027 Roboty murowe w systemie porotherm. uzupełnienie do knr 2-02, tom I, rozdział i (igm, wyd.I 1999r.)

    • 002701 Roboty murowe w systemie POROTHERM
   • 0028 Technologia docieplania budynków wg systemów dryvit. uzupełnienie do knr 2-02, tom II, rozdział 26. (igm, wyd.I 2000r.)

    • 002826 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
   • 0029 Roboty izol.wg technologii deitermann wysokoelastyczny system superflex-10.uzup.- knr 2-02,t.I roz.06 (igm,wyd.I 2000r.)

    • 002906 Roboty izoalcyjne wg technologii DEITERMANN wysokoelastyczny system SUPERFLEX-10(Uzupełnienia do KNR 2-02,tom I roz.06)
   • 0030 Stropy żelbetowe ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych.uzupeł.- knr 2-02,roz.02 (igm,wyd.I 2000r.)

    • ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych.uzupeł.- knr 2-02,roz.02 (igm,wyd.I 2000r.) 003002 Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych (uzupeł.do KNR 2-02,roz.02 wyd.I 2000 r.
   • 0031 Instalacje wew.wody zimnej ciepłej,C.o.,ogrzew.podłogowego.wykon.z rur z tw.sztucz.pb,w technol.hepworth (igm,wyd.2001r)

    • ciepłej,C.o.,ogrzew.podłogowego.wykon.z rur z tw.sztucz.pb,w technol.hepworth (igm,wyd.2001r) 003101 Instalacje wody zimnej i ciepłej
    • ciepłej,C.o.,ogrzew.podłogowego.wykon.z rur z tw.sztucz.pb,w technol.hepworth (igm,wyd.2001r) 003102 Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
    • ciepłej,C.o.,ogrzew.podłogowego.wykon.z rur z tw.sztucz.pb,w technol.hepworth (igm,wyd.2001r) 003103 Instalacje ogrzewania podłogowego. Rurociągi z polibutylenu PB
   • 0032 Hydroizolacje z bentonitu volclay. uzupełnienie do: knr 2-02, rozdział 06 i 4-01, rozdział 06 (igm, wyd.I 2001r.)

    • 003206 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY
   • 0033 Technologia docieplania budynków wg systemów sto. uzupełnienie do knr 2-02 tom II rozdział 26 (igm, wyd.I 2001r.)

    • 003301 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
   • 0034 Izolacje techniczne wg technologii thermaflex (igm, wyd.II 2003r.)

    • 003401 Izolacje rurociągów
    • 003402 Izolacje zaworów i połączeń kołnierzowych rurociągów
    • 003403 Izolacje przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) Thermasheet
    • 003404 Izolacje matami (płytami) Thermasheet powierzchni ścian bocznych zbiorników, dennic płaskich i wypukłych
   • ciepłej centralnego ogrzewania.wyk.z rur miedzianych w tech.lutowania kapilarnego (igm 2003r)

    • ciepłej centralnego ogrzewania.wyk.z rur miedzianych w tech.lutowania kapilarnego (igm 2003r)"3501"Instalacje wody zimnej i ciepłej
    • ciepłej centralnego ogrzewania.wyk.z rur miedzianych w tech.lutowania kapilarnego (igm 2003r)"3502"Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
   • 0036 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu. uzupełnienie do knr 2-10, rozdział 11 (wyd.I 2003r.)

    • 003611 Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu. Uzupełnienie do KNR 2-10, rozdział 11
   • 0037 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową w-art (igm, wyd.I 2001r.)

    • 003701 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART
   • 0038 Instalacje wewnętrzne-grzejniki konwektorowe wodne,wodno-elektryczne,elektryczne.technol.firmy convector (wyd.I 2003r.)

    • 003801 Grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne. Wykonywane w technologii firmy CONVECTOR
   • 0039 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy deitermann (wyd.I 2002r.)

    • 003901 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann
   • 0041 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy deitermann (wyd.II 2002r.)

    • 004101 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann
   • 0044 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy deitermann (wyd.II 2002r.)

    • 004401 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy Deitermann
   • 0045 Roboty rozbiórkowe z pťyt dachowych azbestocementowych. uzupe#nienie do knr 4-01, rozdzia# 05 (wyd.I 2004r.)

    • 004501 Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych
   • 004A Instalacje sanitarne. tom i (wyd.I 1991r.)

    • 004A01 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
    • 004A02 Instalacje gazowe
    • 004A03 Instalacje centralnego ogrzewania
    • 004A04 Kotłownie i wymiennikownie
   • 004B Sieci zewnętrzne - przyłącza. tom II (wyd.I 1991r.)

    • 004B01 Podłączenia instalacji do sieci wodociągowej
    • 004B02 Podłączenia instalacji do sieci kanalizacyjnej
    • 004B03 Podłączenia instalacji do sieci gazowej
    • 004B04 Podłączenia instalacji do sieci cieplnej
   • 012I Układane płytek z kamieni sztucznych na klej (igm, wyd.I 1996r.)

    • 012I08 Okładziny wewnętrzne z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej
    • 012I11 Posadzki, cokoliki oraz okładziny stopni płytkami z kamieni sztucznych, układanych na klej
   • 0201 Budowle i roboty ziemne (wyd.IV 1994r.)

    • 020101 Roboty przygotowawcze
    • 020102 Roboty ziemne zmechanizowane (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
    • 020103 Ręczne roboty ziemne
    • 020104 Roboty o charakterze branżowym
    • 020105 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
    • 020106 Odwodnienie wykopów
    • 020107 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych
   • 0202 Konstrukcje budowlane tom I,II (wyd.VI 1998r.)

    • 020201 Konstrukcje murowe
    • 020202 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
    • 020203 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
    • 020204 Konstrukcje drewniane dachowe
    • 020205 Pokrycia dachowe
    • 020206 Izolacje
    • 020207 Kanały wewnątrz budynku
    • 020208 Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne
    • 020209 Tynki i okładziny zewnętrzne
    • 020210 Stolarka (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
    • 020211 Podłogi i posadzki
    • 020212 Roboty kowalsko - ślusarskie
    • 020213 Piece i kuchnie
    • 020214 Szklenie
    • 020215 Malowanie
    • 020216 Rusztowania
    • 020217 Mieszanki betonowe i zaprawy
    • 020218 Ogrodzenia
    • 020219 Zbiorniki i oczyszczalnie ścieków
    • 020220 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
    • 020221 Roboty kamieniarskie
    • 020222 Kolejowe obiekty stacyjne
    • 020226 Docieplanie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych
    • 020230 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
   • 0203 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych (wyd.II 1988r.)

    • 020301 Zbiorniki i konstrukcje nośne kominów wywiewnych chłodni
    • 020302 Powłokowe i szkieletowe kominy wywiewne chłodni
    • 020303 Zraszalniki chłodni i wieże regeneracyjne
    • 020304 Izolacje i roboty wykończeniowe
   • 0204 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów (wyd.II 1988r)

    • 020401 Konstrukcje murowe z cegły budowlanej wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych
    • 020402 Konstrukcje murowe z wyrobów szamotowych,wieloszamotowych,krzemionkowych wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych
    • 020403 Konstrukcje murowe z wyrobów magnetyzowych,wysokoglinowych isylimanitowych dla różnych typów pieców przemysłowych
    • 020404 Konstrukcje murowe z wyrobów z betonów żaroodpornych oraz z betonu żaroodporn.monolitycznego wspólne dla pieców przemysł
    • 020405 Izolacje wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych i kotłów
    • 020406 Roboty wykończeniowe i pomocnicze wspólne dla różnych typów pieców przemysłowych i kotłów
    • 020407 Zespół wielkiego pieca
    • 020408 Mieszalniki,konwertory,surowowozy i kadzie
    • 020409 Piece koksownicze
    • 020410 Piece przemysłu materiałów budowlanych
    • 020411 Piece przemysłu chemicznego
    • 020412 Piece i suszarki tunelowe
    • 020413 Kotły parowe i wodne
    • 020414 Kominy przemysłowe murowane
    • 020415 Kominy przemysłowe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi
    • 020416 Kominy przemysłowe żelbetowe o stałej średnicy wznoszone urządzeniami ślizgowymi
    • 020417 Fundamenty i pomieszczenia specjalne kominów żelbetowych
    • 020418 Silosy i wieże operacyjne żelbetowe elewatorów
    • 020419 Wieże żelbetowe komunikacji pionowej w elektrowniach
   • 0205 Konstrukcje metalowe (wyd.II 1986r.)

    • 020501 Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
    • 020502 Konstrukcje stalowe różne
    • 020503 Zbiorniki stalowe
    • 020504 Konstrukcje stalowe kompleksu wielkiego pieca
    • 020505 Konstrukcje metalowe pieców przemysłowych
    • 020506 Osprzęt i armatura pieców gazowniczych oraz konstrukcje stalowe i osprzęt odsiarczników
    • 020507 Konstrukcje stalowe wież szybowych
    • 020508 Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
    • 020509 Konstrukcje aluminiowe i wyposażenia wnętrz
    • 020510 Lekka obudowa metalowa ścian i dachu hal,budynków i budowli
    • 020512 Silosy z blach gładkich ze stali węglowej ocynkowanej
    • 020599 Materiały pomocnicze do tablicy 0901
   • 0206 Nawierzchnie ulic i placów (wydanie VI 1978r.)

    • 020601 Podbudowy
    • 020602 Nawierzchnie nieulepszone
    • 020603 Nawierzchnie ulepszone
    • 020604 Krawężniki, oporniki, opaski i obrzeża
    • 020605 Chodniki, wjazdy, place, zatoki postojowe oraz wysepki przystankowe i przejazdy tymczasowe
    • 020606 Urządzenia drogowe i uliczne
    • 020607 Znaki drogowe
    • 020608 Roboty rozbiórkowe
    • 020609 Wytwarzanie mas bitumicznych
   • 0209 Nawierzchnie tramwajowe (wyd.I 1986r.)

    • 020901 Podbudowy i urządzenia odwadniające
    • 020902 Układanie i rozbieranie torów
    • 020903 Układanie i rozbieranie rozjazdów i skrzyżowań
    • 020904 Roboty różne i pomocnicze
   • 0210 Fundamenty specjalne (wyd.II 1988r.)

    • 021001 Pale i ścianki szczelne drewniane
    • 021002 Pale i ścianki szczelne żelbetowe prefabrykowane
    • 021003 Ścianki szczelne stalowe
    • 021004 Pale formowane w gruncie
    • 021005 Konstrukcje wykonywane metodą zawiesin
    • 021006 Kesony
    • 021007 Studnie żelbetowe opuszczane
    • 021008 Skrzynie drewniane oraz studnie z kręgów żelbetowych
    • 021009 Otwory drenażowe oraz piezometry wiercone
    • 021010 Zastrzyki cementowe podłoża skalnego
   • 0211 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (wyd.II 1997r.)

    • 021101 Drenowanie
    • 021102 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
    • 021103 Konstrukcje drewniane
    • 021104 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
    • 021105 Konstrukcje faszynowe i palisady
    • 021106 Zabudowa biologiczna
    • 021107 Zagospodarowanie pomelioracyjne oraz podsiew łąk i pastwisk
    • 021108 Ogrodzenie pastwisk
    • 021109 Deszczownie
    • 021110 Roboty czerpalne (pogłębiarskie)
    • 021111 Transport wewnętrzny materiałów budowlanych
    • 021112 Przepusty rurowe z piętrzeniem-monolityczne PP-1 do PP-4
    • 021113 Przepusty rurowe z piętrzeniem-monolityczne PP-5 do PP-20
    • 021114 Przepusty rurowe bez piętrzenia-monolityczne
    • 021115 Zastawki monolityczne
    • 021116 Wyloty drenarskie
    • 021117 Studzienki drenarskie
    • 021118 Bystrotoki, wodopoje, brody
    • 021119 Przepusty wałowe
    • 021120 Mnichy monolityczne
    • 021121 Syfony rurowe
    • 021122 Stopnie
    • 021123 Jazy
    • 021124 Schody na skarpach
    • 021125 Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach
    • 021126 Odwodnienia powierzchniowe wykopów fundamentowych
   • 0213 Konstrukcje budowli wodnych środlądowych (wyd.V 1988r.)

    • 021301 Wytwarzanie mieszanki betonowej dla betonów hydrotechnicznych i przygotowanie zbrojenia
    • 021302 Śluzy komorowe
    • 021303 Jazy, poszury i ponury
    • 021304 Elektrownie wodne do poziomu hali maszyn
    • 021305 Galerie, upusty denne i ostrogi
    • 021306 Wieże upustów i pomieszczenia mechanizmów wyciągowych
    • 021307 Mury oporowe
    • 021308 Nabrzeża i bulwary
    • 021309 Ubezpieczenie betonowe skarp
    • 021310 Roboty towarzyszące
   • 0214 Konstrukcje budowli morskich (wyd.II 1997r.)

    • 021400 Normy zużycia czynników produkcji budowlanej z zeszytów 3,8,9/92 5/98 WACETOB-PZITB Ceny normowanie kosztorys.rob.bud.
    • 021401 Pale drewniane, żelbetowe i stalowe
    • 021402 Drewniane, żelbetowe i stalowe ścianki szczelne
    • 021403 Urządzenia i roboty pomocnicze przy palowaniu i ściankach szczelnych
    • 021404 Elementy konstrukcji drewnianych
    • 021405 Elememty budowli z betonu i żelbetu
    • 021406 Elementy kotwienia budowli
    • 021407 Umocnienie brzegów i skarp
    • 021408 Elementy odwodnienia, dylatacje
    • 021409 Elementy wykończenia i wyposażenia budowli
    • 021410 Wykopy i zasypy podwodne
    • 021411 Roboty podwodne
    • 021412 Roboty rozbiórkowe nadwodne
    • 021413 Transport wody - roboty holownicze
    • 021499 Współczynniki dla wykonywaniu wykopów i zasypów podwodnych w warunkach różniących się od przyjętych w nakładach
   • 0215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (wyd.II 1985r.)

    • 021500 Normy zużycia czynników produkcji bud.z Zeszytów WACETOB-PZiTB 1,2,12/92,10/93,7,8/95 Ceny,normowanie,koszt.rob.bud.
    • 021501 Instalacje wodociągowe
    • 021502 Instalacje kanalizacyjne
    • 021503 Instalacje gazowe
    • 021504 Instalacje centralnego ogrzewania
    • 021505 Kotłownie, wymiennikownie i pompownie
    • 021506 Instalacje gazów medycznych
   • 0216 Izolacje termiczne (wyd.IV 1988r.)

    • 021601 Izolacja wełną mineralną luzem
    • 021602 Izolacja elementami formowanymi z wełny mineralnej
    • 021603 Izolacja wyrobami z wełny mineralnej, włókien szklanych i azbestowych
    • 021604 Izolacja armatury i połączeń kołnierzowych
    • 021605 Izolacje zimnochronne
    • 021606 Płaszcze ochronne i elementy robót izolacyjnych
   • 0217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wyd.1987r.)

    • 021701 Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie
    • 021702 Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch
    • 021703 Urządzenia uzdatniające powietrze
   • 0218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wyd.IV 1993r.)

    • 021801 Sieci wodociągowe w miastach
    • 021802 Sieci wodociągowe poza granicami miast
    • 021803 Uzbrojenie sieci wodociągowych
    • 021804 Przekraczania przeszkód terenowych
    • 021805 Kanały rurowe
    • 021806 Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
    • 021807 Izolacje
    • 021808 Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
    • 021809 Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
    • 021899 Nakłady uzupełniające do tablic 0801, 0802 i 0803
   • 0219 Zewnętrzne sieci gazowe (wyd.II 1987r.)

    • 021900 Normy zużycia czynników produkcji budowlanej n/p zeszytów WACETOB-PZITB 12/91 Ceny normowanie kosztorysowanie rob.bud.
    • 021901 Gazociągi przesyłowe
    • 021902 Gazociągi rozdzielcze
    • 021903 Gazociągi z rur z polietylenu twardego (KNR 2-19 WACETOB,wyd.I 1992r,R ze wsp.0,955)
   • 0220 Zewnętrzna sieć cieplna (wyd.1987r.)

    • 022001 Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
    • 022002 Rurociągi sieci cieplnych
    • 022003 Armatura sieci cieplnych
    • 022004 Instalacje w węzłach cieplnych
    • 022005 Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych (KNR 2-20 WACETOB,wyd.I 1992 r, R ze wsp.0,955)
   • 0221 Tereny zieleni (wyd.1992r.)

    • 022101 Roboty porządkowe i przygotowawcze
    • 022102 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby
    • 022103 Zadrzewianie
    • 022104 Trawniki i kwietniki
    • 022105 Nawierzchnie placów i dróg ogrodowych
    • 022106 Mała architektura ogrodowa
    • 022107 Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym
   • 0222 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego (wyd.I 1984r.)

    • 022201 Konstrukcje murowe
    • 022202 Konstrukcje betonowe monolityczne i z prefabrykatów żelbetowych drobnowymiarowych
    • 022203 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
    • 022204 System konstrukcyjno-montażowy rolniczego budownictwa mieszkaniowego RDM-75/79 wielkopłytowy i płytowy udoskonalony
    • 022205 Konstrukcje z elementów drewnianych dla systemów DKS-1, BHD-3A oraz ściany osłonowe
    • 022206 Konstrukcje drewniane
    • 022207 Pokrycia dachowe i stropy podwieszone
    • 022208 Izolacje
    • 022209 Stolarka
    • 022210 Podłogi i posadzki
    • 022211 Szklenie
    • 022212 Betony i zaprawy
    • 022213 Konstrukcje nośne pod wentylatory, podstawy dachowe oraz wieżyczki wentylacyjne
   • 0223 Terenowe urządzenia sportowe (wyd.1996r.)

    • 022300 Dodatkowe nakłady robocizny na wykonanie konstrukcji żelbetowych
    • 022301 Podbudowy i nawierzchnie boisk, bieżni i rozbiegów
    • 022302 Nawierzchnie trawiaste boisk
    • 022303 Elementy urządzeń do konkurencji technicznych boisk i stadionów
    • 022304 Ogrodzenie boisk i kortów tenisowych
    • 022305 Widownie
    • 022306 Kąpieliska stałe i pływające
    • 022307 Elementy niecki basenu kąpielowego
   • 0225 Urządzenia placu budowy (wyd.I 1987r.)

    • 022501 Barakowozy,budynki i obiekty kubaturowe
    • 022502 Wiaty,zadaszenia i cieplaki
    • 022503 Budowle składowe produkcyjno-usługowe,zbiorniki oraz ogrodzenia
    • 022504 Budowle i urządzenia komunikacyjne
    • 022505 Budowle i urządzenia sieci wodociągowej,kanalizacyjnej i cieplnej
    • 022506 Sieci i urządzenia elektroenergetyczne
    • 022507 Przewody i urządzenia telekomunikacyjne oraz radiowe
   • 0228 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi (wyd.I 1997r.)

    • 022801 Studzienne ujęcia wody
    • 022802 Stacje wodociągowe
    • 022803 Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich
    • 022804 Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
    • 022805 Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich
    • 022806 Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków
    • 022807 Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz stref ochrony sanitarnej
    • 022899 Dodatkowe nakłady materiałowe dla rozdziału 02, 03, 06
   • 0231 Nawierzchnie na drogach i ulicach (wyd.III 1993r.)

    • 023100 Normy zużycia na układanie kostki betonowej-WACETOB-PZITB zeszyt 5/94 i 8/9/94.Cięcie nawierzchni asfatlowo-beton.(11/91
    • 023101 Podbudowy
    • 023102 Nawierzchnie nieulepszone
    • 023103 Nawierzchnie ulepszone
    • 023104 Krawężniki, obramowania i obrzeża
    • 023105 Chodniki, wjazdy, place
    • 023106 Urządzenia odwadniające
    • 023107 Oznakowanie i urządzenie zabezpieczające
    • 023108 Roboty rozbiórkowe
    • 023109 Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych
    • 023110 Utrwalenie i regeneracja nawierzchni
    • 023111 Remonty cząstkowe nawierzchni
    • 023112 Remonty cząstkowe elementów dróg i ulic
    • 023113 Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach
    • 023114 Roboty naprawczo-konserwacyjne
    • 023115 Transport technologiczny materiałów budowlanych
   • 0233 Konstrukcje mostowe (wydanie I 1990r.)

    • 023301 Mosty drewniane i rusztowania mostowe
    • 023302 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe
    • 023303 Ustroje niosące mostów stalowych
    • 023304 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych
    • 023305 Prefabrykowane wiadukty kolejowe typu tulejowego
    • 023306 Przepusty
    • 023307 Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych
   • 0237 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym (igm)

    • 023701 Zestawy materiałowe dla budowy i przebudowy nawierzchni kolejowej
    • 023702 Montaż i układanie torów kolejowych
    • 023703 Układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań toru
    • 023704 Remonty i naprawy nawierzchni kolejowej
    • 023705 Balastowanie nowobudowanych i remontowanych nawierzchni kolejowych
    • 023706 Rozbiórki torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań
    • 023707 Różne roboty pomocnicze przy budowie i remontach nawierzchni kolejowej
   • 0401 Roboty remontowe budowlane (wyd.I 1988r.)

    • 040100 Normy zużycia czynników produkcji budowlanej z zesz.1/94,7-8/95 WACETOB-PZITB Ceny,normowanie,kosztorysowanie rob.bud.
    • 040101 Roboty ziemne
    • 040102 Roboty betonowe i żelbetowe
    • 040103 Roboty murowe
    • 040104 Roboty ciesielskie
    • 040105 Roboty pokrywcze
    • 040106 Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne
    • 040107 Roboty tynkowe
    • 040108 Roboty posadzkowe i wykładzinowe
    • 040109 Roboty stolarskie
    • 040110 Roboty zduńskie
    • 040111 Roboty szklarskie
    • 040112 Roboty malarskie
    • 040113 Roboty kowalsko-ślusarskie
   • 0402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wyd.I 1989r.)

    • 040200 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, uzbrojenia przewodów, urządzeń wentylacyjnych WACETOB ZESZYT 2/98
    • 040201 Instalacje wodociągowe
    • 040202 Instalacje kanalizacyjne
    • 040203 Instalacje gazowe
    • 040204 Kotłownie
    • 040205 Instalacje centralnego ogrzewania
   • 0403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wyd.1989r.)

    • 040300 Normy zużycia czynników produkcji z Zesztów WACETOB-PZITB 7/91,1/92 Ceny,normowanie,kosztorysowanie robót budowlanych
    • 040301 Wymiana odcinków rur instalacyjnych
    • 040302 Wymiana przewodów
    • 040303 Wymiana osprzętu instalacyjnego natablicowego, naściennego i podtynkowego
    • 040304 Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęzników
    • 040305 Wymiana osprzętu dla instalacji siły i światła
    • 040306 Wymiana opraw i ich wyposażenia oraz wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego
    • 040307 Wymiana instalacji uziemiających i odgromowych
    • 040308 Wymiana przyłączy napowietrznych
    • 040309 Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych
    • 040310 Roboty przygotowawcze ślusarskie i wykończeniowe
    • 040311 Demontaż instalacji elektrycznej
    • 040312 Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych
   • 0404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (wyd.III 1994r.)

    • 040401 Rozebranie konstrukcji z cegły, bloczków i pustaków
    • 040402 Rozebranie konstrukcji z kamienia
    • 040403 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych
    • 040404 Rozebranie konstrukcji drewnianych
    • 040405 Rozebranie posadzek,pokryć dachowych,płyt balkonowych,oblicowania cokołów,trzonów kuchennych i pieców
    • 040406 Mechaniczne przewracanie murów, burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek
    • 040407 Demontaż przewodów i urządzeń instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazowych
    • 040408 Rozebranie konstrukcji stalowych cięcie kształtowników
    • 040409 Ogrodzenia. rynny do gruzu
    • 040410 Przygotowania materiałów z rozbiórki do użytku
    • 040411 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
   • 0405 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych /tom I,II/ (wydanie i 1993r.)

    • 040501 Sieci wodociągowe
    • 040502 Armatura i uzbrojenie sieci wodociĄgowej
    • 040503 Kanały rurowe
    • 040504 Roboty towarzyszące
    • 040521 Mechaniczne czyszczenie kanałów i obiektów
    • 040522 Ręczne czyszczenie kanałów i obiektów
   • 0501 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych (wyd.I 1988r.)

    • 050101 Budowa,przebudowa i likwidacja ciągów kanalizacji kablowej
    • 050102 Budowa podziemnych obiektów ochronnych
    • 050103 Budowa studni kablowych i gardeł dodatkowych z mieszanki betonowej
    • 050104 Budowa studni kablowych i gardeł dodatkowych prefabrykowanych
    • 050105 Pogłębienie i rozbiórka studni kablowych.Podwyższenie i obniżenie włazu studni.Wymiana ram i pokryw
    • 050106 Układanie, wyciąganie i przekładanie kabli
    • 050107 Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych i żelbetowych wraz z osprzętem
    • 050108 Montaż głowic,puszek i szaf kablowych,przełącznic,ochronników krosowych,łączówek,gniezdników,rozszycie kabli,kros.kabli
    • 050109 Montaż kabli o powłokach ołowianych
    • 050110 Montaż kabli w powłokach termoplastycznych do 100 par (kable rozdzielcze)
    • 050111 Montaż kabli w powłokach termoplastycznych powyżej 100 par (kable międzycentralowe i magistralne)
    • 050112 Montaż kabli w powłokach stalowych
    • 050113 Badanie szczelności powłoki i pomiary elektryczne kabli
   • 0502 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe (wyd.1989r.)

    • 050201 Alokacja kabli
    • 050202 Wykonanie przepustów dla kabli
    • 050203 Układanie kabli
    • 050204 Montaż kabli symetrycznych w powłokach ołowianych
    • 050205 Montaż odosobnionych złączy kablowych,skrzyń pupinizacyjnych,zespołów uzupeł.na kablach symetrycznych w powł.ołowianych
    • 050206 Montaż złączy rozdzielczych i osprzętu kablowego na kablach symetrycznych w powłokach ołowianych
    • 050207 Montaż kabli współosiowych w powłokach ołowianych
    • 050208 Montaż kabli symetrycznych w powłokach aluminiowych
    • 050209 Montaż odosobnionych złączy kablowych,skrzyń pupinizac.zespołów uzupełn.,głowic kabl.na kablach symetr.w powł.aluminiow.
    • 050210 Montaż kabli współosiowych w powłokach aluminiowych
    • 050211 Badanie szczelności powłok kabinowych
    • 050212 Montaż urządzeń kontroli ciśnieniowej oraz napełnianie kabli powietrzem
    • 050213 Montaż urządzeń ochrony odgromowej i antykorozyjnej
    • 050214 Symetryzacja i pomiary końcowe oraz pomiary kontrolne kabli symetrycznych w pełnym i ograniczonym zakresie
    • 050215 Pomiary elektryczne kabli symetrycznych
    • 050216 Pomiary elektryczne kabli współosiowych
   • 0503 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. tom i - budowa linii

    • 050301 Wytyczenie trasy linii
    • 050302 Montaż i ustawienie słupów drewnianych ze szczudłami żelbetowymi
    • 050303 Montaż i ustawienie słupów żelbetowych
    • 050304 Montaż osprzętu na słupach żelbetowych
    • 050305 Montaż osprzętu na słupach drewnianych
    • 050306 Umocowanie na słupach żelbetowych pomostów kablowych,skrzynek kablowych i sygnalizacyjnych,rur ochronnych dla kabli...
    • 050307 Umocowanie na słupach drewnianych pomostów i skrzynek kablowych
    • 050308 Zawieszanie przewodów bez krzyżowań na słupach w terenie bez przeszkód
    • 050309 Zawieszenie przewodów bez skrzyżowań na słupach w terenie z przeszkodami
    • 050310 Zawieszanie przewodów na słupach - skrzyżowania z obiektami
    • 050311 Montaż skrzyżowań,miejsc badaniowych,przyłączy abonenckich,punktów odgałęźnych i przywiązań przewodów na słupach żelbet.
    • 050312 Montaż skrzyżowań punktowych na przewodach, miejsc badaniowych, przyłączy, połączenia obwodów
    • 050313 Pomiary elektryczne
    • 050314 Usuwanie drzew, krzewów i gałęzi na trasie linii
   • 0504 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające (wyd.I 1988r.)

    • 050401 Montaż rozdzielni w obudowie (szafowej)
    • 050402 Montaż zespołów prostownikowych i przetwornic
    • 050403 Montaż siłowni telekomunikacyjnych i szyn energetycznych
    • 050404 Uruchomienie siłowni telekomunikacyjnych
    • 050405 Montaż i uruchomienie baterii akumulatorów
    • 050406 Montaż instalacji układu wydechu spalin
    • 050407 Instalacje i urządzenia paliwowe
    • 050408 Instalacja i urządzenia wodne układu chłodzenia
    • 050409 Instalacje i urządzenia elektryczne układów rozruchowych
    • 050410 Instalacje i urządzenia elektryczne układu odbioru mocy
    • 050411 Instalacje i urządzenia elektryczne samoczynnego załączania wentylatorów, siłowników i grzejników
    • 050412 Instalacje uziemiające
    • 050413 Montaż zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych
    • 050414 Instalacja paliwowa główna poza budynkiem elektrowni zapasowej
    • 050415 Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego
    • 050416 Montaż elememtów budowlanych i zaopatrzenia w paliwo
    • 050417 Wykonanie elementów instalacyjno-budowlanych
    • 050418 Wykonanie elementów instalacyjno-montażowych
    • 050419 Wykonanie elementów typowych w zakresie akumulatorów i siłowni telekomunikacyjnych
   • 0505 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne (wyd.I 1987r.)

    • 050501 Instalowanie i montaż elementów urządzeń stacyjnych systemu biegowego
    • 050502 Okablowanie urządzeń stacyjnych systemu biegowego
    • 050503 Instalowanie miejscowych łącznic automatycznych systemu biegowego produkcji ZWUT
    • 050504 Instalowanie międzymiastowych łącznic telefonicznych CMM produkcji ZWUT
    • 050505 Pomiary parametrów teletransmisyjnych łącznic systemu biegowego
    • 050506 Instalowanie telegraficznych łącznic automatycznych
    • 050507 Instalowanie telegraficznych łącznic automatycznych i urządzeń współpracujących
    • 050508 Montaż elementów konstrukcji urządzeń stacyjnych systemu krzyżowego MCA
    • 050509 Okablowanie urządzeń stacyjnych systemu krzyżowego MCA
    • 050510 Uruchomienie urządzeń MCA
    • 050511 Instalowanie łącznic telefonicznych systemu ARF-102
    • 050512 Instalowanie łącznic telefonicznych systemu Pentaconta
    • 050513 Montaż kolejowych automatycznych łącznic telefonicznych (KATS)
    • 050514 Montaż urządzeń stacyjnych łączności specjalnej w transporcie kolejowym
    • 050515 Montaż kolejowych automatycznych dyspozytorskich łącznic telefonicznych KATDS
   • 0506 Urządzenia radiowe,antenowe,rozgłaszania przewodowego,sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie (wyd.I 1988r.)

    • 050601 Instalacje urządzeń stacyjnych radiowęzłowych
    • 050602 Instalacje urządzeń wzmacniających
    • 050603 Instalacje urządzeń mikrofonowych
    • 050604 Instalacje wyposażenia dodatkowego
    • 050605 Uruchamianie urządzeń radiowęzłowych
    • 050606 Instalowanie osprzętu stacyjnego
    • 050607 Podłączenie kabli i przewodów
    • 050608 Instalacja urządzeń głośnikowych
    • 050609 Budowa masztów antenowych
    • 050610 Montaż i podwieszanie anten radiokomunikacyjnych
    • 050611 Budowa napowietrznych linii zasilających wysokiej częstotliwości
    • 050612 Montaż urządzeń i osprzętu antenowego
    • 050613 Budowa sieci uziemień antenowych
    • 050614 Instalacja radiotelefonów i anten ultrakrótkofalowych
    • 050615 Montaż radiotelefonów oraz innych urządzeń radiowych w obiektach i pojazdach kolejowych
    • 050616 Montaż urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej
    • 050617 Instalacja urządzeń dyspozytorskich i aparatów telefonicznych
   • 0507 Urządzenia teletransmisyjne (wyd.I 1987r.)

    • 050701 Montaż konstrukcji wsporczych stacji teletransmisyjnych
    • 050702 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych
    • 050703 Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych
    • 050704 Uruchamianie i pomiary urządzeń telefonii nośnej analogowej
    • 050705 Uruchamianie i pomiary urządzeń teletransmisyjnych radiofonicznych
    • 050706 Uruchamianie i pomiary urządzeń telefonii akustycznej
    • 050707 Uruchamianie i pomiary urządzeń pomocniczych w stacjach teletransmisyjnych
    • 050708 Uruchamianie i pomiary urządzeń telegrafii wielokrotnej
    • 050709 Uruchamianie i pomiary urządzeń TCK
    • 050710 Uruchamianie i pomiary urządzeń i traktów liniowych TN i TCK
    • 050711 Uruchamianie i pomiary przęseł grupowych
    • 050712 Uruchamianie i pomiary zestrojów
    • 050713 Uruchamianie i pomiary łączy
   • 0508 Instalacje i osprzęt światła,siły i sygnalizacji (wyd.III 1986r.)

    • 050800 Normy zużycia zeszyty WACETOB-PZiTB Ceny,normowanie,kosztorysowanie robót bud. 8,9/91,11/91,1/92,4,6,11/94,4/98,2/02
    • 050801 Układanie rur
    • 050802 Układanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych
    • 050803 Montaż osprzętu instalacyjnego
    • 050804 Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia
    • 050805 Montaż opraw oświetleniowych
    • 050806 Montaż instalacji uziemiającej i urządzeń piorunochronnych
    • 050807 Montaż konstrukcji
    • 050808 Prace uzupełniające
   • 0509 Sieci trakcyjne miejskie (wyd.I 1986r.)

    • 050901 Ręczne wykonanie wykopów dla słupów trakcyjnych i uziomów
    • 050902 Montaż i ustawianie konstrukcji wsporczych
    • 050903 Montaż konstrukcji nośnych
    • 050904 Montaż kotwień przewodów jezdnych i lin
    • 050905 Montaż przewodów jezdnych i lin zawieszenia wzdłużnego i płaskiego
    • 050906 Montaż urządzeń specjalnych
    • 050907 Montaż połączeń elektrycznych
    • 050908 Układanie kabli trakcyjnych
   • 0510 Elektroenergetyczne linie kablowe.elektroenergetyczne linie napowietrzne n/n.oświetlenie ulic i placów (wyd.III 1987r.)

    • 051000 Normy zużycia czynników produkcji budowlanej z Zeszytów WACETOB-PZiTB nr 11/91 2,4,6,7,8,9,12/93 2,8,9/94 i 11/99
    • 051001 Układanie kabli na napięcie znamionowe poniżej 110 KV
    • 051002 Układanie kabli na napięcie znamionowe 110 KV
    • 051003 Roboty towarzyszące układaniu kabli
    • 051004 Montaż muf kablowych w kanałach lub tunelach
    • 051005 Montaż muf kablowych w rowach
    • 051006 Montaż głowic kablowych
    • 051007 Montaż i stawianie słupów linii niskiego napięcia
    • 051008 Montaż konstrukcji stalowych,izolatorów,bezpieczników i odgromników dla linii niskiego napięcia
    • 051009 Montaż przewodów linii niskiego napięcia
    • 051010 Montaż elementów oświetlenia zewnętrznego
    • 051011 Montaż znaków drogowych podświetlanych i urządzeń sygnalizacji ulicznej
   • 0512 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe (wyd.I 1985r.)

    • 051201 Roboty związane z odtworzeniem trasy linii
    • 051202 Roboty ziemne
    • 051203 Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych
    • 051204 Montaż elementów linii
    • 051205 Montaż przewodów roboczych
    • 051206 Montaż słupowych stacji transformatorowych
    • 051207 Demontaż słupów drewnianych
   • 0513 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.)

    • 051301 Odtworzenie trasy linii
    • 051302 Roboty ziemno-fundamentowe
    • 051303 Uziemienia
    • 051304 Montaż i stawianie słupów stalowych kratowych
    • 051305 Montaż łańcuchów izolatorskich
    • 051306 Montaż przewodów roboczych
    • 051307 Montaż przewodów odgromowych
    • 051308 Roboty różne
   • 0514 Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kv (wyd.I 1985r.)

    • 051401 Montaż rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych
    • 051402 Montaż izolatorów
    • 051403 Montaż szyn energetycznych
    • 051404 Montaż urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
    • 051405 Montaż aparatury obwodów wtórnych
    • 051406 Roboty różne
   • 0515 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.)

    • 051501 Montaż urządzeń na napięcie do 400 KV
    • 051502 Montaż łańcuchów izolatorowych
    • 051503 Montaż przewodów
    • 051504 Montaż uziemień
    • 051505 Montaż urządzeń wytwórczych sprężonego powietrza
    • 051506 Montaż instalacji sprężonego powietrza
    • 051507 Ustawienie i podłączenie transformatorów lub dławików
    • 051508 Montaż aparatury i urządzeń telefonii nośnej
    • 051509 Roboty budowlano-montażowe
    • 051510 Typowe obiekty budowlane
   • 0516 Elektryczne wyposażenie suwnic (wyd.I 1985r.)

    • 051601 Montaż aparatury,urządzeń,konstrukcji wsporczych i przewodów na konstrukcji suwnicowej
    • 051602 Montaż przewodów ślizgowych i osprzętu
    • 051603 Transport pionowy
   • 0518 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim (wyd.II 1987r.)

    • 051801 Przyłącza i przerzuty oraz połączenia z instalacjami wewnętrznymi wykonywane przewodami YADYn
    • 051802 Przyłącza i przerzuty jednofazowe i trójfazowe wykonywane przewodami aluminiowymi gołymi: /AL/
    • 051803 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów montowane na budynkach
    • 051804 Złącza trójfazowe
    • 051805 Tablice bezpiecznikowe
    • 051806 Tablice wyłącznikowe
    • 051807 Osprzęt tablicowy montowany w typowych obudowach
    • 051808 Drzwiczki, obudowy i skrzynki typowe
    • 051809 Tablice licznikowe mieszkaniowe i zestawy rozdzielcze żeliwne dla wiejskich ujęć wody
    • 051810 Linie instalacyjne
    • 051811 Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach mieszkalnych wiejskich
    • 051812 Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich
    • 051813 Wypusty oświetleniowe w pomieszczeniach gospodarczych wiejskich chłopów indywidualnych i spółdzielców
    • 051814 Wypusty oświetl.w przyzagrodowych pomieszcz.gospodarczych wiejskich chłopów indyw.I spółdz.- w gospodarce drobnotowarow
    • 051815 Oprawy oświetleniowe
    • 051816 Montaż instalacji odgromowych
    • 051817 Roboty różne i uzupełniające
   • 0524 Kolejowa sieć trakcyjna (wyd.I 1990r.)

    • 052401 Roboty fundamentowe dla konstrukcji wsporczych
    • 052402 Montaż konstrukcji wsporczych,wskazników,tablic informacyjnych i ostrzegawczych
    • 052403 Montaż podwieszeń sieci na wysięgnikach ruchomych
    • 052404 Montaż przewodów,wyposażeń na rozjazdach i kotwień sieci jezdnej
    • 052405 Montaż połączeń elektrycznych i obwodów uszyniających
    • 052406 Montaż odciągów sieciowych,izolatorów,odłączników,odgromników i pomontażowa regulacja sieci
   • 0526 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (wyd.I 1990r.)

    • 052601 Urządzenia sygnalizacyjne
    • 052602 Urządzenia nastawcze mechaniczne
    • 052603 Urządzenia nastawcze elektryczne
    • 052604 Urządzenia blokady i oddziaływania pociągów
    • 052605 Roboty kablowe i wykonanie połączeń elektrycznych
    • 052606 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
    • 052607 Urządzenia zasilające
    • 052608 Sprawdzanie kompleksowe działania urządzeń i malowanie oznaczeń
   • 0701 Montaż urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych (wyd.1985r.)

    • 070101 Wiertarki słupowe, stojakowe i promieniowe
    • 070102 Szlifierki
    • 070103 Piły i pilnikarki
    • 070104 Tokarki kłowe, tarczowe, karuzelowe, rewolwerowe i automaty
    • 070105 Strugarki poprzeczne, wzdłużne i dłutownice
    • 070106 Frezarki
    • 070107 Wiertarko-frezarki i wytaczarki
    • 070108 Przeciągarki
    • 070109 Obrabiarki do kół zębatych
    • 070110 Nożyce mechaniczne
    • 070111 Automaty wieloczynnościowe
    • 070112 Giętarki
    • 070113 Młoty
    • 070114 Prasy mechaniczne
    • 070115 Maszyny i urządzenia odlewnicze
   • 0702 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna (wyd.1985r.)

    • 070201 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna
    • 070202 Maszyny i urządzenia do produkcji płyt wiórowych i płyt pilśniowych
   • 0703 Urządzenia transportowo-podnośne (wyd.1987r.)

    • 070301 Wciągniki i wciągarki
    • 070302 Suwnice pomostowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe
    • 070303 Suwnice specjalizowane i bramowe oraz wywrotnice wagonów
    • 070304 Przenośniki
    • 070305 Wyciągi narciarskie
    • 070399 Materiały pomocnicze
   • 0704 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków (wyd.II 1986r.)

    • 070401 Kraty,sita,rozdrabniarki i hydroelewatory
    • 070402 Zgarniacze
    • 070403 Mieszacze ściekowe,czerpadła,przelewy,łapacze gazu i tłuszczu,zawory i zastawki,zraszacze,szczotki KESSENERA,ruszt INKA
    • 070404 Odwadniacze i zagęszczacze osadu
    • 070405 Biobloki
    • 070406 Urządzenia pomocnicze
    • 070499 Materiały pomocnicze
   • 0706 Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych (wyd.I 1985r.)

    • 070601 Montaż kotłów wodnych i parowych
    • 070602 Montaż urządzeń instalacji cieplnej i stacji odgazowania wody
    • 070603 Montaż urzadzeń odpylania i transportu pneumatycznego
    • 070604 Montaż urządzeń odżużlania,odpopielenia i nawęglania
    • 070605 Montaż urządzeń uzdatniania wody
    • 070606 Montaż cyklonów,multicyklonów,seperatorów i odpylaczy
    • 070607 Próby wodne urządzeń w rozdziałach 01, 02 i 05
   • 0707 Montaż pomp i sprężarek (wyd.IV 1993r.)

    • 070701 Pompy
    • 070702 Sprężarki
    • 070799 Materiały pomocnicze
   • 0708 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wyd.I 1985r.)

    • 070801 Układy pomiarowe
    • 070802 Układy regulacyjne
    • 070803 Układy sterowania
    • 070804 Układy zdalnego przeniesienia wskazań i sygnalizacji
    • 070805 Przewody sygnałowe
    • 070806 Konstrukcje nośne i wsporcze pod przewody sygnałowe
    • 070807 Zestawy prefabrykowane automatyki przemysłowej
    • 070808 Roboty prefabrykacyjne wykonywane w ramach robót montażowych
    • 070809 Roboty towarzyszące i uzupełniające
   • 0709 Rurociągi technologiczne i armatura cz.I,II (wyd.1987,1988r.)

    • 070901 Spawanie stali węglowych i niskostopowych
    • 070902 Spawanie stali nisko i średniostopowych do pracy w podwyższonych temperaturach
    • 070903 Spawanie wysokostopowych stali austenitycznych
    • 070904 Spawanie wysokostopowych stali ferrytycznych
    • 070905 Wyżarzenie złączy spawanych rurociągów technologicznych
    • 070906 Spawanie rurociągów z aluminium i ze stopów aluminiowych
    • 070907 Spawanie rurociągów z tworzyw sztucznych
    • 070908 Spawanie rurociągów z miedzi i jej stopów
    • 070921 Montaż rurociągów stalowych spawanych
    • 070922 Montaż rurociągów stalowych łączonych na kołnierze
    • 070923 Montaż rurociągów i kształtek aluminiowych spawanych
    • 070924 Montaż rurociągów i kształtek aluminiowych łączonych na kołnierze
    • 070925 Montaż armatury spawanej
    • 070926 Montaż armatury łączonej na kołnierze
    • 070927 Montaż rurociągów z miedzi i jej stopów
    • 070928 Montaż rurociągów z PCW
    • 070929 Próby wodne i pneumatyczne rurociągów
    • 070999 Materiały pomocnicze
   • 0710 Montaż maszyn elektrycznych wirujących (wyd.III 1987r.)

    • 071001 Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego poziome o tarczach łożyskowych
    • 071002 Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego kołnierzowe
    • 071003 Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego poziome na stojakach łożyskowych
    • 071004 Wyposażenie pomocnicze
   • 0711 Pokrycia antykorozyjne i ochronne (wyd.I 1985r.)

    • 071101 Powłoki i izolacje ochronne
    • 071102 Wykładziny,wymurówki i konstrukcje na kitach z żywic sztucznych
    • 071103 Wykładziny,wymurówki i konstrukcje na kitach krzemianowych
    • 071104 Wykładziny na kitach asfaltowych
    • 071105 Wykładziny na zaprawie cementowej o zwiększonej chemoodporności
    • 071106 Roboty dodatkowe,pomocnicze i przygotowawcze
    • 071107 Wykładanie płytami z polichlorku winylu
    • 071108 Wykonanie aparatów,rurociągów,kształtek itp.z polichlorku winylu
    • 071109 Spawanie polichlorku winylu
    • 071110 Odlewanie drobnych elementów ołowianych
    • 071111 Wykładziny z blachy ołowianej
    • 071112 Wykonanie aparatów,rur i drobnych elementów z blachy ołowianej
    • 071113 Lutowanie ołowiu
    • 071114 Homogeniczne wyołowienie aparatów i urządzeń
    • 071115 Roboty przygotowawcze dla homogenicznego wyołowienia
    • 071116 Gumowanie
   • 0712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wyd.V 1993r.)

    • 071201 Przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementów stalowych do malowania
    • 071202 Malowanie konstrukcji i elementów stalowych
    • 071203 Przygotowanie powierzchni konstrukcji betonowych do malowania
    • 071204 Malowanie konstrukcji i urządzeń betonowych
   • 0713 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy (wyd.IV 1987r.)

    • 071301 Transport poziomy
    • 071302 Transport pionowy
    • 071303 Załadowanie i wyładowanie
    • 071304 Montowanie,demontowanie i przesuwanie urządzeń transportowych oraz roboty pomocnicze
   • 0714 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza (wyd.I 1985r.)

    • 071401 Urządzenia i mechanizmy pieców koksowniczych
    • 071402 Urządzenia i mechanizmy pieców martenowskich
    • 071403 Urządzenia i mechanizmy mieszalników stali
    • 071404 Urządzenia i mechanizmy różnych pieców i suszarek hutniczych
    • 071405 Urządzenia i mechanizmy żeliwiaków
    • 071406 Urządzenia i mechanizmy pieców i suszarek tunelowych
    • 071407 Urządzenia i mechanizmy pieców szybowych
    • 071408 Urządzenia i mechanizmy pieców karbidowych
    • 071409 Urządzenia i mechanizmy pieców elektrycznych
    • 071410 Urządzenia i mechanizmy kompleksu wielkiego pieca
    • 071411 Walcownia zgniatacz
    • 071412 Walcownia kesów i rygli
    • 071413 Walcownia średnich profili
    • 071414 Walcownia drobnych profili
    • 071415 Walcownia drutu
    • 071416 Walcownia cienkich blach na zimno
    • 071417 Wytwórnia rur zgrzewanych o średnicach do 114 mm
    • 071418 Urządzenia stalowni konwertorowej
    • 071419 Instalacje centralnego smarow.napędów hydraulicz.pneumatycz.chłodzenia wodnego urządzeń,zbijania zgorzeliny dla walcowni
    • 071499 Materiały pomocnicze
   • 0715 Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych (wyd.I 1987r.)

    • 071501 Maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki rud metali nieżelaznych
    • 071502 Piece hutnicze
    • 071503 Piece do topienia,odlewania i odstojowe
    • 071504 Piece do podgrzewania wlewków i obróbki cieplnej półproduktów z metali nieżelaznych
    • 071505 Maszyny i urządzenia odlewnicze
    • 071506 Walcarki i prasy
    • 071507 Urządzenia pomocnicze i wykańczające
    • 071508 Urządzenia różne
   • 0716 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (wyd.I 1985r.)

    • 071601 Aparaty kolumnowe ciężkie o masie od 50 do 150 t
    • 071602 Aparaty kolumnowe lekkie o masie do 50 t
    • 071603 Filtry
    • 071604 Mieszarki,mieszadła,mieszalniki (autoklawy,reaktory itp.)
    • 071605 Płuczki
    • 071606 Suszarki
    • 071607 Urządzenia różne do gumy
    • 071608 Wirówki bębnowe
    • 071609 Wymienniki ciepła dostarczane w całości
    • 071610 Wymienniki ciepła dostarczane w częściach
    • 071611 Wyparki
    • 071612 Zbiorniki
    • 071613 Próby szczelności aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego
    • 071699 Materiały pomocnicze
   • 0719 Urządzenia gazownicze (wyd.1987r.)

    • 071901 Stacje generatorów
    • 071902 Urządzenia gazownicze
    • 071903 Mechanizmy zamykające,napędy oraz urządzenia transportowe
    • 071904 Uzbrojenie tłoczni,odsiarczalni gazu i stacji redukcyjno-pomiarowych gazu
   • 0720 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych (wyd.II 1987r.)

    • 072001 Montaż mechanizmów zamknięć śluz komorowych
    • 072002 Montaż zamknięć kanałów obiegowych śluz komorowych
    • 072003 Montaż urządzeń pomocniczych śluz komorowych
    • 072004 Montaż mechanizmów zamknięć jazów (przelewów)
    • 072005 Montaż urządzeń pomocniczych jazów
    • 072006 Montaż urządzeń i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych
   • 0721 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych (wyd.III 1997r.)

    • 072101 Piece obrotowe
    • 072102 Kruszarki i gniotowniki
    • 072103 Młyny
    • 072104 Suszarnie i podgrzewacze
    • 072105 Szlamatory i mieszadła szlamu piecowego
    • 072106 Seperatory i cyklony
    • 072107 Podawacze
    • 072108 Przesiewacze
    • 072109 Mieszadła
    • 072110 Urządzenia przemysłu cementowego,różne
    • 072111 Urządzenia przemysłu ceramiki szlachetnej
    • 072112 Urządzenia przemysłu ceramiki budowlanej i przemysłu betonów
    • 072113 Urządzenia przemysłu kamienia budowlanego
    • 072114 Urządzenia przemysłu szklarskiego
    • 072115 Urządzenia przemysłu izolacyjnego
    • 072116 Urządzenia do produkcji azbestocementu
    • 072117 Urządzenia do produkcji papy
    • 072199 Materiały pomocnicze
   • 0724 Urządzenia i instalacje chłodnicze (wyd.III 1988r.)

    • 072401 Urządzenia,aparaty i agregaty chłodnicze
    • 072402 Rurociągi,kształtki i armatura instalacji obiegu czynników chłodniczych
    • 072403 Armatura pomiarowa i do automatycznego sterowania
    • 072404 Osłony komór chłodniczych,drzwi chłodniczych i izolacja ciekłym poliuretanem
    • 072405 Próba szczelności i napełnienie urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym
   • 0728 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń (wyd.I 1992r.)

    • 072801 Przebudowa fundamentów i umocowanie maszyn
    • 072802 Roboty murarskie i betonowe
    • 072803 Roboty wykończeniowe
   • 0729 Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych (wyd.I 1985r.)

    • 072901 Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych metodą podstawową
    • 072902 Badania radiograficzne doczołowych wzdłużnych złączy spawanych rurociągów lub zbiorników metodą podstawową przesłoniętą
    • 072903 Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych rur metodą zewnętrzną przez jedną ściankę
    • 072904 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą centryczną
    • 072905 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą ekscentryczną
    • 072906 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez dwie ścianki
    • 072907 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą eliptyczną
    • 072908 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą półeliptyczną
    • 072909 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą eliptyczną z zastosowaniem promieniowania rtg
    • 072910 Badania radiograficzne doczołowych złączy spawanych konstrukcji metodą podstawową z zastosowaniem promieniowania rtg
    • 072912 Badania ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych elementów płaskich
    • 072913 Badania ultradźwiękowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur z zastosowaniem głowic profilowanych
    • 072914 Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rurociągów
    • 072915 Badania penetracyjne zukosowanych brzegów do spawania doczołowego elementów płaskich
    • 072916 Badania penetracyjne doczołowych złączy spawanych elementów płaskich
    • 072917 Badania penetracyjne zukosowanych brzegów do spawania doczołowego rur
    • 072918 Badania penetracyjne doczołowych obwodowych złączy spawanych rur
    • 072919 Badania magnetyczno-proszkowe doczołowych złączy spawanych elementów płaskich
    • 072920 Badania magnetyczno-proszkowe doczołowych obwodowych złączy spawanych rur
   • 0730 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich (wyd.II 1987r.)

    • 073001 Elementy wyposażenia stanowisk dla bydła
    • 073002 Elementy wyposażenia stanowisk dla trzody
    • 073003 Elementy wyposażenia stanowisk dla owiec
    • 073004 Elementy wyposażenia stanowisk dla zwierząt futerkowych
    • 073005 Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz dla bydła
    • 073006 Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz sypkich dla trzody
    • 073007 Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz płynnych dla trzody
    • 073008 Urządzenia do zadawania pasz dla owiec
    • 073009 Urządzenia do pojenia zwierząt
    • 073010 Urządzenia do usuwania i zagospodarowania gnojowicy
    • 073011 Dojarki i dojownie (na licencji ALFA LAVAL)
   • 0733 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych (wyd.I 1995r.)

    • 073301 Montaż dźwigów towarowych,osobowych,towarowo-osobowych,szpitalnych i meblowych
    • 073399 Tablice nakładów za dodatkowe wyposażenie dźwigów
   • 0734 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych (wyd.I 1995r.)

    • 073401 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych
   • 0910 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych (wyd.I 1990r.)

    • 091001 Przewozy materiałów budowlanych samochodami skrzyniowymi
    • 091002 Przewozy materiałów budowlanych sypkich samochodami samowyładowczymi
    • 091003 Przewozy materiałów budowlanych ciągnikami kołowymi z przyczepami
   • 1101 Podziemne roboty w kopalniach rur (wyd.I 1986 r.)

    • 110101 Drążenie szybu kombajnem
    • 110102 Obudowa kotwiowa
    • 110103 Wyrobiska chodnikowe i komorowe
   • 1301 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)

    • 130101 Budowle posadzkowe
    • 130102 Żelbetowe wieże wyciągowe
    • 130103 Budowle przeróbki mechanicznej węgla
   • 1302 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)

    • 130201 Urządzenia sortowni i płuczki
    • 130202 Pozostałe urządzenia zakładu przerobczego
   • 1303 Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)

    • 130301 Maszyny wyciągowe z kołem pędnym jednolinowym napędzane silnikiem asynchronicznym
    • 130302 Maszyny wyciągowe bębnowe napędzane jednym lub dwoma silnikami asynchronicznymi
    • 130303 Maszyna wyciągowa dwubobinowa napędzana silnikiem asynchronicznym
    • 130304 Maszyny wyciągowe z kołem pędnym wielolinowym napędzane jednym lub dwoma silnikami asynchronicznymi
    • 130305 Maszyny wyciąg.z kołem pędnym 1-linowe lub wielolinowe,z przekładnią/bez przekładni zębat.napędzanych silnikami prądu st
    • 130306 Maszyny wyciągowe dwubębnowe z przekładnią zębatą / bez przekładni zębatej napędzanych silnikami prądu stałego
    • 130307 Przetwornice dwumaszynowe i trójmaszynowe
    • 130308 Wzbudnice dla maszyn wyciągowych
    • 130309 Podzespoły maszyn wyciągowych - część mechaniczna
    • 130310 Aparatura elektryczna maszyn wyciągowych
    • 130311 Próby montażowe maszyn wyciągowych
   • 1304 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)

    • 130401 Pompy
    • 130402 Sprężarki
    • 130403 Wentylatory
    • 130404 Wyposażenie wentylatorów
    • 130405 Urządzenia wydobywcze
    • 130406 Urządzenia nad i podszybia
   • 1305 T.I-wyrobiska górnicze pion.I poziome wyk.bezpośrednio z wyrobisk pion. t.II-wyrobiska górnicze poziome,pochyłe wyd.86r.

    • 130501 Szyby głębione i pogłębiane z powierzchni
    • 130502 Szyby głębione i pogłębiane z poziomów kopalnianych
    • 130503 Szybiki głębione i pogłębiane z poziomów kopalnianych
    • 130504 Szybiki drążone nadsięwłomem
    • 130505 Zbiorniki skarpowe i wyrównawcze
    • 130506 Kieszenie skipowe
    • 130507 Wyrobiska korytarzowe i komorowe wykonywane bezpośrednio z wyrobisk pionowych
    • 130508 Wyrobiska korytarzowe i komorowe kamienne i węglowo-kamienne,udział skały płonnej pow.50-80% w obud.drewn.lub kotwiowej
    • 130509 Wyrobiska korytarzowe węglowe i węglowo-kamienne o udziale skały płonnej do 50% w obudowie drewnianej
    • 130510 Obudowa murowa i betonowa wyrobisk korytarzowych i komorowych
    • 130511 Wyrobiska korytarzowe kamienne w obudowie stalowej V25 i V29
    • 130512 Wyrobiska korytarzowe węglowo-kamienne o udziale skały płonnej powyżej 50% do 80% w obudowie stalowej V25 lub V29
    • 130513 Wyrobiska korytarzowe węglowe i węglowo-kamienne o udziale skały płonnej 30 - 50% w obudowie stalowej V25 lub V29
    • 130514 Wyrobiska korytarzowe i komorowe kamienne w obudowie stalowej kołowej ŁK 21 i V21
    • 130515 Wyrobiska korytarzowe węglowo-kamienne w obudowie stalowej wykonywane kombajnami chodnikowymi wysięgnikowymi
    • 130516 Rozgałęzienia wyrobisk korytarzowych w obudowie drewnianej i stalowej ŁK21 i V21
    • 130517 Przybierki wyrobisk górniczych
    • 130518 Tory i rozjazdy kopalniane
    • 130519 Wyłom pod wykopy fundamentowe i ściekowe oraz obudowa ścieków
    • 130520 Elementy wyposażenia stałego wyrobisk górniczych
    • 130521 Zabudowanie obudowy stalowej poza przodkiem
    • 130522 Podsadzanie pustek za obudową
   • 1306 Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń (wyd.I 1984r.)

    • 130601 Kable elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i teletechniczne w wyrobiskach pionowych
    • 130602 Kable elektroenergetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne w wyrobiskach poziomych
    • 130603 Stacje transformatorowo-rozdzielcze wysokiego napięcia
    • 130604 Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji
    • 130605 Oświetlenie wyrobisk
    • 130606 Sieć trakcyjna dołowa
    • 130607 Zabezpieczenie ruchu pociągów na dole kopalni
    • 130608 Sieć teletechniczna dołowa
    • 130609 Sygnalizacja szybowa
    • 130610 Próby montażowe
   • 1307 Transport maszyn,urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)

    • 130701 Transport poziomy na powierzchni
    • 130702 Transport pionowy na powierzchni
    • 130703 Transport pionowy w szybach lub szybikach
    • 130704 Transport poziomy w przekopach,chodnikach i sztolniach
    • 130705 Transport pochyly w upadowych,pochylniach i dowierzchniach
    • 130706 Transport scalony pionowy w szybach i szybikach oraz poziomy w przekopach,chodnikach i sztolniach
    • 130707 Prace przygotowawcze do transportu oraz roboty pomocnicze do montażu i demontażu sprzętu transportowego
   • 1308 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)

    • 130801 Rurociągi w chodnikach
    • 130802 Orurowanie komory zmywczej podsadzki płynnej i urządzeń energetycznych na powierzchni
    • 130803 Rurociągi w szybach
    • 130804 Armatura na dole kopalni i armatura orurowania urządzeń energetycznych na powierzchni
   • 1309 Roboty wietrnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)

    • 130901 Wiercenie małośrednicowe wykonywane aparatami wiertniczymi typu lekkiego lub ciężkiego
    • 130902 Wiercenie małośrednicowe wykonywane metodą wrzutową aparatem typu Longyear o napędzie elektrycznym
    • 130903 Wiercenie wielkośrednicowe wykonywane aparatami typu TURMAG
    • 130904 Poszerzanie otworów wielkośrednicowych aparatami ciężkimi typu EH 1200S o napędzie elektrycznym i poszerzaczem TE 2400
   • 1310 Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)

    • 131001 Wiercenie otworów mrożeniowych do głębokości 800 m
    • 131002 Roboty pomocnicze przy wierceniach mrożeniowych
    • 131004 Wiercenia otworów cementacyjnych i cementacja górotworu
    • 131005 Likwidacja otworów mrożeniowych
   • 1311 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu (wyd.I 1984r.)

    • 131101 Montaż elementów orurowania
    • 131102 Zasuwy kołnierzowe Pn 6,4 MPa
    • 131103 Montaż urządzeń
   • 1312 Roboty budowlane elektrowni elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1985r.)

    • 131201 Roboty rozbiórkowe
    • 131202 Roboty ziemne
    • 131203 Konstrukcje murowe
    • 131204 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
    • 131205 Konstrukcje z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych
    • 131206 Pokrycia dachowe
    • 131207 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przeciwdźwiękowe
    • 131208 Tynki, sztablatury i okładziny ścienne
    • 131209 Stolarka
    • 131210 Podłogi i posadzki
    • 131211 Elementy ślusarsko-kowalskie
    • 131212 Szklenie
    • 131213 Malowanie
    • 131214 Rusztowania
    • 131215 Drogi kołowe i szynowe
    • 131216 Ogrodzenia
    • 131217 Transport technologiczny materiałów na placu budowy
   • 1313 Montaż maszyn,urządzeń,rurociągów technologicznych,konstrukcji met.elektrowni,elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.I 1986r.)

    • 131301 Montaż kotłów
    • 131302 Montaż turbozespołów i agregatów pomp zasilających
    • 131303 Montaż urzadzeń blokowych i ciepłowniczych wewnątrz budynku głównego
    • 131304 Montaż urządzeń blokowych na zewnątrz budynku głównego
    • 131305 Montaż obiektów ogólnoelektrownianych
    • 131306 Montaż urządzeń nawęglania, odżużlania i odpopielania
    • 131307 Montaż rurociągów
    • 131308 Montaż konstrukcji stalowych
    • 131309 Montaż elementów lekkiej obudowy budynków
    • 131310 Transport technologiczny na placu budowy
   • 1314 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1985r.)

    • 131401 Instalacje oświetleniowe
    • 131402 Instalacje siłowe
    • 131403 Instalacje odgromowe i uziemiające
    • 131404 Prefabrykowane rozdzielnice wysokiego i niskiego napięcia oraz transformatory mocy
    • 131405 Elektroenergetyczne przewody ekranowe i okapturzone
    • 131406 Urządzenia prądu stałego
    • 131407 Prefabrykowane szafy,tablice i pulpity nastawcze
    • 131408 Instalacje sterowania i sygnalizacji
    • 131409 Instalacje elektryczne urządzeń transportowo-rozładunkowych
    • 131410 Roboty kablowe
   • 1315 Roboty termoizolacyjne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1988r.)

    • 131501 Izolacja wyrobami z wełny mineralnej lub z waty szklanej oraz ze sznurem azbestowym
    • 131502 Izolacja zimnochronna
    • 131503 Konstrukcje nośne płaszcza ochronnego i izolacji
    • 131504 Płaszcze ochronne izolacji
    • 131505 Roboty uzupełniające występujące przy pracach izolacyjnych
    • 131506 Izolacja z elementów prefabrykowanych oraz specjalne technologie izolacji
    • 131507 Roboty obmurza i izolacji kotłów energetycznych i ciepłowniczych
    • 131508 Wykonanie nietypowych elementów izolacji w warunkach budowy
   • 1316 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.II 1988r.)

    • 131601 Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania
    • 131602 Malowanie ręczne powierzchni metalowych
    • 131603 Malowanie natryskowe powierzchni metalowych
    • 131699 Nakłady rzeczowe zużycia farb i emalii ftalowych
   • 1318 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)

    • 131801 Kotły wodne o wydajności od 1,25 do 25 Gcal/h
    • 131802 Kotły parowe o wydajności do 75 t/h
    • 131803 Roboty pomocnicze i uzupełniające
   • 1320 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych (wyd.I 1984r.)

    • 132001 Maszyny,urządzenia i konstrukcje metalowe
    • 132002 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla
    • 132003 Konstrukcje stalowe budynków szkieletowych,pomostów i wież wyciągowych
    • 132004 Wzmocnienia i przeróbki konstrukcji metalowych
   • 1321 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepł.I ciepłowni zawod.(wyd.I 1987r.)

    • 132101 Aparatura rozdzielcza niskiego i wysokiego napięcia
    • 132102 Linie napowietrzne i kablowe
    • 132103 Obwody i elementy instalacji elektrycznych
    • 132104 Instalacje i urządzenia ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej
    • 132105 Maszyny i urządzenia elektryczne
    • 132106 Układy pomiarowe,sterownicze,sygnalizacyjne i automatyki elektroenergetycznej
    • 132107 Układy zabezpieczeń
    • 132108 Mierniki tablicowe i przekaćniki
    • 132109 Urządzenia i elementy układów elektronicznych
    • 132110 Elementy dźwignic
    • 132111 Badania i próby różne
    • 132112 Zawieradła i elektrowciągi
   • 1322 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych (wyd.I 1987r.)

    • 132201 Roboty rozbiórkowe i demontażowe obiektów chłodniowych
    • 132202 Roboty remontowe obiektów chłodniowych
    • 132203 Roboty remontowe powłok żelbetowych kominów wywiewnych chłodni
    • 132204 Roboty remontowe różne
   • 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1987r.)

    • 132301 Roboty rozbiórkowe oraz wykucia
    • 132302 Roboty murowe
    • 132303 Roboty betonowe i żelbetowe
    • 132304 Roboty pokrywcze
    • 132305 Roboty tynkarskie i okładziny ścienne
    • 132306 Roboty stalarskie
    • 132307 Roboty posadzkowe
    • 132308 Roboty ślusarsko-kowalskie
    • 132309 Roboty szklarskie
    • 132310 Roboty malarskie
   • 1324 Roboty remontowe maszyn,urządzeń rurociągów technologicznych i konstrukcji met.elektrowni i elektrociepł.(wyd.II 1989r.)

    • 132401 Remont i modernizacja kotła
    • 132402 Remont turbozespołów wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz agregatów pomp zasilających
    • 132403 Remont urządzeń technologicznych bloku
    • 132404 Remont urządzeń blikowych na zewnątrz budynku głównego
    • 132405 Remont rurociągów
    • 132406 Remont urządzeń nawęglania, odpopielania i odżużlania
    • 132407 Remont urządzeń w obiektach ogólnoelektrownianych
    • 132408 Remont konstrukcji stalowej budynków i budowli
    • 132409 Transport technologiczny w remontowanych obiektach
    • 132499 Materiały pomocnicze
   • 1325 Roboty remont. modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r)

    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132501 Demontaż i montaż czujników i sygnalizatorów
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132502 Demontaż i montaż mierników
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132503 Demontaż i montaż elementów blokowych systemów regulacji ciągłej
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132504 Demontaż i montaż wyposażeń i osprzętu dla układów pomiarowych,regulacyjnych,sygnalizacji i sterowania
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132505 Demontaż i montaż zestawów automatyki przemysłowej
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132506 Demontaż i montaż przewodów impulsowych i sygnałowych
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132507 Obróbka końców przewodów sygnałowych
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132508 Demontaż i montaż konstrukcji nośnych i wsporczych pod przewody impulsowe,sygnałowe i aparaturę
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132509 Próby montażowe (prace regulacyjno-pomiarowe)
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132510 Malowanie elementów instalacji AKPIA
    • modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r) 132511 Roboty uzupełniające
   • 1326 Roboty remont.I modernizacyjne instalacji,urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepł.I ciepłowni zaw.(wyd.I 1987r.)

    • 132601 Instalacje siły światła
    • 132602 Roboty kablowe
    • 132603 Urządzenia rozdzielcze na napięcia do 30 kV
    • 132604 Roboty różne
   • 1501 Roboty remontowo-konserwac.melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę.t.I-roboty remont.-konserwacyjne melioracji(wyd.I 1989r)

    • 150101 Roboty remontowo-konserwacyjne sieci urządzeń melioracyjnych
    • 150102 Roboty rozbiórkowe i remontowe /naprawy/
   • 1502 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę.t.I.budowle i urządz.melioracji wodnych (wyd.I 1987r.)

    • 150201 Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne typ PP-1 do PP-4
    • 150202 Przepusty rurowe z piętrzeniem - monolityczne typ PP-5 do PP-20s
    • 150203 Przepusty rurowe bez piętrzenia - monolityczne P-1 do P-11
    • 150204 Zastawki monolityczne typ Z-1 do Z-10
    • 150205 Wyloty drenarskie
    • 150206 Studzienki drenarskie typ S-1 do S-7, studzienki obserwacyjne typ SO-1 i SO-2
    • 150207 Bystrotoki typ B-1. Wodopoje typ WP-1. Brody typ BR-1
    • 150208 Przepusty wałowe typ PW-1/60-PW-3/100, PW-4/120-PW-6/2x120
    • 150209 Mnichy monolityczne typ MNm 4, MNm 5, MNm 7
    • 150210 Typowe syfony typ Sn-1 i Sn-2
    • 150211 Stopnie
    • 150212 Jazy typ J i JSt
    • 150213 Schody na skarpach
    • 150215 Przepusty rurowe bez piętrzenia - prefabrykowane typ P-1p do P-6pa
    • 150216 Przepusty rurowe z piętrzeniem prefabrykowane typ PP-1p do PP-15pa
    • 150217 Zastawki prefabrykowane typ Z-1p do Z-5p
    • 150218 Wariantowe umocnienie dna i skarp przy przepustach i zestawkach - typ U2 do U7
    • 150219 Odwodnienia powierzchniowe wykopów fundamentowych budowli melioracji wodnych
   • 1703 Mosty drogowe i kolejowe

    • 170301 Budowa mostów drewnianych oraz rusztowań mostowych
    • 170302 Budowa i naprawa stałych podpór mostowych oraz stałych ścian oporowych
    • 170303 Budowa lub naprawa ustrojów niosących mostów o konstrukcji stalowej lub z dźwigarami stalowymi
    • 170304 Budowa ustrojów niosących mostów o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego
    • 170305 Budowa obiektów mostowych z elementów prefabrykowanych
    • 170306 Budowa przepustów
    • 170307 Różne roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i remontach obiektów mostowych
   • 1706 Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

    • 170601 Montaż urządzeń sygnalizacyjnych
    • 170602 Montaż wewnętrznych urządzeń nastawczych kluczowych i mechanicznych
    • 170603 Budowa i montaż pędni drutowej dla urządzeń mechanicznych
    • 170604 Wbudowanie urządzeń nastawczych elektrycznych
    • 170605 Montaż urządzeń blokady i oddziaływania pociągów
    • 170606 Roboty kablowe i wykonanie połączeń elektrycznych
    • 170607 Montaż urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych
    • 170608 Montaż urządzeń zasilających
    • 170609 Roboty różne
   • 1707 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

    • 170701 Materiały nawierzchniowe toru
    • 170702 Materiały nawierzchniowe rozjazdów i skrzyżowań torów
    • 170703 Budowa lub przebudowa torów kolejowych i elementów nawierzchni kolejowej
    • 170704 Naprawy i rozbiórki nawierzchni kolejowej
    • 170705 Różne roboty pomocnicze i usługowe
   • 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (wydanie i 1997 r.)

    • 190101 Roboty ziemne
    • 190102 Roboty betonowe i żelbetowe
    • 190103 Roboty murowe
    • 190104 Roboty ciesielskie
    • 190105 Roboty pokrywcze
    • 190106 Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne
    • 190107 Roboty tynkowe - wewnętrzne
    • 190108 Roboty tynkarskie zewnętrzne
    • 190109 Roboty posadzkowe i wykładzinowe
    • 190110 Roboty stolarskie
    • 190111 Roboty zduńskie
    • 190112 Roboty szklarskie
    • 190113 Roboty malarskie
   • 201I Budowle i roboty ziemne (igm, wyd.V 1998r.)

    • 201I01 Roboty przygotowawcze
    • 201I02 Roboty ziemne zmechanizowane
    • 201I03 Roboty ręczne ziemne
    • 201I04 Roboty o charakterze branżowym
    • 201I05 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
    • 201I06 Odwodnienie wykopów
    • 201I07 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych
   • 202I Konstrukcje budowlane tom I,II (igm, wyd.VI 1998r.)

    • 202I01 Konstrukcje murowe
    • 202I02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
    • 202I03 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
    • 202I04 Konstrukcje drewniane dachowe
    • 202I05 Pokrycia dachowe
    • 202I06 Izolacje
    • 202I07 Kanały wewnątrz budynku
    • 202I08 Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne
    • 202I09 Tynki i okładziny zewnętrzne
    • 202I10 Stolarka
    • 202I11 Podłogi i posadzki
    • 202I12 Roboty kowalsko-ślusarskie
    • 202I13 Piece i kuchnie
    • 202I14 Szklenie
    • 202I15 Malowanie
    • 202I16 Rusztowania
    • 202I17 Mieszanki betonowe i zaprawy
    • 202I18 Ogrodzenia
    • 202I19 Zbiorniki i oczyszczalnie ścieków
    • 202I20 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
    • 202I21 Roboty kamieniarskie
    • 202I22 Kolejowe obiekty stacyjne
    • 202I26 Docieplanie ścian zewnętrznych budynków wykonywanych w technologiach systemowych
    • 202I30 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych. Budynki w systemach regionalnych
   • 202U Uzupełnienia do knr 2-02 konstrukcje budowlane wg. zeszytów wacetob-pzitb i orgbud warszawa część I-XI (wyd.1992-1999)

    • 202U00 Uzupełnienia do KNR 2-02 wg. zeszytów WACETOB-PZITB
    • 202U01 Konstrukcje murowe Orgbud W-wa część I,II,III,IV,V,VII,VIII,X
    • 202U02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne Orgbud W-wa część II,III,IV,V,VII,
    • 202U04 Konstrukcje drewniane dachowe z uwzględnieniem transportu wewnętrznego żurawiem Orgbud W-wa część II,VI,
    • 202U05 Pokrycia dachowe Orgbud W-wa część I,IV,V,VI,VII,VIII,
    • 202U06 Izolacje Orgbud W-wa część V,
    • 202U08 Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne Orgbud W-wa część I,II,IV,VII,
    • 202U09 Tynki i okładziny zewnętrzne Orgbud W-wa część V,VII,IX,
    • 202U10 Stolarka Orgbud W-wa część I,II,IV,VI,
    • 202U11 Podłogi i posadzki Orgbud W-wa część IV,VI,VII,VIII,
    • 202U15 Malowanie Orgbud W-wa część III,
    • 202U16 Rusztowania Orgbud W-wa część V,VI,VIII,
    • 202U17 Mieszanki betonowe i zaprawy Orgbud W-wa część I,IX,
    • 202U20 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych Orgbud W-wa część X,XI
    • 202U21 Roboty kamieniarskie Orgbud W-wa część III,IV,
    • 202U26 Docieplanie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych Orgbud W-wa część V,VII,
    • 202U27 Sufity podwieszone Orgbud W-wa część V,
    • 202U28 Okładziny i posadzki z płytek kamionkowych GRES Orgbud W-wa część VI,
   • 2101 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury,maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (wyd.1989r.)

    • 210101 Aparaty,maszyny i urządzenia do produkcji kwasu siarkowego
    • 210102 Aparaty,maszyny i urządzenia przemysłu sodowego oraz do produkcji superfosfatu
    • 210103 Wymiana konstrukcji stalowej,kształtek gazociągów i rurociągów stalowych
    • 210104 Roboty uzupełniające
   • 215I Insatalcaje wewnetrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (igm, wyd.V 1999r.)

    • 215I01 Instalacje wodociągowe
    • 215I02 Instalacje kanalizacyjne
    • 215I03 Instalacje gazowe
    • 215I04 Instalacje centralnego ogrzewania
    • 215I05 Kotłownie, wymiennikownie i pompownie
    • 215I06 Instalacje gazów medycznych
   • 215U Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych (wydanie I 1996r.)

    • 215U01 Instalacje wodociągowe
    • 215U02 Instalacje gazowe
    • 215U03 Instalacje centralnego ogrzewania
    • 215U04 Elementy instalacji
   • 216W Izolacje termiczne (wacetob, wyd.I 1992r.)

    • 216W01 Izolacja wełną mineralną luzem
    • 216W02 Izolacja elementami formowanymi z wełny mineralnej
    • 216W03 Izolacja wyrobami z wełny mineralnej,włókien szklanych i innych
    • 216W04 Izolacja armatury i połączeń kołnierzowych
    • 216W05 Izolacje zimnochronne
    • 216W06 Płaszcze ochronne i elementy robót izolacyjnych
   • 221U Tereny zieleni. normy zakładowe

    • 221U00 Zabezpieczenie drzew i zieleni. Normy zakładowe (Licz i buduj 2/2003)
    • 221U02 Zabezpieczenie drzew i zieleni. Normy zakładowe (Licz i buduj 3/2003)
    • 221U03 Wywożenie dłużyc. Normy zakładowe (Licz i buduj 3/2003)
    • 221U04 Mechaniczne frezowanie pniaków,rozdrabnianie gałęzi,krzewów i pędów.Przewóz zrąbków sam.samowyład. (Licz i buduj 2/2004)
   • 2301 Modernizacja i remont konstrukcji stalowych i urządzeń w hutnictwie żelaza (wyd.I 1987r)

    • 230100 Nakłady rzeczowe materiałów podstawowych i pomocniczych
    • 230101 Wykonywanie elementów konstrukcji stalowych w warunkach budowy
    • 230102 Wzmacnianie konstrukcji stalowych
    • 230103 Wymiana fragmentów elementów konstrukcyjnych
    • 230104 Wymiana elementów konstrukcyjnych
    • 230105 Remont kompletnych urządzeń walcowni
    • 230106 Wymiana elementów urządzeń walcowni
    • 230107 Remont kompletnych mechanizmów suwnic
    • 230108 Wymiana elementów w mechanizmach suwnic
    • 230109 Spawanie ręczne konstrukcji stalowych w warunkach budowy
    • 230110 Roboty różne przy remoncie i modernizacji konstrukcji stalowych i urządzeń
   • 231I Nawierzchnie na drogach i ulicach (igm, wyd.IV 2000r.)

    • 231I00 Normy zużycia na układanie kostki betonowej-WACETOB-PZITB zeszyt 5/94 i 8/9/94.Cięcie nawierzchni asfatlowo-beton.(11/91
    • 231I01 Podbudowy
    • 231I02 Nawierzchnie nieulepszone
    • 231I03 Nawierzchnie ulepszone
    • 231I04 Krawężniki, obramowania i obrzeża
    • 231I05 Chodniki, wjazdy, place
    • 231I06 Urządzenia odwadniające
    • 231I07 Oznakowanie i urządzenie zabezpieczające
    • 231I08 Roboty rozbiórkowe
    • 231I09 Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych
    • 231I10 Utrwalenie i regeneracja nawierzchni
    • 231I11 Remonty cząstkowe nawierzchni
    • 231I12 Remonty cząstkowe elementów dróg i ulic
    • 231I13 Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach
    • 231I14 Roboty naprawczo-konserwacyjne
    • 231I15 Transport technologiczny materiałów budowlanych
   • 233I Konstrukcje mostowe (wyd.2001r.)

    • 233I01 Mosty drewniane i rusztowania mostowe
    • 233I02 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe
    • 233I03 Ustroje niosące mostów stalowych
    • 233I04 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych
    • 233I05 Prefabrykowane wiadukty kolejowe typu tunelowego
    • 233I06 Przepusty
    • 233I07 Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych
    • 233I08 Naprawa mostów drewnianych i trwałych
   • 401I Roboty remontowe budowlane (igm, wyd.III 1999r.)

    • 401I01 Roboty ziemne
    • 401I02 Roboty betonowe i żelbetowe
    • 401I03 Roboty murowe
    • 401I04 Roboty ciesielskie
    • 401I05 Roboty pokrywcze
    • 401I06 Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne
    • 401I07 Roboty tynkowe
    • 401I08 Roboty posadzkowe i wykładzinowe
    • 401I09 Roboty stolarskie
    • 401I10 Roboty zduńskie
    • 401I11 Roboty szklarskie
    • 401I12 Roboty malarskie
    • 401I13 Roboty kowalsko-ślusarskie
   • 404I Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (igm, wyd.1998r.)

    • 404I01 Rozebranie konstrukcji z cegły, bloczków i pustaków
    • 404I02 Rozebranie konstrukcji z kamienia
    • 404I03 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych
    • 404I04 Rozebranie konstrukcji drewnianych
    • 404I05 Rozebranie posadzek,pokryć dachowych,płyt balkonowych,oblicowania cokołów,trzonów kuchennych i pieców
    • 404I06 Mechaniczne przewracanie murów, burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek
    • 404I07 Demontaż przewodów i urządzeń instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazowych
    • 404I08 Rozebranie konstrukcji stalowych cięcie kształtowników
    • 404I09 Ogrodzenia. rynny do gruzu
    • 404I10 Przygotowania materiałów z rozbiórki do użytku
    • 404I11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
   • 501U Telekomunikacyjne sieci miejscowe. uzupełnienie knr 5-01 (wyd.I 1996r.)

    • 501U01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej
    • 501U02 Budowa przepustów dla kanalizacji kablowej pierwotnej metodą przecisku
    • 501U03 Budowa studni kablowych
    • 501U04 Rozbiórka studni kablowych
    • 501U05 Układanie, wciąganie i zawieszanie kabli
    • 501U06 Montaż głowic, zespołów łączówkowych i obudów zakończeń kablowych
    • 501U07 Montaż kabli wypełnionych
   • 503A Telekomunikacyjne linie napowietrzne. tom II - przebudowa linii

    • 503A01 Kontrola linii
    • 503A02 Odwiązywanie przewodów, zdejmowanie przepleceń miejsc badaniowych i punktów odgałęźnych
    • 503A03 Znoszenie przewodów na liniach słupowych i wspornikowych
    • 503A04 Znoszenie osprzętu na liniach słupowych i wspornikach
    • 503A05 Znoszenie linii na konstrukcjach wsporczych żelbetowych
    • 503A06 Znoszenie linii na konstrukcjach wsporczych drewnianych
    • 503A07 Przestawianie słupów drewnianych
    • 503A08 Wymiana słupów
    • 503A09 Prostowanie i obniżanie słupów
    • 503A10 Wzmacnianie linii słupowych
    • 503A11 Wymiana podpór
    • 503A12 Wymiana odciągów i ochraniaczy
    • 503A13 Wymiana przewodów odgromowych i uziemiających
    • 503A14 Numeracja oraz zabezpieczenie słupów środkami grzybobójczymi
    • 503A15 Naprawa słupów i wymiana belek środkowych i przekątnych
    • 503A16 Przekładanie osprzętu na liniach słupowych
    • 503A17 Malowanie osprzętu i czyszczenie izolatorów
    • 503A18 Przekładanie przewodów na liniach słupowych
    • 503A19 Naprawa i wymiana przewodów, wymiana przywiązek oraz wykonanie złączy
   • TP39 Linie optotelekomunikacyjne

    • TP3901 Budowa przepustów rurowych
    • TP3902 Budowa kanalizacji wtórnej
    • TP3903 Budowa rurociągów kablowych
    • TP3904 Montaż zasobników złączowych
    • TP3905 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych
    • TP3906 Montaż złączy kablowych światłowodowych
    • TP3907 Montaż przełącznic światłowodowych
    • TP3908 Budowa nadziemnych linii optotelekomunikacyjnych
    • TP3909 Pomiary linii optotelekomunikacyjnych

ORGBUD:

    • a908 SIECI KANALIZACYJNE Z RUR KAMIONKOWYCH STEINZEUG-KERAMO Wyd.II ORGBUD-SERWIS Poznań 2014 r. (Wyd. II).

     • a90801 Montaż kanałów z rur i kształtek kamionkowych steinzeug-keramo (Wyd. II).
     • a90802 Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych STEINZEUG-KERAMO (Wyd. II).
     • a90803 Przewierty sterowane w technologii mikrotunelingu z kamionkowych rur przeciskowych STEINZEUG-KERAMO (Wyd. II).
     • a90804 Montaż przyłączy z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO (Wyd. II).
     • a90805 Drenaż z rur kamionkowych STEINZEUZ-KERAMO (Wyd. II).
    • R901 Ściany murowane systemu SILKA M Uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rodział 01 wyd. ORGBUD-SERWIS P-ń 2000 r.

     • R90101 Rozdział 01 Ściany murowane systemu silka m
    • R902 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK .Uzupełnienie KNR 2-02, tom II, rozdział 26 wyd. ORGBUD-SERWIS P-ń 2001 r.

     • R90201 OCIEPLANIE ŚCIAN I STROPÓW W SYSTEMIE ECOROCK
    • R903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich. Uzupełnienie KNR 2-02, rozdział 08 wyd. ORGBUD-SERWIS P-ń 2003 r.

     • R90301 Wyprawy tynkarskie na ścianach
     • R90302 Wyprawy tynkarskie na słupach
     • R90303 Wyprawy tynkarskie na stropach
     • R90304 Wyprawy tynkarskie na podciągach
     • R90305 Roboty pomocnicze i uzupełniające
    • R904 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN. Uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdz.01,02,05. wyd. ORGBUD-SERWIS P-ń 2002 r.

     • R90401 Ściany murowane z cegieł budowlanych i pustaków
     • R90402 Gęstożebrowe stropy ceramiczno-żelbetowe
     • R90403 Pokrycia dachowe dachówką ceramiczną
    • R905 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA. Uzupełnienie KNR 401, rozdz.06 wyd. ORGBUD-SERWIS P-ń 2002 r.

     • R90501 Rozdział 01 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu baumanna
    • R906 Ścianki szczelne stalowe z GRODZIC G-62. Wydanie - Poznań 2003

     • R90601 Rozdział 01 Ścianki szczelne stalowe z grodzic g-62
    • R907 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU Wyd.II ORGBUD-SERWIS Poznań 2010 r.

     • R90701 Izolacje i wypełnienia geotechniczne założenia szczegółowe i wskazówki producenta leca keramzytu
     • R90702 Roboty murowe
     • R90703 Stropy gęstożebrowe keramzytowe
    • R908 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEINZEUG oraz okładziny KERALINE .Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.

     • R90801 Montaż kanałów z rur i kształtek kamionkowych keramo-steinzeug
     • R90802 Przeciski sterowane z żerdzią pilotową
     • R90803 Mikrotuneling
     • R90804 Montaż przyłączy z rur keramo-steinzeug
     • R90805 Drenaż z rur keramo-steinzeug
     • R90806 Renowacja kanałów i komór elementami kamionkowymi keraline
    • R909 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF. Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.

     • R90901 Zabudowa poddaszy
     • R90902 Systemy suchych podłóg
     • R90903 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych
     • R90904 Ściany szkieletowe, obudowy i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
     • R90905 System ochrony przed promieniowaniem - knauf
    • R910 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie nowoczesne silikaty Wyd.II ORGBUD-SERWIS Poznań 2009 r.

     • R91001 Ściany murowane z wyrobów silikatowych
    • R911 Geosyntetyki w robotach ziemnych. Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.

     • R91101 Wzmacnianie podłoży gruntowych i nasypów
     • R91102 Separacja warstw gruntu o różnym uziarnieniu
     • R91103 Odprowadzenie wód z nasypów i nawierzchni drogowych
     • R91104 Ochrona przeciwerozyjna i powierzchniowe wzmacnia nie skarp nasypów
     • R91105 Hydroizolacje z geomembran
    • R912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC Wyd.II ORGBUD-SERWIS Poznań 2010 r.

     • R91201 Izolacje cieplne fundamentów i podłóg na gruncie
     • R91202 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych
     • R91203 Izolacje cieplne i akustyczne stropów, poddaszy i dachów płaskich
     • R91204 Izolacje ognioochronne konstrukcji stalowych
    • R913 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL. Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.

     • R91301 Izolacje cieplne ścian zewnętrznych
     • R91302 Tynki cienkowarstwowe ścian zewnętrznych
     • R91303 Wykonanie podkładu pod posadzki mieszanką Cementową cekol zp-03
     • R91304 Naprawy powierzchni betonowych
    • R914 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan SBS - ICOPAL SA Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2009 r.

     • R91401 Pokrycia dachowe jedno i dwuwarstwowe z użyciem Pap typu Wentylacja Szybki Syntan SBS,aktywowanych Termicznie
     • R91402 Pokrycia dachowe jedno i dwuwarstwowe z użyciem Pap typu Termik Szybki Syntan SBS, aktywowanych Termicznie
     • R91403 Obróbki dachowe papą typu Szybki Syntan SBS I Szybki Profil SBS
    • R915 Izolacje fundamentów - roboty izolacyjne w systemie Bezpieczny Fundament ICOPAL . Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2008 r.

     • R91501 Przygotowanie i gruntowanie podłoży z zastosowaNiem preparatu gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS
     • R91502 Izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem masy Bitumicznej Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
     • R91503 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z zastoSowaniem papy Fundament Szybki Profil SBS
     • R91504 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt TERMO PIR, Styropianu EPS lub z płyt z polistyrenu ekstrudoWanego XPS
     • R91505 Wykonanie drenażu ścian fundamentowych z zastosoWaniem maty drenującej ICODREN10 Szybki Drenaż SBS
    • R916 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX I LAMELLA MAT. Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2006 r.

     • R91601 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Samoprzylepną matą lamel.klimafix firmy rockwool
     • R91602 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Matą lamelową alu lamella mat firmy rockwool
    • R917 Roboty murowe w systemie H+H. Wyd.II ORGBUD-SERWIS Poznań 2010 r.

     • R91701 Roboty murowe w systemie H+H
    • R918 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT. Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2003 r.

     • R91801 Sieci wodociągowe
     • R91802 Kanały rurowe
    • R919 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń - w technologii firmy BELFOR. Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2008 r.

     • R91901 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą Pomieszczeń - w technologii firmy belfor
    • R920 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tw.szt.- nieplastyfik. polichlorku winy LU (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Wyd.Orgbud-serwis Poznań 2010 r.

     • R92001 Ruruciągi kanalizacji grawitacyjnej z tworzyw sztucznych
     • R92002 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
     • R92003 Studzienki niewłazowe i włazowe z tworzyw sztucz nych pvc-u, pp i pe
     • R92004 Drenaż z tworzyw sztucznych pvc-u, pp i pe
    • R921 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów Budowlanych po zalaniu wodą Wyd.orgbud-serwis poznań 2010 r.

     • R92101 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych
     • R92102 Osuszanie pomieszczeń
     • R92103 Dezynfekcja obiektów
     • R92104 Odgrzybianie obiektów
    • R922 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpo wietrzniki, hydranty, zdroje i studnie. Uzupełnienie KNR 2-18 Wyd.ORGBUD-SEWIS Poznań 2011 r.

     • R92201 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur żeliwnych sferoidalnych
     • R92202 Wcinki w istniejące sieci wodociągowe
     • R92203 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych łączo nych na uszczelkę
    • R923 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF Wyd. 2012 r.

     • R92301 Roboty przygotowawcze
     • R92302 Hydroizolacje bitumiczne w technologiach firmy BASF
    • R924 Ocieplenia ścian i stropów w technologii firmy BASF Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2012 r.

     • R92401 Roboty przygotowawcze
     • R92402 Ocieplenia w systemie multitherm firmy BASF
     • R92403 Tynki cienkowarstwowe w technologiach firmy BASF
     • R92404 Roboty malarskie w technologiach firmy BASF
    • R925 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Check Silver firmy ARMACELL. Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2012 r.

     • R92501 Izolacja rurociagów otulinami, rolami lub plytami armaflex oraz arma-chek silver firmy armacell
     • R92502 Izolacja zaworów i polaczen rurociagów rolami lub plytami armaflex firmy armacell
     • R92503 Izolacja powierzchni scian bocznych i dennic zbiorników okraglych rolami lub plytami armaflex oraz arma-chek silver firmy armacell
     • R92504 Izolacja kanalów wentylacyjnych prostokatnych rolami lub plytami Armaflex oraz Arma-chek Silver firmy Armacell
     • R92505 Malowanie powierzchni izolacji farba ochronna
    • R926 Zewnętrzne odwodnienia liniowe. Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2013 r.

     • R92601 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego
     • R92602 Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z poli merobetonu lub tworzywa sztucznego
    • R927 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy DRYVIT. Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2014 r.

     • R92701 Roboty przygotowawcze
     • R92702 Ocieplenie budynków w technologiach Dryvit
     • R92703 Tynki cienkowarstwowe w technologiach Dryvit
     • R92704 Roboty malarskie w technologiach Dryvit
     • R92705 Ocieplenie budynków w technologii Dryvit - system FEDDERLITE
    • R928 Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2014 r.

     • R92801 Ocieplenie budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK
     • R92802 Tynki cienkowarstwowe w technologiach rockwool
     • R92803 Roboty malarskie w technologiach rockwool
    • R929 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.

     • R92901 Rozbiórka elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
     • R92902 Demontaż elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
     • R92903 Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
    • R930 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego. Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r.

     • R93001 Fundamenty prefabrykowane słupów latarni oświetlenia solarnego i hybrydowego
     • R93002 Montaż i ustawienie latarni oświetlenia solarnego i hybrydowego
    • R931 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2017 r.

     • R93101 Izolacja rurociągów otulinami TECLIT PS
     • R93102 Izolacja zaworów kołnierzowych matami lamelowymi TECLIT LM
     • R93103 Izolacja zaworów bezkołnierzowych matami lamelowymi TECLIT LM
     • R93104 Izolacja połączeń kołnierzowych matami lamelowymi TECLIT LM
     • R93105 Montaż uchwytów TECLIT HA
    • R932 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers.Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2016 r.

     • R93201 Hydroizolacje - roboty inwestycyjne
     • R93202 Hydroizolacje i uszczelnienia - roboty remontowe
     • R93203 Naprawa betonu oraz uszczelnienie balkonów i tarasów
    • R933 Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej rękawami utwardzanymi promieniami UV Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2018 r.

     • R93301 Roboty przygotowawcze przy bezwykopowej renowacji kanałów sanitarnych
     • R93302 Bezwykopowa renowacja kanałów sanitarnych rękawem utwardzanym promieniami UV
    • R934 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach. Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2021 r.

     • R93401 Cięcie murów wraz z wykonaniem izolacji poziomej w technologii prinz
     • R93402 Roboty dodatkowe związane z wykonaniem izolacji poziomej murów w technologii prinz
    • R935 Montaż rurociągów z rur stalowych i nierdzewnych wykonywanych metodą zaprasowywania. Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2021 r.

     • R93501 Montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych metodą zaprasowywania
     • R93502 Montaż rurociągów z rur ze stali nierdzewnej metodą zaprasowywania
     • R93503 Montaż rurociągów z rur miedzianych metodą zaprasowywania
     • R93504 Montaż kształtek na rurociągach metodą zaprasowywania

ZKNR:

     • BC01 Roboty budowlane w systemie YTONG

      • BC0101 Konstrukcje murowe
      • BC0102 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
      • BC0103 Tynki wewnętrzne
      • BC0104 Tynki zewnętrzne
     • BC03 Roboty budowlane w systemie Schomburg (Bistyp Consulting, wyd. I 2009r.)

      • BC0301 Renowacja starego budownictwa.
      • BC0302 Renowacja betonu i budownictwo hydrotechniczne
      • BC0303 Izolacje i uszczelnienia budowlane
      • BC0304 Posadzki przemysłowe
      • BC0305 Systemy klejenia okładzin ceramicznych
      • BC0306 Docieplenia budynków
      • BC0307 Naprawa i zabezpieczenie elewacji
      • BC0308 Budowa dróg i torowisk
     • BC04 Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów Schomburg Symbud Wyd.I BISTYP-CONSULTING 2010 r

      • BC0401 Renowacja starego budownictwa
      • BC0402 Renowacja betonu
      • BC0403 Izolacje i uszczelnienia budowlane
      • BC0404 Posadzki przemysłowe
      • BC0405 Systemy klejenia okładzin ceramicznych
      • BC0406 Docieplenia budynków w technologii Schomburg
     • BC05 Roboty budowlane w systemie MUREXIM ( Wyd.I BISTYP-CONSULTING 2010 r)

      • BC0501 Wyrównanie podlozy poziomych i pionowych
      • BC0502 Podplytkowe powloki
      • BC0503 Izolacje budowlane
      • BC0504 Klejenie okladzin
      • BC0505 Posadzki zywiczne, posadzki przemyslowe
      • BC0506 Naprawa konstrukcji betonowych
      • BC0507 Renowacja starego budownictwa
     • BC06 Systemy ocieplen w technologii GREINPLAST wyd. Warszawa, 2011 BISTYP-CONSULTING Sp. z o.o.

      • BC0601 Roboty przygotowawcze
      • BC0602 Ocieplenia budunków systemami na styropianie - GREINPLAST EPS
      • BC0603 Ocieplenia budynków systemami na wełnie mineralnej - GREINPLAST WM
      • BC0604 Tynki cienkowarstwowe w technologii GREINPLAST
      • BC0605 Systemy klejenia okładzin ceramicznych
      • BC0606 Malowanie elewacji w technologii GREINPLAST
      • BC0607 Garażowe systemy ociepleń GREINPLAST
     • BO01 Roboty budowlane w technologii BOSTIK (Wydanie I firmy Bostik Sp. z o.o. Kwiecień 2015)

      • BO01-01 Izolacje i uszczelnienia budowlane
      • BO01-02 Renowacje starego budownictwa
      • BO01-03 Naprawa i zabezpieczenie elewacji
      • BO01-04 Renowacja betonu
      • BO01-05 Jastrychy wylewki, posadzki i podłoża w systemie Bostik
      • BO01-06 Systemy klejenia okładzin ceramicznych
      • BO01-07 Systemy klejenia wykładzin podłogowych i parkietu
      • BO01-08 System klejenia elewacji wentylowanych
      • BO01-09 System renowacji pokryć dachowych bitumicznych
     • EM01 Okablowanie strukturalne EmiterNet [EMITER Spółka z o.o. wyd.1 2012)

      • EM0101 Okablowanie strukturalne EmiterNet
     • G237 Budowa i remont nawierzchni torowych. Tor o prześwicie normalnym 1435 mm . ( GEOINFO wyd. Kraków 1996)

      • G23701 Zestawy materiałowe dla budowy nawierzchni kolejowej
      • G23702 Rozbiórki torów koejowych, rozjazdów i skrzyżowań
      • G23703 Układanie i montaż torów kolejowych
      • G23704 Układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów
      • G23705 Roboty podsypkowe nowobudowanej i remontowanej nawierzchni kolejowej
      • G23706 Zmechanizowane remonty i naprawy nawierzchni kolejowej
      • G23707 Ręczne naprawy nawierzchni kolejowej
      • G23708 Różne roboty uzupełniające
     • NC02 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit i Thomsit

      • NC0201 System ETICS Ceresit Ceretherm
      • NC0202 System ETICS Ceresit Ceretherm Wool
      • NC0203 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit
      • NC0204 Renowacja startego budownictwa w systemie Ceresit
      • NC0205 Wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych
      • NC0206 Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit
      • NC0207 Roboty montażowe
      • NC0208 System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit
      • NC0209 Tapetowanie
     • z cegieł klinkier. z bloczków beton. z elem.beton.teknoamerblok (wyd.2003r.)

      • z cegieł klinkier. z bloczków beton. z elem.beton.teknoamerblok (wyd.2003r.) S20101
     • S202 Budynki wielomieszkaniowe o konstrukcji ścian nośnych z prefabrykatów w systemie wk-70 bogucin - roboty budowlane (wydanie i 2004 r.)

      • S20201 Nakłady scalone
      • S20202 Stany zerowe budynków
      • S20203 Stany surowe otwarte budynków
      • S20204 Więźby dachowe z pokryciem i robotami izolacyjnymi
      • S20205 Tynki, parapety wewnętrzne i roboty malarskie klatek schodowych
      • S20206 Stolarka okienna i drzwiowa oraz bramy garażowe
      • S20207 Warstwy wyrównawcze i posadzki z gresu
      • S20208 Roboty wykończeniowe piwnic
      • S20209 Roboty elewacyjne i Ślusarskie
     • S203 Tarasy i balkony, hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe (wydanie Warszawa 2016r., OWEOB Promocja Sp. z o.o)

      • S20301 Prace przygotowawcze (przygotowanie i naprawa podłoża, nadanie spadku połaci posadzki)
      • S20302 Warstwy: izolacji, dociskowe i drenażowe posadzek tarasów lub balkonów
      • S20303 Warstwy użytkowe posadzek tarasów lub balkonów
      • S20304 Prace pozostałe
     • S204 Technologie ocieplania budynków w systemach ARSANIT (wydanie I Warszawa 2018r., OWEOB Promocja Sp. z o.o)

      • S20401 Prace przygotowawcze
      • S20402 Wykonanie prac ociepleniowych ścian w systemie THERMA+ z zastosowaniem styropianu (EPS)
      • S20403 Wykonanie prac ociepleniowych ścian w systemie THERMA+ NANOFX z zastosowaniem styropianu (EPS)
      • S20404 Wykonanie prac ociepleniowych ścian w systemie THERMA+ W z zastosowaniem wełny mineralnej
      • S20405 Wykonanie prac ociepleniowych stropów Pomieszczeń nieogrzewanych w systemie THERMA+ G Z zastosowaniem wełny mineralnej
      • S20406 Wykonanie prac ociepleniowych ścian w systemie THERMA+ DUO z zastosowaniem styropianu (EPS)
      • S20407 Prace uzupełniające
     • S508 System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek" (wydanie II Warszawa 2021r., OWEOB "Promocja" Sp. z o.o)

      • S50801 Montaż jednostek centralnych PLC wraz z zasilaniem i modułami instalacji Tecomat
      • S50802 Montaż urządzeń instalacji Cfox Tecomat
      • S50803 Montaż urządzeń dla bezprzewodowej magistrali Rfox
      • S50804 Montaż mierników, liczników i czujników obiektowych
      • S50805 Montaż akcesoriów systemu TECOMAT
      • S50806 Montaż osprzętu uzupełniającego i okablowania
      • S50807 Okablowanie systemu
      • S50808 Programowanie systemu automatyki
     • S601 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. roboty z zakresu ochrony środowiska (wyd.2003r.)

      • S60101 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno i cięcie szczelin w nawierzchniach drogowych
      • S60102 Zabezpieczenie korzeni i pni drzew
      • S60103 Tereny zieleni (ochrona środowiska)

KNR W:

      • 201E Budowle i roboty ziemne (wyd.III 1989r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych

       • 201E01 Roboty przygotowawcze
       • 201E07 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych
      • 201W Budowle i roboty ziemne ( wacetob, wyd.I 1997r.)

       • 201W01 Roboty przygotowawcze
       • 201W02 Roboty ziemne zmechanizowane
       • 201W03 Ręczne roboty ziemne
       • 201W04 Roboty o charakterze branżowym
       • 201W05 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
       • 201W06 Odwodnienie wykopów
       • 201W07 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych
       • 201W08 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianch pionowych zabezpieczonych obudową typ OW WRONKI (wyd.I 2000 r.)
      • 202E Konstrukcje budowlane (wyd.III 1990r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych

       • 202E12 Roboty kowalsko-ślusarskie
       • 202E16 Rusztowania
       • 202E17 Mieszanki betonowe i zaprawy
      • 202W Konstrukcje budowlane tom i i II (wacetob, wydanie i 1997)

       • 202W00 Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem wg. zeszytu WACETOB-PZITB 4/2003
       • 202W01 Konstrukcje murowe
       • 202W02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
       • 202W03 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
       • 202W04 Konstrukcje drewniane dachowe
       • 202W05 Pokrycia dachowe
       • 202W06 Izolacje
       • 202W07 Kanały wewnątrz budynku
       • 202W08 Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne
       • 202W09 Tynki i okładziny zewnętrzne
       • 202W10 Stolarka oraz okna i drzwi aluminiowe
       • 202W11 Podłogi i posadzki
       • 202W12 Roboty kowalsko - ślusarskie
       • 202W13 Piece i kuchnie
       • 202W14 Szklenie
       • 202W15 Malowanie
       • 202W16 Rusztowania
       • 202W17 Mieszanki betonowe i zaprawy
       • 202W18 Ogrodzenia
       • 202W19 Zbiorniki i oczyszczalnie ścieków
       • 202W20 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
       • 202W21 Roboty kamieniarskie
       • 202W22 Kolejowe obiekty stacyjne
       • 202W26 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych
       • 202W27 Sufity podwieszane
      • 204E Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów, kominów.wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenrget.

       • 204E15 Kominy przemys#owe żelbetowe wznoszone urządzeniami przestawnymi
      • 205W Konstrukcje metalowe (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 205W01 Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
       • 205W02 Konstrukcje stalowe różne
       • 205W03 Zbiorniki stalowe
       • 205W04 Konstrukcje stalowe kompleksu wielkiego pieca
       • 205W05 Konstrukcje metalowe pieców przemysłowych
       • 205W06 Osprzęt i armatura pieców gazowniczych oraz konstrukcje stalowe i osprzęt odsiarczalników
       • 205W07 Konstrukcje stalowe wież szybowych
       • 205W08 Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
       • 205W09 Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz
       • 205W10 Lekka obudowa metalowa ścian i dachów hal, budynków i budowli
       • 205W11 Silosy z blach gładkich ze stali węglowej ocynkowanej
      • 215G Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu geberit (wacetob, wyd.2000r.)

       • 215G01 Systemy instalacyjne
       • 215G02 Systemy spłukujące
       • 215G03 Systemy kanalizacyjne
       • 215G04 Systemy podciśnieniowego odwadniania dachów - Geberit Pluvia
       • 215G05 Izolacja systemów kanalizacyjnych
       • 215G06 System wodociągowy Geberit Mepla
      • 215W Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (wacetob, wyd.I 1998r.)

       • 215W01 Instalacje wodociągowe
       • 215W02 Instalacje kanalizacyjne
       • 215W03 Instalacje gazowe
       • 215W04 Instalacje centralnego ogrzewania
       • 215W05 Kotłownie i węzły cieplne
      • 216W Izolacje termiczne (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 216W01 Izolacja wełną mineralną luzem
       • 216W02 Izolacja elementami formowanymi z wełny mineralnej
       • 216W03 Izolacja wyrobami z wełny mineralnej,włókien szklanych i innych
       • 216W04 Izolacja armatury i połączeń kołnierzowych
       • 216W05 Izolacje zimnochronne
       • 216W06 Płaszcze ochronne i elementy robót izolacyjnych
      • 217W Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 217W01 Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie
       • 217W02 Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch
       • 217W03 Urządzenia uzdatniające powietrze
      • 218W Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wacetob, wyd.I 1997r.)

       • 218W01 Sieci wodociągowe
       • 218W02 Uzbrojenie sieci wodociągowych
       • 218W03 Przekraczanie przeszkód terenowych
       • 218W04 Kanały rurowe
       • 218W05 Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • 218W06 Izolacje
       • 218W07 Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • 218W08 Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • 218W09 Konstrukcje podwieszeń przewodów kolizyjnych
      • 219W Zewnętrzna sieć gazociągowa (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 219W01 Gazociągi przesyłowe
       • 219W02 Gazociągi rozdzielcze
       • 219W03 Gazociągi z rur z polietylenu twardego
       • 219W04 Gazociągi przesyłowe z rur stalowych izolowanych o średnicy zewnętrznej 820-1420 mm
      • 220W Zewnętrzna sieć cieplna (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 220W01 Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
       • 220W02 Rurociągi sieci cieplnych
       • 220W03 Armatura sieci cieplnych
       • 220W04 Instalacje w węzłach cieplnych
       • 220W05 Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych
      • 225E Urządzenia placu dudowy (wyd.I 1992r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych

       • 225E04 Budowle i urządzenia komunikacyjne
       • 225E06 Sieci i urządzenia elektroenergetyczne
      • 225W Urządzenia placu budowy (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 225W01 Barakowozy, budynki i obiekty kubaturowe
       • 225W02 Wiaty, zadaszenia i cieplaki
       • 225W03 Budowle składowe produkcyjno-usługowe, zbiorniki oraz ogrodzenia
       • 225W04 Budowle i urządzenia komunikacyjne
       • 225W05 Budowle i urządzenia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej
       • 225W06 Sieci i urządzenia elektroenergetyczne
       • 225W07 Przewody i urządzenia telekomunikacyjne oraz radiowe
      • 231E Nawierzchnie ulic i placów (wyd.I 1991r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych

       • 231E07 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
       • 231E08 Roboty rozbiórkowe
      • 401E Roboty budowlane remontowe (wyd.I 1988r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych

       • 401E02 Roboty betonowe i żelbetowe
       • 401E03 Roboty murowe
       • 401E07 Roboty tynkowe
      • 401W Roboty remontowe budowlane (wacetob, wyd.II 1998r.)

       • 401W01 Roboty ziemne
       • 401W02 Roboty betonowe i żelbetowe
       • 401W03 Roboty murowe
       • 401W04 Roboty ciesielskie
       • 401W05 Roboty pokrywcze
       • 401W06 Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe, impregnacyjne, osuszanie murów
       • 401W07 Roboty tynkowe
       • 401W08 Roboty posadzkowe i wykładzinowe
       • 401W09 Roboty stolarskie
       • 401W10 Roboty zduńskie
       • 401W11 Roboty szklarskie
       • 401W12 Roboty malarskie
       • 401W13 Roboty kowalsko - ślusarskie
       • 401W14 Roboty kamieniarskie
      • 402W Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wacetob, wyd.I 1997r.)

       • 402W00 Normy zużycia czynników produkcji bud.dla kosztorysowania robót związanych z demontażem elem.instalacji wentyl.(z.2/98)
       • 402W01 Instalacje wodociągowe
       • 402W02 Instalacje kanalizacyjne
       • 402W03 Instalacje gazowe
       • 402W04 Kotłownie i węzły cieplne
       • 402W05 Instalacje centralnego ogrzewania
       • 402W06 Instalacje z rur miedzianych
      • 403W Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wacetob, wyd.I 1997r.)

       • 403W01 Wymiana odcinków rur instalacyjnych
       • 403W02 Wymiana przewodów
       • 403W03 Wymiana osprzętu instalacyjnego natablicowego, naściennego i podtynkowego
       • 403W04 Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęźników
       • 403W05 Wymiana osprzętu dla instalacji siły i światła
       • 403W06 Wymiana opraw i ich wyposażenia oraz wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego
       • 403W07 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych
       • 403W08 Wymiana przyłączy oraz słupów linii napowietrznych
       • 403W09 Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych
       • 403W10 Roboty przygotowawcze ślusarskie i wykończeniowe
       • 403W11 Demontaż instalacji elektrycznej i sieci zewnętrznych niskiego napięcia
       • 403W12 Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych
      • 507W Urządzenia teletransmisyjne (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 507W01 Montaż konstrukcji wsporczych stacji teletransmisyjnych
       • 507W02 Montaż stojaków teletransmisyjnych i pomocniczych
       • 507W03 Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych
       • 507W04 Uruchamianie i pomiary urządzeń telefonii nośnej analogowej
       • 507W05 Uruchamianie i pomiary urządzeń teletransmisyjnych radiofonicznych
       • 507W06 Uruchamianie i pomiary urządzeń telefonii akustycznej
       • 507W07 Uruchamianie i pomiary urządzeń pomocniczych w stacjach teletransmisyjnych
       • 507W08 Uruchamianie i pomiary urządzeń telegrafii wielokrotnej
       • 507W09 Uruchamianie i pomiary urządzeń TCK
       • 507W10 Uruchamianie i pomiary urządzeń i traktów liniowych TN i TCK
       • 507W11 Uruchamianie i pomiary przęseł grupowych
       • 507W12 Uruchamianie i pomiary zestrojów
       • 507W13 Uruchamianie i pomiary łączy
      • 508W Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wacetob, wyd.I 1997r.)

       • 508W01 Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych
       • 508W02 Układanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych
       • 508W03 Montaż osprzętu instalacyjnego
       • 508W04 Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielic skrzynkowych niskiego napięcia
       • 508W05 Montaż opraw oświetleniowych
       • 508W06 Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych
       • 508W07 Montaż konstrukcji
       • 508W08 Prace uzupełniające
       • 508W09 Badania odbiorcze. Pomiary
      • 510W Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne n/n.oświetlenie ulic i placów.sygnalizacja uliczna (wacetob,wyd.II 2000)

       • 510W01 Układanie kabli na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
       • 510W02 Układanie kabli na napięcie znamionowe 110 kV
       • 510W03 Roboty towarzyszące układaniu kabli
       • 510W04 Montaż muf kablowych w kanałach lub tunelach
       • 510W05 Montaż muf kablowych w rowach
       • 510W06 Montaż głowic kablowych
       • 510W07 Montaż i stawianie słupów linii niskiego napięcia
       • 510W08 Montaż konstrukcji stalowych, izolatorów, bezpieczników i odgromników dla linii niskiego napięcia
       • 510W09 Montaż przewodów linii niskiego napięcia
       • 510W10 Montaż elementów oświetlenia zewnętrznego
       • 510W11 Montaż znaków drogowych podświetlanych i urządzeń sygnalizacji ulicznej
      • 513E Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.) - wybrane objaśnienia i tablice

       • 513E08 Roboty różne
      • 702W Maszyny i urządzenia do obróbki drewna (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 702W01 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna
       • 702W02 Maszyny i urządzenia do produkcji płyt wiórowych i płyt pilśniowych
      • 704W Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 704W01 Kraty, sita, rozdrabniarki i hydroelewatory
       • 704W02 Zgarniacze
       • 704W03 Mieszacze ścieków,czerpadła,przelewy,łapacze gazu i tłuszczu,zawory i zastawki,zraszacze,szczotki Kessenera,ruszt Inka
       • 704W04 Odwadniacze i zagęszczacze osadu
       • 704W05 Biobloki
       • 704W06 Urządzenia pomocnicze
      • 707W Montaż pomp i sprężarek (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 707W01 Pompy i agregaty pompowe wirowe poziome
       • 707W02 Pompy i agregaty pompowe wirowe pionowe
       • 707W03 Pompy wyporowe
       • 707W04 Sprężarki i agregaty sprężarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napędem,dostarczane w komplecie
       • 707W05 Sprężarki powietrzne i gazowe z napędem przez sprzęgło lub pasy klinowe,dostarczane w kpl.ale napęd i osprzęt oddzielnie
       • 707W06 Sprężarki powietrzne i gazowe,dostarczane w elementach,ale napęd i osprzęt oddzielnie
      • 708E Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wyd.I 1984r.).wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych

       • 708E08 Roboty prefabrykacyjne wykonywane w ramach robót montażowych
      • 709W Rurociągi technologiczne i armatura (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 709W01 Spawanie stali węglowych i niskostopowych
       • 709W02 Spawanie stali nisko i średniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach
       • 709W03 Spawanie wysokostopowych stali austenitycznych
       • 709W04 Spawanie wysokostopowych stali ferrytycznych
       • 709W05 Wyżarzanie złączy spawanych rurociągów technologicznych
       • 709W06 Spawanie rurociągów z aluminium i ze stopów aluminiowych
       • 709W07 Spawanie rurociągów z tworzyw sztucznych
       • 709W08 Spawanie rurociągów wykonanych z miedzi i stopów miedzi
       • 709W21 Montaż rurociągów stalowych spawanych
       • 709W22 Montaż rurociągów stalowych łączonych na kołnierze
       • 709W23 Montaż rurociągów i kształtek aluminiowych spawanych
       • 709W24 Montaż rurociągów i kształtek aluminiowych łączonych na kołnierze
       • 709W25 Montaż armatury spawanej
       • 709W26 Montaż armatury łączonej na kołnierze
       • 709W27 Montaż rurociągów z miedzi i jej stopów
       • 709W28 Montaż rurociągów z PCW
       • 709W29 Próby wodne i pneumatyczne rurociągów
      • 710W Montaż maszyn elektrycznych wirujących (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 710W01 Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego poziome o tarczach łożyskowych
       • 710W02 Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego kołnierzowe
       • 710W03 Maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego poziome na stojakach łożyskowych
       • 710W04 Wyposażenie pomocnicze
      • 711W Pokrycia antykorozyjne i ochronne (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 711W01 Powłoki i izolacje ochronne
       • 711W02 Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach z żywic sztucznych
       • 711W03 Wykładziny, wymurówki i konstrukcje na kitach krzemianowych
       • 711W04 Wykładziny na kitach asfaltowych
       • 711W05 Wykładziny na zaprawach cementowych o podwyższonej chemodporności
       • 711W06 Roboty dodatkowe, pomocnicze i przygotowawcze
       • 711W07 Wykładanie płytami z polichlorku winylu
       • 711W08 Wykonanie aparatów, rurociągów, kształtek itp. z polichlorku winylu
       • 711W09 Spawanie polichlorku winylu
       • 711W10 Odlewanie drobnych elementów ołowianych
       • 711W11 Wykładziny z blachy ołowianej
       • 711W12 Wykonanie aparatów, rur i drobnych elementów z blachy ołowianej
       • 711W13 Lutowanie ołowiu
       • 711W14 Homogeniczne wyołowienie aparatów i urządzeń
       • 711W15 Roboty przygotowawcze do homogenicznego wyołowienia
       • 711W16 Gumowanie
      • 712W Roboty malarskie antykorozyjne (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 712W01 Przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementów stalowych do malowania
       • 712W02 Malowanie konstrukcji i elementów stalowych
       • 712W03 Przygotowanie powierzchni konstrukcji betonowych do malowania
       • 712W04 Malowanie konstrukcji betonowych
      • 713W Transport maszyn i urządzeń na placu budowy (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 713W01 Transport poziomy
       • 713W02 Transport pionowy
       • 713W03 Załadowanie i wyładowanie
       • 713W04 Montowanie, demontowanie i przesuwanie urządzeń transportowych oraz roboty pomocnicze
      • 720W Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 720W01 Montaż mechanizmów zamknięć śluz komorowych
       • 720W02 Montaż zamknięć kanałów obiegowych śluz komorowych
       • 720W03 Montaż urządzeń pomocniczych śluz komorowych
       • 720W04 Montaż mechanizmów zamknięć jazów (przelewów)
       • 720W05 Montaż urządzeń pomocniczych jazów
       • 720W06 Montaż urządzeń i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych
      • 721W Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 721W01 Piece obrotowe
       • 721W02 Kruszarki i gniotowniki
       • 721W03 Młyny
       • 721W04 Suszarnie i podgrzewacze
       • 721W05 Szlamotory i mieszadła szlamu piecowego
       • 721W06 Separatory i cyklony
       • 721W07 Podawacze
       • 721W08 Przesiewacze
       • 721W09 Mieszadła
       • 721W10 Urządzenia przemysłu cementowego, różne
       • 721W11 Urządzenia przemysłu ceramiki szlachetnej
       • 721W12 Urządzenia przemysłu ceramiki budowlanej i przemysłu betonów
       • 721W13 Urządzenia przemysłu kamienia budowlanego
       • 721W14 Urządzenia przemysłu szklarskiego
       • 721W15 Urządzenia przemysłu izolacyjnego
       • 721W16 Urządzenia do produkcji azbestocementu
       • 721W17 Urządzenia do produkcji papy
      • 728E Roboty budowlane przy montażu maszyn i urzązeń (wyd.I 1992r.).wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycz.

       • 728E01 Przebudowa fundamentów i umocowanie maszyn
       • 728E02 Roboty murarskie i betonowe
      • 728W Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń (wacetob, wyd.I 1992r.)

       • 728W01 Przebudowa fundamentów i umocowanie maszyn
       • 728W02 Roboty murarskie i betonowe
       • 728W03 Roboty wykończeniowe
      • 903W Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich. uzupełnienie knr 2-02, tom I, rozdział 08 (wyd.I 2003r.)

       • 903W01 Wyprawy tynkarskie na ścianach
       • 903W02 Wyprawy tynkarskie na słupach
       • 903W03 Wyprawy tynkarskie na stropach
       • 903W04 Wyprawy tynkarskie na podciągach
       • 903W05 Roboty pomocnicze i uzupełniające
      • 907W Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - optiroc. uzupełnienie knr 2-02 (wyd.I 2004r.)

       • 907W01 Izolacje i wypełnienia geotechniczne
       • 907W02 Roboty murowe
       • 907W03 Stropy gęstożebrowe keramzytowe
      • N001 Roboty ziemne ( wacetob warszawa 2000r.)

       • N00101 Roboty przygotowawcze
       • N00102 Roboty ziemne zmechanizowane
       • N00103 Ręczne roboty ziemne
       • N00104 Roboty o charakterze branżowym
       • N00105 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
       • N00106 Odwodnienie wykopów
      • N002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (wacetob warszawa 2000r.)

       • N00201 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
       • N00202 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
       • N00203 Konstrukcje murowe
       • N00204 Konstrukcje drewniane dachowe
       • N00205 Pokrycia dachowe
       • N00206 Izolacje
       • N00207 Ścianki działowe
       • N00208 Tynki i okładziny wewnętrzne
       • N00209 Tynki cienkowarstwowe - wewnętrzne
       • N00210 Tynki i okładziny zewnętrzne
       • N00211 Stolarka budowlana
       • N00212 Podłogi i posadzki
       • N00213 Elementy kowalsko-ślusarskie
       • N00214 Malowanie
       • N00215 Rusztowania
       • N00216 Ogrodzenia
       • N00217 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
       • N00218 Roboty kamieniarskie
       • N00219 Docieplenia oraz osłony ścian zewnętrznych w technologiach systemowych
      • N003 Roboty remontowe ogolnobudowlane (wacetob sp.z o.o.wyd.2000r)

       • N00301 Roboty ziemne
       • N00302 Roboty fundamentowe
       • N00303 Remonty konstrukcji ścian z cegieł
       • N00304 Remonty konstrukcji stropów i schodów
       • N00305 Roboty remontowe dachów i konstrukcji drewnianych budynku
       • N00306 Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne
       • N00307 Roboty stolarskie i kowalsko ślusarskie
       • N00308 Remont podłóg, posadzek i wykładzin
       • N00309 Roboty zduńskie
       • N00310 Roboty malarskie
       • N00311 Roboty szklarskie
       • N00312 Roboty renowacyjne elewacji
       • N00313 Roboty kamieniarskie
       • N00314 Roboty izolacyjne i odgrzybieniowe starych murów
      • N004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (wacetob warszawa 2000r.)

       • N00401 Instalacje wodociągowe
       • N00402 Instalacje kanalizacyjne
       • N00403 Instalacje gazowe
       • N00404 Instalacje centralnego ogrzewania
       • N00405 Kotłownie i węzły cieplne
       • N00410 Sieci wodociągowe
       • N00411 Uzbrojenie sieci wodociągowych
       • N00412 Przekraczanie przeszkód terenowych
       • N00413 Kanały rurowe
       • N00414 Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00415 Izolacje
       • N00416 Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00417 Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00420 Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
       • N00421 Rurociągi sieci cieplnych
       • N00422 Armatura sieci cieplnych
       • N00423 Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych
      • N005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (wacetob warszawa 2000r.)

       • N00501 Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych
       • N00502 Układanie przewodów izolowanych
       • N00503 Montaż osprzętu instalacyjnego
       • N00504 Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia
       • N00505 Oprawy oświetleniowe
       • N00506 Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych
       • N00507 Elektroenergetyczne linie kablowe
       • N00508 Przyłącza napowietrzne
       • N00509 Linie napowietrzne niskiego napięcia
       • N00510 Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
       • N00511 Konstrukcje wsporcze
       • N00512 Prace uzupełniające
       • N00513 Badania odbiorcze, pomiary
       • N00514 Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe
      • N009 Roboty remontowe instalacji elektrycnych i sieci zewnętrznych (wacetob sp.z o.o.wyd.2000r)

       • N00901 Złącza kablowe i napowietrzne
       • N00902 Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne
       • N00903 Przewody i linie zasilające
       • N00904 Osprzęt instalacyjny
       • N00905 Oprawy oświetleniowe
       • N00906 Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze
       • N00907 Przyłącza napowietrzne
       • N00908 Kable energetyczne
       • N00909 Linie napowietrzne niskiego napięcia
       • N00910 Oświetlenie zewnętrzne
       • N00911 Prace uzupełniające
       • N00912 Badania i sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych
       • N00913 Linie napowietrzne średniego napięcia
      • N010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (wacetob warszawa 2000r.)

       • N01001 Drenowanie
       • N01002 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
       • N01003 Konstrukcje drewniane
       • N01004 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
       • N01005 Konstrukcje faszynowe i palisady
       • N01006 Zabudowa biologiczna
       • N01007 Zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz ogrodzenie pastwisk
       • N01008 Deszczownie
       • N01009 Roboty czerpalne (pogłębiarskie)
       • N01010 Przepusty rurowe monolityczne
       • N01011 Zastawki monolityczne
       • N01012 Budowle na sieci drenarskiej
       • N01013 Bystrotoki, wodopoje, brody
       • N01014 Przepusty wałowe i mnichy monolityczne
       • N01015 Syfony rurowe
       • N01016 Stopnie i schody na skarpach
       • N01017 Jazy
       • N01018 Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach
       • N01019 Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych
       • N01020 Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno - melioracyjnych
       • N01021 Roboty przygotowawczo - wykończeniowe
       • N01022 Budowa nasypów
       • N01023 Roboty ziemne przy wykonywaniu koryt rzek, kanałów, rowów i potoków
       • N01024 Drogi dojazdowe i place postojowo - składowe
       • N01025 Roboty remontowo - konserwacyjne na sieci urządzeń melioracyjnych
       • N01026 Remonty budowli, umocnień, konstrukcji stalowych i dróg
      • N011 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi

       • N01101 Studzienne ujęcia wody
       • N01102 Stacje wodociągowe
       • N01103 Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich
       • N01104 Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
       • N01105 Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich
       • N01106 Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków
       • N01107 Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz strefy ochrony sanitarnej
      • S02U Uzupełnienie ksnr-2 część I. dla konstrukcji budowlanych wykonywanych w nowych technologiach (wacetob warszawa 1999 r.)

       • S02U01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
       • S02U02 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
       • S02U03 Konstrukcje murowe
       • S02U04 Konstrukcje drewniane dachowe
       • S02U05 Pokrycia dachowe
       • S02U06 Izolacje
       • S02U08 Tynki i okładziny wewnętrzne
       • S02U09 Tynki i okładziny zewnętrzne
       • S02U10 Stolarka budowlana
       • S02U11 Podłogi i posadzki
       • S02U12 Elementy kowalsko-ślusarskie
       • S02U13 Malowanie
       • S02U14 Rusztowania
       • S02U15 Ogrodzenia
       • S02U16 Docieplanie oraz osłony ścian zewnętrznych budynków wykonywanych w technologiach systemowych

KNNR ERRATA:

      • N001 Roboty ziemne (załącznik nr 1, dz.u.nr 114/2000 poz.1195)

       • N00101 Roboty przygotowawcze
       • N00102 Roboty ziemne zmechanizowane
       • N00103 Ręczne roboty ziemne
       • N00104 Roboty o charakterze branżowym
       • N00105 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
       • N00106 Odwodnienie wykopów
      • N004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)

       • N00401 Instalacje wodociągowe
       • N00402 Instalacje kanalizacyjne
       • N00403 Instalacje gazowe
       • N00404 Instalacje centralnego ogrzewania
       • N00405 Kotłownie i węzły cieplne
       • N00410 Sieci wodociągowe
       • N00411 Uzbrojenie sieci wodociągowych
       • N00412 Przekraczanie przeszkód terenowych
       • N00413 Kanały rurowe
       • N00414 Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00415 Izolacje
       • N00416 Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00417 Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00420 Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
       • N00421 Rurociągi sieci cieplnych
       • N00422 Armatura sieci cieplnych
       • N00423 Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych
      • N005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (załącznik nr 1 dz.u. nr 114/2000 poz.1195)

       • N00501 Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych
       • N00502 Układanie przewodów izolowanych
       • N00503 Montaż osprzętu instalacyjnego
       • N00504 Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia
       • N00505 Oprawy oświetleniowe
       • N00506 Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych
       • N00507 Elektroenergetyczne linie kablowe
       • N00508 Przyłącza napowietrzne
       • N00509 Linie napowietrzne niskiego napięcia
       • N00510 Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
       • N00511 Konstrukcje wsporcze
       • N00512 Prace uzupełniające
       • N00513 Badania odbiorcze, pomiary
       • N00514 Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe
      • N006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (załacznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)

       • N00601 Podbudowy
       • N00602 Nawierzchnie nieulepszone
       • N00603 Nawierzchnie ulepszone
       • N00604 Krawężniki, obramowania i obrzeża
       • N00605 Chodniki
       • N00606 Urządzenia odwadniające
       • N00607 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające
       • N00608 Roboty rozbiórkowe
       • N00609 Wytwarzanie mieszanek mineralno - bitumicznych i betonowych
       • N00610 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni
       • N00611 Remonty cząstkowe nawierzchni
       • N00612 Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
       • N00613 Roboty naprawczo - konserwacyjne
      • N007 Konstrukcje metalowe (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)

       • N00701 Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
       • N00702 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
       • N00703 Konstrukcje stalowe estakad,składowisk,galerii transportowych,wież reflektorowych,kominów stalowych i zbiorników
       • N00704 Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
       • N00705 Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz
       • N00706 Lekka metalowa obudowa ścian,dachów hal,budynków i budowli
       • N00707 Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych
       • N00708 Szklenie
       • N00709 Malowanie konstrukcji
      • N008 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)

       • N00801 Instalacje wodociągowe
       • N00802 Instalacje kanalizacyjne
       • N00803 Instalacje gazowe
       • N00804 Instalacje centralnego ogrzewania
       • N00805 Kotłownie i węzły cieplne
      • N010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)

       • N01001 Drenowanie
       • N01002 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
       • N01003 Konstrukcje drewniane
       • N01004 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
       • N01005 Konstrukcje faszynowe i palisady
       • N01006 Zabudowa biologiczna
       • N01007 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia pastwisk
       • N01008 Deszczownie
       • N01009 Roboty czerpalne (pogłębiarskie)
       • N01010 Przepusty rurowe monolityczne
       • N01011 Zastawki monolityczne
       • N01012 Budowle na sieci drenarskiej
       • N01013 Bystrotoki, wodopoje, brody
       • N01014 Przepusty wałowe i mnichy monolityczne
       • N01015 Syfony rurowe
       • N01016 Stopnie i schody na skarpach
       • N01017 Jazy
       • N01018 Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach
       • N01019 Odwodnienia powierzchniowe wykopów fundamentowych
       • N01020 Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno - melioracyjnych

KNNR:

      • N001 Roboty ziemne ( dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00101 Roboty przygotowawcze
       • N00102 Roboty ziemne zmechanizowane
       • N00103 Ręczne roboty ziemne
       • N00104 Roboty o charakterze branżowym
       • N00105 Roboty wykończeniowe i towarzyszące
       • N00106 Odwodnienie wykopów
      • N002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00201 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
       • N00202 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
       • N00203 Konstrukcje murowe
       • N00204 Konstrukcje drewniane dachowe
       • N00205 Pokrycia dachowe
       • N00206 Izolacje
       • N00207 Ścianki działowe z cegieł budowlanych, betonu komórkowego oraz kształtek szklanych
       • N00208 Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych
       • N00209 Tynki cienkowarstwowe - wewnętrzne
       • N00210 Tynki i okładziny zewnętrzne
       • N00211 Stolarka budowlana
       • N00212 Podłogi i posadzki
       • N00213 Elementy kowalsko-ślusarskie
       • N00214 Malowanie
       • N00215 Rusztowania
       • N00216 Ogrodzenia
       • N00217 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
       • N00218 Roboty kamieniarskie
       • N00219 Docieplenia oraz osłony ścian zewnętrznych budynków wykonywanych w technologiach systemowych
      • N003 Roboty remontowe ogolnobudowlane (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00301 Roboty ziemne
       • N00302 Roboty fundamentowe
       • N00303 Remonty konstrukcji ścian z cegły
       • N00304 Remonty konstrukcji stropów i schodów
       • N00305 Roboty konstrukcji dachu
       • N00306 Tynki, okładziny, malowanie ścian
       • N00307 Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie
       • N00308 Remont posadzek i wykładzin
       • N00309 Roboty zduńskie
       • N00310 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych
      • N004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00401 Instalacje wodociągowe
       • N00402 Instalacje kanalizacyjne
       • N00403 Instalacje gazowe
       • N00404 Instalacje centralnego ogrzewania
       • N00405 Kotłownie i węzły cieplne
       • N00410 Sieci wodociągowe
       • N00411 Uzbrojenie sieci wodociągowych
       • N00412 Przekraczanie przeszkód terenowych
       • N00413 Kanały rurowe
       • N00414 Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00415 Izolacje
       • N00416 Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00417 Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • N00420 Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
       • N00421 Rurociągi sieci cieplnych
       • N00422 Armatura sieci cieplnych
       • N00423 Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych
      • N005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00501 Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych
       • N00502 Układanie przewodów izolowanych
       • N00503 Montaż osprzętu instalacyjnego
       • N00504 Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia
       • N00505 Oprawy oświetleniowe
       • N00506 Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych
       • N00507 Elektroenergetyczne linie kablowe
       • N00508 Przyłącza napowietrzne
       • N00509 Linie napowietrzne niskiego napięcia
       • N00510 Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
       • N00511 Konstrukcje wsporcze
       • N00512 Prace uzupełniające
       • N00513 Badania odbiorcze, pomiary
       • N00514 Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe
      • N006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00601 Podbudowy
       • N00602 Nawierzchnie nieulepszone
       • N00603 Nawierzchnie ulepszone
       • N00604 Krawężniki, obramowania i obrzeża
       • N00605 Chodniki
       • N00606 Urządzenia odwadniające
       • N00607 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające
       • N00608 Roboty rozbiórkowe
       • N00609 Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych
       • N00610 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni
       • N00611 Remonty cząstkowe nawierzchni
       • N00612 Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
       • N00613 Roboty naprawczo - konserwacyjne
      • N007 Konstrukcje metalowe (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00701 Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
       • N00702 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
       • N00703 Konstrukcje stalowe estakad, składowisk, galerii transportowych, wież reflektorowych, kominów stalowych i zbiorników
       • N00704 Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
       • N00705 Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz
       • N00706 Lekka metalowa obudowa ścian, dachów hal, budynków i budowli
       • N00707 Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych
       • N00708 Szklenie
       • N00709 Malowanie konstrukcji
      • N008 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N00801 Instalacje wodociągowe
       • N00802 Instalacje kanalizacyjne
       • N00803 Instalacje gazowe
       • N00804 Instalacje centralnego ogrzewania
       • N00805 Kotłownie i węzły cieplne
      • N009 Roboty remontowe instalacji elektrycnych i sieci zewnętrznych (dziennik ustaw,załącznik do nru 114,z dnia 20.12.2000r.)

       • N00901 Złącza kablowe i napowietrzne
       • N00902 Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne
       • N00903 Przewody i linie zasilające
       • N00904 Osprzęt instalacyjny
       • N00905 Oprawy oświetleniowe
       • N00906 Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze
       • N00907 Przyłącza napowietrzne
       • N00908 Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1 kV
       • N00909 Linie napowietrzne niskiego napięcia
       • N00910 Oświetlenie zewnętrzne
      • N010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (dziennik ustaw,zał.do nru 114,z dnia 20.12.2000r.)

       • N01001 Drenowanie
       • N01002 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
       • N01003 Konstrukcje drewniane
       • N01004 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
       • N01005 Konstrukcje faszynowe i palisady
       • N01006 Zabudowa biologiczna
       • N01007 Zagospodarowanie łąk i pastwisk oraz ogrodzenie pastwisk
       • N01008 Deszczownie
       • N01009 Roboty czerpalne (pogłębiarskie)
       • N01010 Przepusty rurowe monolityczne
       • N01011 Zastawki monolityczne
       • N01012 Budowle na sieci drenarskiej
       • N01013 Bystrotoki, wodopoje, brody
       • N01014 Przepusty wałowe i mnichy monolityczne
       • N01015 Syfony rurowe
       • N01016 Stopnie i schody na skarpach
       • N01017 Jazy
       • N01018 Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach
       • N01019 Odwodnienie powierzchniowe wykopów fundamentowych
       • N01020 Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych
      • N011 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)

       • N01101 Studzienne ujęcia wody
       • N01102 Stacje wodociągowe
       • N01103 Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich
       • N01104 Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
       • N01105 Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich
       • N01106 Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków
       • N01107 Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz strefy ochrony sanitarnej

KNP - WYD. II:

      • 0310 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty stolarskie na budowie (wyd.1980r.)

       • 031010 Roboty stolarskie na budowie
      • 0311 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. podłogi i posadzki (wyd.1980r.)

       • 031111 Podłogi i posadzki
      • 0313 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. piece i kuchnie (wyd.1980r.)

       • 031313 Piece i kuchnie
      • 0314 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. szklenie (wyd.1980r.)

       • 031414 Szklenie
      • 0315 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. malowanie (wyd.1980r.)

       • 031515 Malowanie
      • 0316 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. rusztowania (wyd.1980r.)

       • 031616 Rusztowania
      • 0318 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. ogrodzenia (wyd.1980r.)

       • 031818 Ogrodzenia
      • 0321 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty kamieniarskie (wyd.1980r.)

       • 032121 Roboty kamieniarskie
      • 1703 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty betonowe (wyd.1982r.)

       • 170303 Roboty betonowe
      • 1704 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty izolacyjne (wyd.1982r.)

       • 170404 Roboty izolacyjne
      • 1705 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty montażu konstrukcji mostów stalowych (wyd.1982r.)

       • 170505 Roboty montażu konstrukcji mostów stalowych
      • 1707 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty palowe (wyd.1982r.)

       • 170707 Roboty palowe
      • 1708 Roboty mostowe i fundamentowe. wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych (wyd.1982r.)

       • 170808 Wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych
      • 1709 Roboty mostowe i fundamentowe. budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych (wyd.1982r.)

       • 170909 Budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych

KNP:

      • 0008 Roboty montażowe różne. spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie rur, blach i kształtowników

       • 000870 Spawanie ręczne łukowe i gazowe rur stalowych Odbiorowe
       • 000871 Spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem rur ze stali łatwo spawalnych Nieodbiorowe
       • 000872 Spawanie ręczne łukowe i gazowe blach i kształtowników Odbiorowe
       • 000873 Spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem blach i kształtowników ze stali łatwo spawalnych Nieodbiorowe
      • 0101 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. transport wewnętrzny (wyd.V 1987r.)

       • 010101 Transport wewnętrzny
      • 0102 Roboty ziemne i transportowe. roboty transportowe (wyd.V 1993r.)

       • 010205 Transport wewnętrzny na placu budowy
       • 010206 Transport wewnętrzny instalacji i urządzeń elektrycznych
       • 010207 Transport węwnętrzny przy robotach drogowych
       • 010208 Transport ładunków ciężkich
       • 010209 Załadunek i wyładunek towarów masowych
       • 010210 Załadunek i wyładunek towarów opakowanych
      • 0103 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. roboty ziemne zmechanizowane (wyd.V 1987r.)

       • 010303 Roboty ziemne zmechanizowane
      • 0104 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. roboty ziemne ręczne - wykopy (wyd.V 1987r.)

       • 010404 Roboty ziemne ręczne
      • 0105 Roboty transportowe,ziemne pomocnicze i różne. roboty ziemne zmechanizowane (spycharki i zgarniarki) (wyd.1979r.)

       • 010505 Roboty ziemne zmechanizowane (spycharki i zgarniarki)
      • 0107 Transport wewnętrzny, roboty ziemne ręczne, ogrodzenia. ogrodzenia (wyd.1978r.)

       • 010707 Ogrodzenia
      • 0108 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. rozbiórki i wyburzenia budynków (wyd.1977r.)

       • 010808 Rozbiórki i wyburzenia budynków
      • 0112 Budowa terenów zielonych (wyd.II 1998r.)

       • 011212 Budowa terenów zielonych
      • 0113 Konserwacja terenów zielonych (wyd.II 1998r.)

       • 011313 Konserwacja terenów zielonych
      • 011A Transport wewnętrzny, roboty ziemne ręczne, ogrodzenia. transport wewnętrzny (wyd.1978r.)

       • 011A01 Transport wewnętrzny. Dział 01A
      • 014A Transport wewnętrzny,roboty ziemne ręczne,ogrodzenia. roboty ziemne ręczne (dla instalacji podziemnych) (wyd.1978r.)

       • 014A04 Roboty ziemne ręczne (dla instalacji podziemnych) Dział 04A
      • 0201 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje murowe (wyd.1984r.)

       • 020101 Konstrukcje murowe
      • 0202 Montaż budynków mieszkalnych z elementów wielkowymiarowych systemu: szczecińskiego,w-70,wk-70,ow-t i żerań (wyd.I 1982r)

       • 020202 Montaż budynków mieszkalnych z elementów wielkowymiarowych systemu: szczecińskiego , W-70, Wk-70, OW-T i Żerań
      • 0203 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje drewniane i rusztowania (wyd.1984r.)

       • 020303 Konstrukcje drewniane i rusztowania
      • 0204 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. deskowanie konstrukcji betonowych (wyd.IV 1984r.)

       • 020404 Deskowanie konstrukcji betonowych
      • 0205 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. zbrojenie konstrukcji betonowych (wyd.IV 1984r.)

       • 020505 Zbrojenie konstrukcji betonowych
      • 0206 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje betonowe (wyd.1984r.)

       • 020606 Konstrukcje betonowe
      • 0207 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. izolacje budynków (wyd.1984r.)

       • 020707 Izolacje budynków
      • 0208 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. pokrycia dachowe i obróbki blacharskie (wyd.1984r.)

       • 020808 Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie
      • 0209 Roboty ogólnobudowlane, stan wykończeniowy. roboty tynkarskie wewnętrzne (wyd.I 1982r.)

       • 020909 Roboty tynkarskie wewnętrzne
      • 0210 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty tynkarskie zewnętrzne (wyd.I 1982r.)

       • 021010 Roboty tynkarskie zewnętrzne
      • 0211 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. posadzki i wykładziny ścienne (wyd.I 1982r.)

       • 021111 Posadzki i wykładziny ścienne
      • 0212 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. piece mieszkaniowe i trzony kuchenne (wyd.I 1982r.)

       • 021212 Piece mieszkaniowe i trzony kuchenne
      • 0213 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. powłoki malarskie elementów budynków (wyd.I 1982r.)

       • 021313 Powłoki malarskie elementów budynków
      • 0214 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. szklenie okien, świetlików i drzwi (wyd.I 1982r.)

       • 021414 Szklenie okien, świetlików i drzwi
      • 0215 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty stolarskie na budowie (wyd.I 1982r.)

       • 021515 Roboty stolarskie na budowie
      • 0301 Roboty budownictwa rolniczego. transport wewnętrzny (wyd.1977r.)

       • 030101 Transport wewnętrzny
      • 0302 Roboty budownictwa rolniczego. wykopy i układanie dróg dojazdowych (wyd.1977r.)

       • 030202 Wykopy i układanie dróg dojazdowych
      • 0303 Roboty budownictwa rolniczego. roboty murowe (wyd.1977r.)

       • 030303 Roboty murowe
      • 0304 Roboty budownictwa rolniczego. montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych (wyd.1977r.)

       • 030404 Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych
      • 0305 Roboty budownictwa rolniczego. konstrukcje drewniane i rusztowania (wyd.1977r.)

       • 030505 Konstrukcje drewniane i rusztowania
      • 0306 Roboty budownictwa rolniczego. roboty zbrojarskie (wyd.1977r.)

       • 030606 Roboty zbrojarskie
      • 0307 Roboty budownictwa rolniczego. roboty betonowe (wyd.1977r.)

       • 030707 Roboty betonowe
      • 0308 Roboty budownictwa rolniczego. roboty izolacyjne (wyd.1977r.)

       • 030808 Roboty izolacyjne
      • 0309 Roboty budownictwa rolniczego. roboty dekarskie (wyd.1977r.)

       • 030909 Roboty dekarskie
      • 0310 Roboty budownictwa rolniczego. roboty posadzkowe (wyd.1977r.)

       • 031010 Roboty posadzkowe
      • 0311 Roboty budownictwa rolniczego. roboty szklarskie (wyd.1977r.)

       • 031111 Roboty szklarskie
      • 0312 Roboty budownictwa rolniczego. piece mieszkaniowe i trzony kuchenne (wyd.1977r.)

       • 031212 Piece mieszkaniowe i trzony kuchenne
      • 0313 Roboty budownictwa rolniczego. roboty malarskie (wyd.1977r.)

       • 031313 Roboty malarskie
      • 0314 Roboty budownictwa rolniczego. montaż konstrukcji i elementów stalowych (wyd.1977r.)

       • 031414 Montaż konstrukcji i elementów stalowych
      • 0701 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. sieć wodociągowa (wyd.1977r.)

       • 070101 Sieć wodociągowa
      • 0702 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. sieć kanalizacyjna (wyd.1977r.)

       • 070202 Sieć kanalizacyjna
      • 0703 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. obiekty na kanałach rurowych (wyd.1977r.)

       • 070303 Obiekty na kanałach rurowych
      • 1401 Roboty drogowe. nawierzchnie gruntowe ulepszone i nieulepszone (wyd.I 1973r.)

       • 140101 Nawierzchnie gruntowe ulepszone i nieulepszone
      • 1402 Roboty drogowe. nawierzchnie tłuczniowe (wyd.I 1973r.)

       • 140202 Nawierzchnie tłuczniowe
      • 1403 Roboty drogowe. nawierzchnie brukowcowe (wyd.I 1973r.)

       • 140303 Nawierzchnie brukowcowe
      • 1404 Roboty drogowe. nawierzchnie kostkowe (wyd.I 1973r.)

       • 140404 Nawierzchnie kostkowe
      • 1405 Roboty drogowe. nawierzchnie klinkierowe (wyd.I 1973r.)

       • 140505 Nawierzchnie klinkierowe. Wykonanie nawierzchni klinkierowej dróg, ulic, placów postojowych, wjazdów i chodników
      • 1406 Roboty drogowe. nawierzchnie z płyt betonowych (wyd.I 1973r.)

       • 140606 Nawierzchnie z płyt betonowych
      • 1408 Roboty drogowe. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (wyd.I 1973r.)

       • 140808 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
      • 1409 Roboty drogowe. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (wyd.I 1973r.)

       • 140909 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
      • 1410 Roboty drogowe. podbudowa z masy betonowej (wyd.I 1973r.)

       • 141010 Podbudowa z masy betonowej
      • 1411 Roboty drogowe. powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)

       • 141111 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
      • 1414 Roboty drogowe. wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno - asfaltowych (wyd.I 1973r.)

       • 141414 Wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno-asfaltowych
      • 1415 Roboty drogowe. wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno - smołowych (wyd.I 1973r.)

       • 141515 Wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno-smołowych
      • 1416 Roboty drogowe. nawierzchnie z asfaltu lanego (wyd.I 1973r.)

       • 141616 Nawierzchnie z asfaltu lanego
      • 1417 Roboty drogowe. wytwarzanie mas betonowych (wyd.I 1973r.)

       • 141717 Wytwarzanie mas betonowych
      • 1418 Roboty drogowe. krawężniki drogowe, uliczne i trawnikowe (wyd.I 1973r.)

       • 141818 Krawężniki drogowe, uliczne i trawnikowe
      • 1419 Roboty drogowe. chodniki z płyt betonowych (wyd.I 1973r.)

       • 141919 Chodniki z płyt betonowych
      • 1420 Roboty drogowe. remonty cząstkowe nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)

       • 142020 Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych
      • 1421 Roboty drogowe. roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)

       • 142121 Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych
      • 1422 Roboty drogowe. oczyszczanie nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)

       • 142222 Oczyszczanie nawierzchni drogowych
      • 1423 Roboty drogowe. znaki drogowe (wyd.I 1973r.)

       • 142323 Znaki drogowe
      • 1424 Roboty drogowe. zasłony przeciwśniegowe (wyd.I 1973r.)

       • 142424 Zasłony przeciwśniegowe
      • 1425 Roboty drogowe. transport wewnętrzny przy robotach drogowych (wyd.I 1973r.)

       • 142525 Transport wewnętrzny przy robotach drogowych
      • 1426 Roboty drogowe. zadrzewienie dróg (wyd.I 1973r.)

       • 142626 Zadrzewienie dróg
      • 1427 Roboty drogowe. betonowe i żelbetowe elementy drogowe (wyd.I 1973r.)

       • 142727 Betonowe i żelbetowe elementy drogowe
      • 1501 Roboty drogowe lotniskowe. roboty ziemne zmechanizowane (wyd.1978r.)

       • 150101 Roboty ziemne zmechanizowane
      • 1502 Roboty drogowe lotniskowe. podbudowy stabilizowane cementem i wapnem (wyd.1978r.)

       • 150202 Podbudowy stabilizowane cementem i wapnem
      • 1503 Roboty drogowe lotniskowe. nawierzchnie betonowe z betonu cementowego (wyd.1978r.)

       • 150303 Nawierzchnie betonowe z betonu cementowego
      • 1504 Roboty drogowe lotniskowe. nawierzchnie z betonu asfaltowego (wyd.1978r.)

       • 150404 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
      • 1505 Roboty drogowe lotniskowe. roboty odwadniające i kanalizacji kablowej (wyd.1978r.)

       • 150505 Roboty odwadniające i kanalizacji kablowej
      • 1601 Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów normalnych. roboty normalnotorowe (wyd.1978r.)

       • 160101 Roboty normalnotorowe
      • 1602 Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów normalnych. roboty różne (wyd.1978r.)

       • 160202 Roboty różne
      • 1603 Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów wąskich. roboty wąskotorowe (wyd.1978r.)

       • 160303 Roboty wąskotorowe
      • 1701 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty ciesielskie (wyd.1979r.)

       • 170101 Roboty ciesielskie
      • 1702 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty zbrojarskie (wyd.1979r.)

       • 170202 Roboty zbrojarskie
      • 1703 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty betonowe (wyd.1979r.)

       • 170303 Roboty betonowe
      • 1704 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty izolacyjne (wyd.1979r.)

       • 170404 Roboty izolacyjne
      • 1705 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty montażu konstrukcji mostów stalowych (wyd.1979r.)

       • 170505 Roboty montażu konstrukcji mostów stalowych
      • 1707 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty palowe (wyd.1979r.)

       • 170707 Roboty palowe
      • 1708 Roboty mostowe i fundamentowe. wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych (wyd.1979r.)

       • 170808 Wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych
      • 1709 Roboty mostowe i fundamentowe. budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych (wyd.1979r.)

       • 170909 Budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych
      • 1801 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż instalacji elektrycznych (wyd.III 1983r.)

       • 180101 Montaż instalacji elektrycznych
      • 1803 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych (wyd.III 1983r.)

       • 180303 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych
      • 1804 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż kabli silnoprądowych (wyd.III 1983r.)

       • 180404 Montaż kabli silnoprądowych
      • 1808 Roboty elektromontażowe w górnictwie węglowym. montaż osprzętu teletechnicznego w podziemiach kopalń (wyd.1970r.)

       • 180808 Montaż osprzętu teletechnicznego w podziemiach kopalń
      • 1809 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych (wyd.III 1982r)

       • 180909 Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych
      • 1812 Roboty elektroenerg.I elektromontaż.w górnictwie węglowym.roboty pomoc.przy robotach elektromontaż.w podziemiach kopalń

       • 181212 Roboty pomocnicze przy robotach elektromontażowych w podziemiach kopalń
      • 1813 Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych (wyd.IV 1985r.)

       • 181313 Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych
      • 1822 Montaż oświetlenia zewnętrznego (wyd.II 1985r.)

       • 182222 Montaż oświetlenia zewnętrznego
      • 1823 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego (wyd.I 1982r.)

       • 182323 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego
      • 1841 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych (wyd.III 1982r.)

       • 184141 Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych
      • 1844 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych (wyd.III 1982r.)

       • 184444 Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych
      • 1890 Remonty pionowych dźwigów elektrycznych (wyd.III 1982r.)

       • 189010 Maszynownia
       • 189011 Maszynownia - C.D.
       • 189021 Szyb
       • 189022 Szyb - C.D.
       • 189023 Szyb - C.D.
       • 189024 Szyb - C.D.
       • 189034 Instalacja elektryczna
       • 189035 Instalacja elektryczna - C.D.
       • 189045 Roboty uzupełniające, pomocnicze, transport materiałów
       • 189056 Regulacje, próby, badania, komisje
       • 189066 Roboty budowlane
       • 189067 Roboty budowlane - C.D.
       • 189077 Normy scalone
       • 189078 Normy scalone - C.D.
      • 2150 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej (wyd.III 1983r.)

       • 215050 Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej

KSNR:

      • S001 Roboty ziemne (wacetob wydanie z 1995r.)

       • S00101 Roboty przygotowawcze
       • S00102 Roboty ziemne zmechanizowane
       • S00103 Ręczne roboty ziemne
       • S00104 Roboty wykończeniowe
      • S002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (wacetob wydanie i 1995r.)

       • S00201 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
       • S00202 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
       • S00203 Konstrukcje murowe
       • S00204 Konstrukcje drewniane dachowe
       • S00205 Pokrycia dachowe
       • S00206 Izolacje
       • S00207 Ścianki działowe
       • S00208 Tynki i okładziny wewnętrzne
       • S00209 Tynki i okładziny zewnętrzne
       • S00210 Stolarka budowlana
       • S00211 Podłogi i posadzki
       • S00212 Elementy kowalsko - ślusarskie
       • S00213 Malowanie
       • S00214 Rusztowania
      • S003 Roboty remontowe ogólnobudowlane (wydanie i 1995r.)

       • S00301 Roboty ziemne
       • S00302 Roboty fundamentowe
       • S00303 Remont konstrukcji ścian z cegły
       • S00304 Remont konstrukcji stropów i schodów
       • S00305 Remont konstrukcji dachu
       • S00306 Tynki, okładziny, malowanie ścian
       • S00307 Stolarka, roboty ślusarsko - kowalskie
       • S00308 Remont posadzek i wykładzin
       • S00309 Roboty zduńskie
       • S00310 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych
      • S004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (wydanie i 1995r.)

       • S00401 Instalacje wodociągowe
       • S00402 Instalacje kanalizacyjne
       • S00403 Instalacje gazowe
       • S00404 Instalacje centralnego ogrzewania
       • S00405 Kotłownie i węzły cieplne
       • S00410 Sieci wodociągowe w miastach
       • S00411 Sieci wodociągowe poza granicami miast
       • S00412 Uzbrojenie sieci wodociągowych
       • S00413 Kanały rurowe
       • S00414 Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
       • S00420 Konstrukcje budowlane obiektów sieci cieplnych
       • S00421 Rurociągi sieci cieplnych
       • S00422 Armatura sieci cieplnych
       • S00423 Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych
      • S005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (wydanie i 1995r.)

       • S00501 Złącza kablowe i napowietrzne
       • S00502 Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne
       • S00503 Linie instalacyjne zasilające
       • S00504 Wypusty oświetleniowe, sygnalizacyjne i gniazd wtykowych
       • S00505 Montaż opraw oświetleniowych
       • S00506 Instalacje odgromowe i uziemiające
       • S00507 Przyłącza napowietrzne
       • S00508 Układanie kabli na napięcie znamionowe do 1 kV
       • S00509 Linie napowietrzne niskiego napięcia
       • S00510 Linie oświetlenia zewnętrznego
      • S006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (wydanie i 1995r.)

       • S00601 Podbudowy
       • S00602 Nawierzchnie nieulepszone
       • S00603 Nawierzchnie ulepszone
       • S00604 Krawężniki, obramowania i obrzeża
       • S00605 Chodniki
       • S00606 Urządzenia odwadniające
       • S00607 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające
       • S00608 Roboty rozbiórkowe
       • S00609 Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych
       • S00610 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni
       • S00611 Remonty cząstkowe nawierzchni
       • S00612 Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
       • S00613 Roboty naprawczo - konserwacyjne
      • S007 Konstrukcje metalowe (wydanie i 1995r.)

       • S00701 Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
       • S00702 Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
       • S00703 Konstrukcje stalowe estakad,składowisk,galerii transportowych,wież reflektorowych,kominów stalowych i zbiorników
       • S00704 Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
       • S00705 Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz
       • S00706 Lekka metalowa obudowa ścian,dachów hal,budynków i budowli
       • S00707 Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych
       • S00708 Szklenie B.I.7/96
       • S00709 Malowanie konstrukcji B.I.7/96
      • S008 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wydanie i 1995r.)

       • S00801 Instalacje wodociągowe
       • S00802 Instalacje kanalizacyjne
       • S00803 Instalacje gazowe
       • S00804 Instalacje centralnego ogrzewania
       • S00805 Kotłownie i węzły cieplne
      • S009 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (wydanie i 1995r.)

       • S00901 Złącza kablowe i napowietrzne
       • S00902 Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne
       • S00903 Przewody i linie zasilające
       • S00904 Osprzęt instalacyjny
       • S00905 Oprawy oświetleniowe
       • S00906 Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze
       • S00907 Przyłącza napowietrzne
       • S00908 Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1 kV
       • S00909 Linie napowietrzne niskiego napięcia
       • S00910 Oświetlenie zewnętrzne
      • S010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (wydanie i 1996r.)

       • S01001 Drenowanie
       • S01002 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
       • S01003 Konstrukcje drewniane
       • S01004 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
       • S01005 Konstrukcje faszynowe i palisady
       • S01006 Zabudowa biologiczna
       • S01007 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia pastwisk
       • S01008 Deszczownie
       • S01009 Roboty czerpalne (pogłębiarskie)
       • S01010 Przepusty rurowe monolityczne
       • S01011 Zastawki monolityczne
       • S01012 Budowle na sieci drenarskiej
       • S01013 Bystrotoki, wodopoje, brody
       • S01014 Przepusty wałowe i mnichy monolityczne
       • S01015 Syfony rurowe
       • S01016 Stopnie i schody na skarpach
       • S01017 Jazy
       • S01018 Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach
       • S01019 Odwodnienia powierzchniowe wykopów fundamentowych
       • S01020 Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno - melioracyjnych
      • S011 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi (wydanie i warszawa 1998r.)

       • S01101 Studzienne ujęcia wody
       • S01102 Stacje wodociągowe
       • S01103 Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich
       • S01104 Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
       • S01105 Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich
       • S01106 Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków
       • S01107 Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz strefy ochrony sanitarnej

KNCK:

      • 1701 Nawierzchnie drogowe (wyd.1979r.)

       • 170101 Roboty przygotowawcze dla wykonania podbudowy
       • 170102 Wykonanie nowej podbudowy
       • 170103 Przygotowanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy (wyd.1975r.)
       • 170104 Wykonanie nawierzchni drogowych nieulepszonych
       • 170105 Wykonanie nawierzchni drogowych ulepszonych z kostki, klinkieru lub betonu
       • 170106 Wykonanie nawierzchni ulepszonych z mas bitumicznych
       • 170107 Odnowa nawierzchni drogowych
       • 170108 Remonty nawierzchni drogowych
       • 170109 Budowa i przebudowa krawężników, opasek i obrzeży
       • 170111 Budowa i przebudowa elementów odwodnienia jezdni
       • 170112 Budowa i naprawa różnych elementów drogowych
       • 170113 Ustawienie, naprawa i utrzymanie znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających
       • 170114 Roboty rozbiórkowe
       • 170115 Wytwarzanie mas bitumicznych dla wykonania robót drogowych
      • 1702 Nawierzchnie lotniskowe (wyd.1975r.)

       • 170201 Wykonanie podbudowy dla nawierzchni ulepszonych
       • 170202 Wykonanie nawierzchni betonowych
       • 170203 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych
       • 170204 Renowacja nawierzchni sztucznych
       • 170205 Wykonanie melioracji glebowych pól wzlotów
       • 170206 Wykonanie i renowacja nawierzchni darniowych
       • 170207 Budowa kolektorów odwadniających tereny lotnisk
       • 170208 Wykonanie różnych elementów i robót odwodnienia lotnisk
      • 1703 Mosty drogowe i kolejowe

       • 170301 Budowa mostów drewnianych oraz rusztowań mostowych
       • 170302 Budowa i naprawa stałych podpór mostowych oraz stałych ścian oporowych
       • 170303 Budowa lub naprawa ustrojów niosących mostów o konstrukcji stalowej lub z dźwigarami stalowymi
       • 170304 Budowa ustrojów niosących mostów o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego
       • 170305 Budowa obiektów mostowych z elementów prefabrykowanych
       • 170306 Budowa przepustów
       • 170307 Różne roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i remontach obiektów mostowych
      • 1706 Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

       • 170601 Montaż urządzeń sygnalizacyjnych
       • 170602 Montaż wewnętrznych urządzeń nastawczych kluczowych i mechanicznych
       • 170603 Budowa i montaż pędni drutowej dla urządzeń mechanicznych
       • 170604 Wbudowanie urządzeń nastawczych elektrycznych
       • 170605 Montaż urządzeń blokady i oddziaływania pociągów
       • 170606 Roboty kablowe i wykonanie połączeń elektrycznych
       • 170607 Montaż urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych
       • 170608 Montaż urządzeń zasilających
       • 170609 Roboty różne
      • 1707 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

       • 170701 Materiały nawierzchniowe toru
       • 170702 Materiały nawierzchniowe rozjazdów i skrzyżowań torów
       • 170703 Budowa lub przebudowa torów kolejowych i elementów nawierzchni kolejowej
       • 170704 Naprawy i rozbiórki nawierzchni kolejowej
       • 170705 Różne roboty pomocnicze i usługowe

PKZ:

     • 1901 Roboty transportu wewnętrznego

      • 190101 Przenoszenie w nosiłkach ładunków stałych
      • 190102 Przenoszenie w nosiłkach ładunków stałych
      • 190103 Przenoszenie w nosiłkach ładunków sypkich
      • 190104 Przenoszenie w nosiłkach: betonów, zapraw, wapna-ciasta
      • 190105 Przenoszenie ładunków w wiadrach 10 L
      • 190106 Podnoszenie ładunków w wiadrach lub wiązkach za pomocą liny i krążka
      • 190107 Przewożenie taczkami ładunków różnych
      • 190108 Ręczne przenoszenie ładunków różnych
     • 1902 Roboty ziemne

      • 190201 Roboty przygotowawcze
      • 190202 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych
      • 190203 Roboty ziemne
     • 1903 Roboty betonowe

      • 190301 Stemplowanie i deskowanie konstrukcji betonowych
      • 190302 Przygotowanie i montaż zbrojenia
      • 190303 Układanie betonu
      • 190304 Przygotowanie mieszanki betonowej
      • 190305 Roboty pomocnicze
     • 1904 Roboty murowe

      • 190401 Fundamenty z cegieł budowlanych pełnych, bloczków betonowych, kamienia
      • 190402 Pogłębienie i wymiana fundamentów oraz izolacje poziome z papy
      • 190403 Ściany budynków wielokondygnacyjnych
      • 190404 Ściany z kamienia
      • 190405 Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej, gotyckiej i kamienia
      • 190406 Sklepienia i łęki z cegieł budowlanych pełnych i dziurawek pojedynczych
      • 190407 Uzupełnienie ceramicznych stropów i przesklepień
      • 190408 Sklepienia i łęki z cegły gotyckiej i kamienia przycinanego
      • 190409 Spoinowanie murów z cegły gotyckiej i kamienia polnego
      • 190410 Zamurowanie przebić, bruzd i gniazd w murach z cegły pełnej, gotyckiej i kamienia
      • 190411 Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej
      • 190412 Kominy w budynkach
      • 190413 Otwory w ścianach
      • 190414 Słupy z cegieł, filarki międzyokienne, gzymsy i spadki podokienne
      • 190415 Ścianki działowe z cegieł, płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych
      • 190416 Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji
      • 190417 Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - elementy okienne i schody
      • 190418 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych, krat, podokienników, stropów i balustrad oraz drobnych elementów metalowych
      • 190419 Osadzenie ościeżnic i drobnych elementów metalowych
      • 190420 Wykucie otworów, wnęk, strzępi, bruzd, gniazd oraz skucie występów
      • 190421 Roboty rozbiórkowe
      • 190422 Ułożenie płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych WPS
      • 190423 Wykucie gniazd dla osadzenia kołków, haków itp.
      • 190424 Osadzenie ościeżnic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegły
      • 190425 Wykonanie kloca drewnianego do umocowania oscieżnic z zaimpregnowaniem
      • 190426 Osadzenie w murze klocków drewnianych do umocowania oscieżnic z wykuciem potrzebnych gniazd
     • 1905 Roboty ciesielskie

      • 190501 Konstrukcje dachowe
      • 190502 Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów
      • 190503 Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych
      • 190504 Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych budynków zabytkowych
      • 190505 Stropy drewniane i podłogi
      • 190506 Więźby dachowe wież i budynków, prostowanie więźb dachowych
      • 190507 Pokrycia dachowe i elementy wyposażenia dachu, dorobienie nakryć do świetlików
      • 190508 Szalowanie
      • 190509 Krążyny do deskowań łuków i sklepień
      • 190510 Rozbiórki konstrukcji drewnianych
      • 190511 Rusztowania i konstrukcje zabezpieczające
      • 190512 Naprawa drewna
      • 190513 Struganie, fazowanie i ociosanie drewna
     • 1906 Roboty pokrywcze

      • 190601 Krycie dachów dachówką
      • 190602 Krycie dachu płytami azbestowo-cementowymi
      • 190603 Krycie dachu papą
      • 190604 Krycie dachu taflami łupkowymi i gontami
      • 190605 Uzupełnienie pokryć dachówką
      • 190606 Uzupełnienie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych
      • 190607 Uzupełnienie pokryć dachowych z papy
      • 190608 Uzupełnienie obróbek papą jutową
      • 190609 Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi i gontami
      • 190610 Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych
      • 190611 Roboty rozbiórkowe
     • 1907 Roboty izolacyjne

      • 190701 Izolacje
      • 190702 Odgrzybianie drewna
      • 190703 Odgrzybianie murów
     • 1908 Roboty tynkarskie

      • 190801 Uzupełnienie tynków zewnętrznych
      • 190802 Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2
      • 190803 Profile ciągnione zwykłe
      • 190804 Bonie prostokątne
      • 190805 Czyszczenie ścierne lub chemiczne
      • 190806 Roboty tynkowe wewnętrzne
     • 1909 Roboty sztukatorsko-modelarskie

      • 190901 Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym
      • 190902 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym
      • 190903 Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
      • 190904 Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym
      • 190905 Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym
      • 190906 Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym
      • 190907 Zęby - łezki
      • 190908 Szyszki dekoracyjne
      • 190909 Litery nakładane proste
      • 190910 Tryglify
      • 190911 Liście o rysunku prostym
      • 190912 Liście akantu
      • 190913 Rozetki okrągłe o rysunku prostym
      • 190914 Rozetki okrągłe o rysunku średnio złożonym
      • 190915 Rozetki okrągłe o rysunku złożonym
      • 190916 Rozety sufitowe okrągłe o rysunku prostym
      • 190917 Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym
      • 190918 Rozety sufitowe okrągłe o rysunku złożonym
      • 190919 Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku prostym
      • 190920 Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku średnio złożonym
      • 190921 Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku złożonym
      • 190922 Rozety sufitowe wielokątne o rysunku prostym
      • 190923 Rozety sufitowe wielokątne o rysunku średnio złożonym
      • 190924 Rozety sufitowe wielokątne o rysunku złożonym
      • 190925 Wieńce o rysunku średnio złożonym
      • 190926 Wieńce o rysunku złożonym
      • 190927 Girlandy o rysunku średnio złożonym
      • 190928 Girlandy o rysunku złożonym
      • 190929 Kartusze o rysunku prostym
      • 190930 Kartusze o rysunku średnio złożonym
      • 190931 Kartusze o rysunku złożonym
      • 190932 Kroksztyny gładkie
      • 190933 Kroksztyny o rysunku średnio złożonym
      • 190934 Kroksztyny o rysunku złożonym
      • 190935 Konsole i wsporniki gładkie
      • 190936 Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym
      • 190937 Konsole i wsporniki o rysunku złożonym
      • 190938 Tralki walcowane gładkie
      • 190939 Tralki walcowane profilowane
      • 190940 Bazy prostokątne pilastrowe
      • 190941 Bazy prostokątne pełne dla słupów
      • 190942 Bazy okrągłe pilastrowe
      • 190943 Bazy okrągłe pełne
      • 190944 Głowice doryckie
      • 190945 Głowice toskańskie
      • 190946 Głowice jońskie
      • 190947 Głowice kombinowane
      • 190948 Głowice korynckie
      • 190949 Wazy gładkie
      • 190950 Wazy z rysunkiem średnio złożonym
      • 190951 Wazy z rysunkiem złożonym
      • 190952 Maszkarony skromne
      • 190953 Maszkarony ozdobne
      • 190954 Oczyszczenie elementów sztukatorskich z brudu lub powłok malaturowych
      • 190955 Pasy i fryzy z sgraffito dwuwarstwowego
      • 190956 Powierzchnie pełne z sgraffito dwuwarstwowego
     • 1910 Roboty stiukowe

      • 191001 Roboty stiukowe
     • 1911 Roboty posadzkarskie

      • 191101 Roboty posadzkarskie
     • 1912 Roboty stolarskie

      • 191200 Roboty stolarskie
     • 1913 Roboty zduńskie

      • 191301 Roboty zduńskie nowe
      • 191302 Roboty zduńskie rozbiórkowe
      • 191303 Roboty zduńskie remontowe
     • 1914 Roboty szklarskie

      • 191401 Roboty szklarskie
     • 1915 Roboty malarskie

      • 191501 Malowanie tynków
      • 191502 Roboty malarskie wysokojakościowe klejowe
      • 191503 Roboty malarskie wysokojakościowe olejne na tynkach
      • 191504 Malowanie olejne na drewnie i lakierowanie
      • 191505 Malowanie wysokojakościowe farbami olejnymi elemenów metalowych
      • 191506 Lakierowanie wyrobów drewnianych i stalowych
      • 191507 Mycie i czyszczenie związane z robotami malarskimi
      • 191508 Tapetowanie ścian
     • 1916 Roboty kamieniarskie. montaż

      • 191601 Roboty zewnętrzne
      • 191602 Roboty wewnętrzne
     • 1917 Roboty instalacji elektrycznej

      • 191701 Instalowanie rurek stalowych i winidurowych
      • 191702 Instalowanie przewodów
      • 191703 Instalowanie osprzętu
      • 191704 Elementy tablic bakelitowych
      • 191705 Instalowanie skrzynek żeliwnych na tynku
      • 191706 Instalowanie skrzynek żeliwnych na gotowych konstrukcjach stalowych
      • 191707 Elementy rozdzielni żeliwnych
      • 191708 Linie zasilające w rurkach n.t.
      • 191709 Linie zasilające w rurkach stalowych p.t.
      • 191710 Linie zasilające w rurkach winidurowych n.t.
      • 191711 Linie zasilające w rurkach winidurowych p.t.
      • 191712 Wypusty oświetleniowe
      • 191713 Instalowanie opraw oświetleniowych fluorescencyjnych
      • 191714 Instalowanie opraw oświetleniowych rtęciowych
      • 191715 Instalowanie opraw oświetleniowych żarowych
      • 191716 Instalacje odgromowe i uziemiające
      • 191717 Roboty uzupełniające
     • 1918 Roboty instalacji sanitarnych

      • 191801 Roboty wodociągowe wewnętrzne
      • 191802 Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne
      • 191803 Instalacje gazowe wewnętrzne
      • 191804 Instalacje centralnego ogrzewania
     • 1920 Roboty stolarki artystycznej w obiektach zabytkowych

      • 192001 Roboty stolarki artystycznej - część I
      • 192002 Roboty stolarki artystycznej - część II
     • 1921 Roboty metaloplastyki kolorowej

      • 192101 Roboty metaloplastyki kolorowej
     • 1922 Roboty metaloplastyki żelaznej

      • 192201 Roboty metaloplastyki żelaznej
     • 1923 Roboty blacharki artystycznej

      • 192301 Blacha cynkowa
      • 192302 Blacha miedziana
     • 1924 Roboty ślusarsko-spawalnicze

      • 192401 Roboty ślusarsko-spawalnicze
      • 192402 Roboty różne
      • 192403 Roboty ślusarskie
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl