Cenniki do programów kosztorysowych - zbiory baz cenowych , wspomagające procesy kosztorysowania inwestycji budowlanych.

WINBUD Prof + cennik materiałów e-Bistyp + Serwis Plus

WINBUD Prof + cennik materiałów e-Bistyp + Serwis Plus
WINBUD Prof + cennik materiałów e-Bistyp + Serwis Plus

Program do kosztorysowania winbud Kosztorys Prof to doskonałe narzędzie do wyceny i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów oraz kalkulacji inwestycji różnych branż.

e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne – baza cen przeznaczona jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą szczegółową zawiera

Roczny pakiet aktualizujący  Serwis Plus - dostęp on-line do aktualizacji, pomoc techniczna

Cena programu kosztorysowego zawiera koszt dostawy.

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 2 904,03 zł (netto: 2 361,00 zł )
szt.
 • nowość

WINBUD Prof. + cennik RMS e-Bistyp

WINBUD Prof. + cennik RMS e-Bistyp
WINBUD Prof. + cennik RMS e-Bistyp

Program kosztorysowy winbud Kosztorys Prof to doskonałe narzędzie do wyceny i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów oraz kalkulacji inwestycji różnych branż.

e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne – baza cen przeznaczona jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą szczegółową zawiera:

 • ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych z notowań, w dwóch wariantach: z kosztami zakupu i bez kosztów zakupu
 • stawki robocizny kosztorysowej średniokrajowej i w regionach kraju na dany okres czasu
 • ceny najmu sprzętu

Cena programu kosztorysowego zawiera koszt dostawy.

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 2 516,58 zł (netto: 2 046,00 zł )
szt.

Cennik Sekocenbud Biuletyn Cen Jednost. Robót

Cennik Sekocenbud Biuletyn Cen Jednost. Robót
Cennik Sekocenbud Biuletyn Cen Jednost. Robót

Cennik Sekocenbud Biuletyn Cen Jednost. Robót IV kw. 2021r. na CD

Zestaw zawiera:

 • Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ
 • Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB
 • Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI
 • Biuletyn cen robót elektrycznych BRE
 • Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR.

 Wydawca : OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Cena brutto: 215,25 zł (netto: 175,00 zł )

Cennik Sekocenbud RMS

Cennik Sekocenbud RMS
Cennik Sekocenbud RMS

Cennik Sekocenbud RMS IV kw. 2021r. na CD.

Zawiera informacje o cenach:

 • materiałów budowlanych IMB,
 • materiałów instalacyjnych IMI,
 • materiałów elektrycznych IME,

 oraz informację o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS.

Informacje kwartalne zawierają rynkowe ceny materiałów i pracy sprzętu budowlanego, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym oraz rynkowe narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.

Informacje o cenach czynników produkcji RMS ukazują się w połowie każdego kwartału.

Wydawca : OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 276,75 zł (netto: 225,00 zł )
szt.

Prenumerata Ceny R.M.S. Sekocenbud

Prenumerata Ceny R.M.S. Sekocenbud
Prenumerata Ceny R.M.S. Sekocenbud

Prenumerata Ceny R.M.S. Sekocenbud I-IV kwartał 2022 na CD.

Zawiera informacje o cenach:

 • materiałów budowlanych IMB,
 • materiałów instalacyjnych IMI,
 • materiałów elektrycznych IME,

 oraz informację o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS

Informacje kwartalne zawierają rynkowe ceny materiałów i pracy sprzętu budowlanego, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym oraz rynkowe narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.

Informacje o cenach czynników produkcji RMS ukazują się w połowie każdego kwartału.

 Wydawca : OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 1 098,39 zł (netto: 893,00 zł )
szt.

Prenumerata Cen Jednost. Robót Sekocenbud

Prenumerata Cen Jednost. Robót Sekocenbud
Prenumerata Cen Jednost. Robót Sekocenbud

Prenumerata Cen Jednostkowych Robót  I-IV kwartał 2022 na CD

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Informacje o cenach ukazują się w połowie każdego kwartału.

 Wydawca : OWEOB Promocja Sp. z o.o.

 

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 833,94 zł (netto: 678,00 zł )
szt.

e-Bistyp Drogi - internetowy dostęp

e-Bistyp Drogi - internetowy dostęp
e-Bistyp Drogi - internetowy dostęp

e-Bistyp Drogi – baza cen jednostkowych robót oraz obiektów modelowych inwestycyjnych i remontowych w zakresie robót drogowych, mostowych, a także zieleni drogowej. Baza cen jest dostosowana do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych.

Wydawca : Wolters Kluwer SA

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 118,08 zł (netto: 96,00 zł )
szt.

e-Bistyp Koleje i Tramwaje - internetowy dostęp

e-Bistyp Koleje i Tramwaje - internetowy dostęp
e-Bistyp Koleje i Tramwaje - internetowy dostęp

e-Bistyp Koleje i Tramwaje - zawiera informacje cenowe w zakresie cen jednostkowych robót inwestycyjnych i remontowych dla nawierzchni kolejowych i tramwajowych oraz ceny obiektów modelowych. Baza cen dostosowana jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych

Wydawca : Wolters Kluwer SA

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 147,60 zł (netto: 120,00 zł )
szt.

e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne - internetowy dostęp

e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne - internetowy dostęp
e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne - internetowy dostęp

e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne – baza cen przeznaczona do sporządzania wycen i kosztorysów metodą szczegółową zawiera:

 • ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych z notowań, w dwóch wariantach: z kosztami zakupu i bez kosztów zakupu
 • stawki robocizny kosztorysowej średniokrajowej i w regionach kraju na dany okres czasu
 • ceny najmu sprzętu

Wydawca : Wolters Kluwer SA

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 191,88 zł (netto: 156,00 zł )
szt.

e-Bistyp Remonty - internetowy dostęp

e-Bistyp Remonty - internetowy dostęp
e-Bistyp Remonty - internetowy dostęp

e-Bistyp Remonty - baza cen jednostkowych rynkowych robót remontowych we wszystkich branżach oraz modelowe obiekty remontowych obejmujące swoim zakresem całe obiekty lub wybrane ich elementy. Baza cen jest dostosowana do sporządzania wycen robót remontowych (również w obiektach zabytkowych) i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych.

 Wydawca : Wolters Kluwer SA

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 236,16 zł (netto: 192,00 zł )
szt.

e-Bistyp Inwestycje - internetowy dostęp

e-Bistyp Inwestycje - internetowy dostęp
e-Bistyp Inwestycje - internetowy dostęp

e-Bistyp Inwestycje - baza cen jednostkowych rynkowych robót inwestycyjnych we wszystkich branżach dla różnego rodzaju technologii oraz modelowe obiekty inwestycyjne z zakresu budownictwa: ogólnego, mieszkaniowego, przemysłowego, rolniczego, komunalnego, obiekty garażowe i zaplecza motoryzacji, obiekty sportowe i inne. Baza cen jest dostosowana do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych.

Wydawca : Wolters Kluwer SA

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 250,92 zł (netto: 204,00 zł )
szt.

e-Bistyp Maszyny i Urządzenia - internetowy dostęp

e-Bistyp Maszyny i Urządzenia - internetowy dostęp
e-Bistyp Maszyny i Urządzenia - internetowy dostęp

e-Bistyp Maszyny i urządzenia - baza zawiera cen maszyn i urządzeń nowych i używanych dla następujących grup, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych:

 • 3 kotły i maszyny energetyczne
 • 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 urządzenia techniczne
 • 7 środki transportu
 • 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Cennik obejmuje podstawowe parametry techniczne każdej pozycji oraz dane producenta.

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 369,00 zł (netto: 300,00 zł )
szt.

e-Bistyp Complex - internetowy dostęp do zestawu cenników

e-Bistyp Complex - internetowy dostęp do zestawu cenników
e-Bistyp Complex - internetowy dostęp do zestawu cenników

Internetowy dostęp z możliwością pobrania i zapisu na dysku cennika przez 3 miesięcy lub 12 miesięcy to najbardziej wygodna i efektywna forma pracy z bazami cenowymi. Dodatkowo na portalu prezentowane są dane historyczne od 2004 roku.

W skład e-Bistyp Complex wchodzi:

 • e-Bistyp Inwestycje
 • e-Bistyp Remonty
 • e-Bistyp Drogi
 • e-Bistyp Koleje i Tramwaje
 • e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne
 • e-Bistyp Maszyny i urządzenia

Wydawca : Wolters Kluwer SA

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 708,48 zł (netto: 576,00 zł )
szt.

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z cennikiem Sekocenbud RMS

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z cennikiem Sekocenbud RMS
Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z cennikiem Sekocenbud RMS

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z Cennikiem Sekocenbud RMS na CD

Program do kosztorysowania winbud Kosztorys Prof to doskonałe narzędzie do wyceny i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów oraz kalkulacji inwestycji różnych branż.

Cennik Sekocenbud RMS kw. na CD.

 Cena programu kosztorysowego zawiera koszt dostawy.

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 2 601,45 zł (netto: 2 115,00 zł )
szt.

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z cennikiem Sekocenbud Biuletyn

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z cennikiem Sekocenbud Biuletyn
Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z cennikiem Sekocenbud Biuletyn

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z Cennikiem Sekocenbud Biuletyn na CD

Program do kosztorysowania winbud Kosztorys Prof to doskonałe narzędzie do wyceny i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów oraz kalkulacji inwestycji różnych branż. 

Cennik Sekocenbud Biuletyn Cen Jednost. Robót  kw. na CD

Cena programu kosztorysowego zawiera koszt dostawy.

Cena brutto: 2 539,95 zł (netto: 2 065,00 zł )
 • nowość

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem e-Bistyp dla WINBUD Kosztorys Prof

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem e-Bistyp dla WINBUD Kosztorys Prof
Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem e-Bistyp dla WINBUD Kosztorys Prof

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus dla WINBUD Kosztorys Prof to między innymi przez 12 miesięcy:

 • gwarancja pracy na najnowszych systemach operacyjnych Microsoft
 • bieżąca aktualizacja bazy KNR,
 • nowe wersje programu poszerzające funkcjonalność systemu (ok. 3 nowych wersji w ciągu roku),
 • nowe wersje dostosowywane do zmieniających się wymogów prawnych,
 • dostęp on-line do aktualizacji.
 • telefoniczny „hot line” w godz. 8:00 do 16:00 pn.- pt.

e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne – baza cen przeznaczona jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą szczegółową zawiera:

 • ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych z notowań, w dwóch wariantach: z kosztami zakupu i bez kosztów zakupu
 • stawki robocizny kosztorysowej średniokrajowej i w regionach kraju na dany okres czasu
 • ceny najmu sprzętu

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 868,38 zł (netto: 706,00 zł )
szt.
 • nowość

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem e-Bistyp dla WINBUD Kosztorys Start

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem e-Bistyp dla WINBUD Kosztorys Start
Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem e-Bistyp dla WINBUD Kosztorys Start

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus dla WINBUD Kosztorys Start to między innymi przez 12 miesięcy:

 • gwarancja pracy na najnowszych systemach operacyjnych Microsoft
 • bieżąca aktualizacja bazy KNR,
 • nowe wersje programu poszerzające funkcjonalność systemu (ok. 3 nowych wersji w ciągu roku),
 • nowe wersje dostosowywane do zmieniających się wymogów prawnych,
 • dostęp on-line do aktualizacji.
 • telefoniczny „hot line” w godz. 8:00 do 16:00 pn.- pt.

e-Bistyp Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne – baza cen przeznaczona jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą szczegółową zawiera:

 • ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych z notowań, w dwóch wariantach: z kosztami zakupu i bez kosztów zakupu
 • stawki robocizny kosztorysowej średniokrajowej i w regionach kraju na dany okres czasu
 • ceny najmu sprzętu

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 745,38 zł (netto: 606,00 zł )
szt.
 • nowość

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem Sekocenbud RMS dla WINBUD Kosztorys Prof

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem Sekocenbud RMS dla WINBUD Kosztorys Prof
Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus z cennikiem Sekocenbud RMS dla WINBUD Kosztorys Prof

Pakiet aktualizacyjny Serwis Plus dla WINBUD Kosztorys Prof to między innymi przez 12 miesięcy:

 • gwarancja pracy na najnowszych systemach operacyjnych Microsoft
 • bieżąca aktualizacja bazy KNR,
 • nowe wersje programu poszerzające funkcjonalność systemu (ok. 3 nowych wersji w ciągu roku),
 • nowe wersje dostosowywane do zmieniających się wymogów prawnych,
 • dostęp on-line do aktualizacji.
 • telefoniczny „hot line” w godz. 8:00 do 16:00 pn.- pt.

Cennik Sekocenbud RMS IV kw. 2021r. na CD.

Zawiera informacje o cenach:

 • materiałów budowlanych IMB,
 • materiałów instalacyjnych IMI,
 • materiałów elektrycznych IME, 

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze)

Cena brutto: 953,25 zł (netto: 775,00 zł )
szt.
 • nowość

WINBUD Kosztorys Prof - program do kosztorysowania - z cennikiem e-Bistyp

WINBUD Kosztorys Prof - program do kosztorysowania - z cennikiem e-Bistyp
WINBUD Kosztorys Prof - program do kosztorysowania - z cennikiem e-Bistyp

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof z cennikiem e-Bistyp Complex dostęp kwartalny

Program do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof to doskonałe narzędzie do wyceny i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów oraz kalkulacji inwestycji. Program WINBUD Kosztorys Prof znajduje zastosowanie w kosztorysowaniu prac budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, elektrycznych i innych. Program został wielokrotnie nagrodzony na różnych targach zarówno budowlanych, jak i informatycznych. WINBUD Kosztorys to jeden z elementów rozwiązania, oferowanego przez Chandney Software dla firm budowlanych, które dzięki współpracy poszczególnych modułów pozwala na automatyzację wielu procesów, zapewnia spójność i wiarygodność przetwarzanych informacji.

Wysyłka w: 48 godzin (dni robocze) przez producenta Wolters Kluwer

Cena brutto: 3 033,18 zł (netto: 2 466,00 zł )
szt.
 • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl